Pavilon u základní školy

Pavilon u základní školy

Šlapanice

(9. 12. 2020) POParch

   
 
 
 
 

Pavilon u základní školy

Pro stavbu školního pavilonu určeného dětem z 1. a 2. tříd byl vybrán pozemek ve svažitém terasovitém terénu za venkovním sportovištěm ZŠ Šlapanice. Dolní rovinatá plocha byla určena právě pro školu pro nejmenší žáky, horní pozemek využilo město Šlapanice k výstavbě sportovní haly.


Výrazně horizontální hmota pavilonu byla rozehrána nepravidelně vystupujícími objemy tříd s velkými okny, která jí daly plasticitu. Tu navíc podtrhuje struktura horizontálně tažené omítky. Její bílá barva koresponduje s odlehčeným objemem a je kombinována ve vystupujících kostkách tříd světlými okenními rámy. Naopak rámy komunikací a velkých prosklených stěn kontrastují v tmavě modrém odstínu.

Hra s vnější hmotou koresponduje se záměrem rozehrát vnitřní prostory školy, kterými se podařilo oživit tradiční středovou chodbu a ve dvou místech ji rozšířit do prosvětlených zálivů. Chodba a schodiště se tak staly více než komunikací. Děti zde tráví volný čas, ale chodba se stává i součástí výuky. Zmíněné zálivy i schodiště jsou vybaveny tematickými tabulemi, texty s jazykovou náplní nebo základní matematikou. To vše rozšiřuje pole působnosti výuky za hranice tříd, které zůstávají ve stálém vizuálním kontaktu s chodbou díky horizontálním oknům.

Nárožní vstup u přístupové cesty je na rozdíl od tvarově jednoduché formy celé školy zvýrazněn křivkou markýzy. Za ní se rýsuje prosklená hmota schodišťové haly. Ani ta není jen komunikací, ale je současně herním a odpočinkovým prostorem, místem pro divadelní či hudební představení, shromáždění a společným prostorem pro všechny žáky, učitele, případně i rodiče.

Pro výuku i volný čas škola využívá také střešního prostoru – část je pokryta extenzivní zelení a část je vybavena mobiliářem určeným ke hrám i odpočinku.

Autorská zpráva
Foto: POParch


Investor: Město Šlapanice
Autoři návrhu: POParch s.r.o. - Ing. arch. Marika Pajgrtová, Ing. arch. Jan Podešva
Generální projektant: Intar a.s.
Stavební firma: Metrostav a.s.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2020

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz