Památník Jednoty bratrské v Přerově

Památník Jednoty bratrské v Přerově

Přerov

(7. 12. 2017) nazemi architekti

   
 
 
 
 

Památník Jednoty bratrské v Přerově

Urbanismus
Na základě myšlenek J. A. Komenského, podle něhož člověk dosahuje poznání světa skrze smysly, rozum a písmo (víru), je řešené území rozděleno taktéž do tří částí reprezentujících uvedené prostředky poznání světa. Jedná se o symbolickou připomínku obrysu duchovního centra – modlitebny Jednoty Bratrské (symbolizující písmo a víru), vlastní prezentaci archeologických nálezů v místě bratrské školy (rozum) a smysly probouzející expozici na stávající dlážděné ploše (smysly). Jako podklad sjednocující tyto tři části je navržen trávník srovnaný s několika vzrostlými stromy. Nově je navržen průchod územím v podélném směru i v příčném, využívající odkrytou štětovou cestu.

Architektonické řešení
Návrh se snaží nalézt optimální vztah mezi vlastní expozicí archeologických nálezů a požadavky na fungující městský veřejný prostor. Území se svou historií a symbolickou rovinou vymyká svému bezprostřednímu okolí, což jsme se snažili zohlednit při návrhu materiálového řešení architektonických prvků.
Duchovní centrum Jednoty bratrské – symbolická, pietní připomínka bratrské modlitebny; materiálové provedení – hladký bílý prefabrikovaný beton doplněný precizním detailem – symbolem, nápisem.
Obrys modlitebny je vyznačený pomocí prefabrikovaných dlaždic částečně zapuštěných do terénu; samostatně stojící pilíř víry nabádá k pozvednutí zraku návštěvníka a zároveň plní funkci z dálky viditelného znaku místa lákajícího kolemjdoucí k návštěvě lokality. Na pilíři je v úrovni očí umístěn latinský nápis VICIT AGNUS NOSTER, EUM SEQUAMUR a graficky ztvárněný beránek nesoucí kříž – jedná se o heslo a symbol JB.
Bratrská škola – venkovní expozice, prezentace archeologických nálezů; její součástí jsou texty na černé tabuli, náčrty, model lokality; materiálové provedení – beton, dřevo, kov. Půdorys bratrské školy je vyznačen pomocí zpevněné plochy rozdělené betonovou zdí na část obrácenou k městu (tvořící pěší komunikační uzel v lokalitě) a na část obrácenou k řece, věnovanou vlastní expozici. Část směrem k městu je betonová se zvýrazněnými dilatacemi značícími obrys vnitřních zdí školy. Část půdorysu směrem k řece (bývalé třídy) má dřevěnou podlahu lákající k zastavení a k usednutí, případně i k poslechu výkladu o historii místa. Podlaha je výškově členěna dle původního půdorysu místností – alegorie katedry.
Betonové zdi tvoří podklad pro vlastní expozici a vytváří městské zákoutí. Zdi jsou založeny na dochovaných základových pasech původních vnitřních zdí školy. Pohledový beton nese obtisk prkenného bednění. Plochy pro vlastní expozici jsou řešeny v kontrastní černé barvě.
Mezi školou a modlitebnou je zpřístupněna historická štětová cesta, která v minulosti umožňovala přístup k řece a z níž byl i vstup do školy. Cesta je výborně zachovalá, výškově leží zhruba metr pod úrovní stávajícího terénu. Po této cestě prokazatelně chodili velikáni naší historie, jedná se o jedinečný autentický prvek venkovní expozice.
Stávající dlážděná plocha byla dle striktních požadavků zadavatele zachována, pouze mírně tvarově upravena. Slouží jako komunikační uzel i jako podklad pro herní prvek pro děti s posezením.
Autorská zpráva

Autoři: nazemi architekti – Zbyněk Musil, David Zajíček, Petra Vlachynská, Lucie Komendová, Miloslav Flašar
Foto: Robert Žakovič

Památník Jednoty bratrské v Přerově byl zařazen mezi nominace Ceny Rudolfa Eitelbergera 2017
Jana Křenková za porotu soutěže: „V prostoru mezi Tyršovým mostem, který získal cenu Rudolfa Eitelbergera v roce 2013, a historickým jádrem města vzniklo kultivované veřejné prostranství, zprostředkující historický odkaz místa a podtrhující jeho jedinečnost. Pozoruhodný je přitom vývoj celého projektu, kdy byl na místě původně vyprojektovaného parkoviště navržen na základě unikátních archeologických nálezů základů staveb duchovního centra Jednoty bratrské projekt památníku, jehož řešení vzešlo z architektonické soutěže.“

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2016

Komentáře ke článku

 
 
 
 

11. 12. 2017 08:03:29. Re: Památník Jednoty bratrské v Přerově. Jitka
11. 12. 2017 12:23:45. Re: Re: Památník Jednoty bratrské v Přerově. zbynek musil
16. 12. 2017 21:00:57. Re: Re: Re: Památník Jednoty bratrské v Přerově. Jitka

 
 
 
 

11. 12. 2017 08:03:29. Re: Památník Jednoty bratrské v Přerově. Jitka

  Můžete, prosím pro nás nelatiníky přeložit:
VICIT AGNUS NOSTER, EUM SEQUAMUR
OMNES OMNIA OMNINO ?
Děkuji.

11. 12. 2017 12:23:45. Re: Re: Památník Jednoty bratrské v Přerově. zbynek musil

  VICIT AGNUS NOSTER, EUM SEQUAMUR
ZVÍTĚZIL BERÁNEK NÁŠ, NÁSLEDUJME JEJ
heslo JB

OMNES OMNIA OMNINO
VŠECHNO VŠICHNI VESKRZE
motto J.A.K. ve smyslu učit všechny, všemu, z perspektivy celku

tímto se omlouvám latiníkům za nedokonalost překladu

16. 12. 2017 21:00:57. Re: Re: Re: Památník Jednoty bratrské v Přerově. Jitka

  Děkuji.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz