Pavilon u základní školy

Pavilon u základní školy

Šlapanice

(9. 12. 2020) POParch

   
 
 
 
 

Pavilon u základní školy

Pro stavbu školního pavilonu určeného dětem z 1. a 2. tříd byl vybrán pozemek ve svažitém terasovitém terénu za venkovním sportovištěm ZŠ Šlapanice. Dolní rovinatá plocha byla určena právě pro školu pro nejmenší žáky, horní pozemek využilo město Šlapanice k výstavbě sportovní haly.


Výrazně horizontální hmota pavilonu byla rozehrána nepravidelně vystupujícími objemy tříd s velkými okny, která jí daly plasticitu. Tu navíc podtrhuje struktura horizontálně tažené omítky. Její bílá barva koresponduje s odlehčeným objemem a je kombinována ve vystupujících kostkách tříd světlými okenními rámy. Naopak rámy komunikací a velkých prosklených stěn kontrastují v tmavě modrém odstínu.

Hra s vnější hmotou koresponduje se záměrem rozehrát vnitřní prostory školy, kterými se podařilo oživit tradiční středovou chodbu a ve dvou místech ji rozšířit do prosvětlených zálivů. Chodba a schodiště se tak staly více než komunikací. Děti zde tráví volný čas, ale chodba se stává i součástí výuky. Zmíněné zálivy i schodiště jsou vybaveny tematickými tabulemi, texty s jazykovou náplní nebo základní matematikou. To vše rozšiřuje pole působnosti výuky za hranice tříd, které zůstávají ve stálém vizuálním kontaktu s chodbou díky horizontálním oknům.

Nárožní vstup u přístupové cesty je na rozdíl od tvarově jednoduché formy celé školy zvýrazněn křivkou markýzy. Za ní se rýsuje prosklená hmota schodišťové haly. Ani ta není jen komunikací, ale je současně herním a odpočinkovým prostorem, místem pro divadelní či hudební představení, shromáždění a společným prostorem pro všechny žáky, učitele, případně i rodiče.

Pro výuku i volný čas škola využívá také střešního prostoru – část je pokryta extenzivní zelení a část je vybavena mobiliářem určeným ke hrám i odpočinku.

Autorská zpráva
Foto: POParch


Investor: Město Šlapanice
Autoři návrhu: POParch s.r.o. - Ing. arch. Marika Pajgrtová, Ing. arch. Jan Podešva
Generální projektant: Intar a.s.
Stavební firma: Metrostav a.s.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2020

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz