Představy o budoucnosti Liberce očima studentů architektury TUL

Představy o budoucnosti Liberce očima studentů architektury TUL

(18. 8. 2011) V červnu 2011 proběhla na liberecké radnici prezentace semestrálních prací studentů FUA TUL, kteří dostali možnost podílet se na tvorbě nového územního plánu a svými nápady tak ovlivnit dlouhodobý záměru rozvoje města. Komplexní urbanistické projekty vznikaly na fakultě za přispění řady externích odborníků z oblasti historie, dopravy, zeleně a sociologie.

 
 
 
 

Představy o budoucnosti Liberce očima studentů architektury TUL

V červnu 2011 proběhla na liberecké radnici prezentace semestrálních prací studentů FUA TUL, kteří dostali možnost podílet se na tvorbě nového územního plánu a svými nápady tak ovlivnit dlouhodobý záměru rozvoje města. Komplexní urbanistické projekty vznikaly na fakultě za přispění řady externích odborníků z oblasti historie, dopravy, zeleně a sociologie.

Třináctičlennou skupinu studentů vedli Jiří Janďourek a Zdena Zedníčková, kteří ze zahraničí přizvali Jiřího Klokočku a manžele Bendovy.


Akademické prostředí městu nabídlo jedinečnou představu o možnostech směřování města a jeho dlouhodobému vývoji, k němuž se člověk zavalený každodenními starostmi běžně nedostane. Zastupitelé si uvědomili, že nestačí mít jen představu o pouhém fungování města, ale především vědět, kam se bude v dalších 20-30 letech rozvíjet a směřovat. Na libereckou Fakultu umění a architektury se přitom v minulosti obrátila řada menších měst v okolí s žádostí o spolupráci při řešení situací, které obec dlouhodobě tížily. Po sedmnácti letech existence fakulty se tak naskytla příležitost uplatnit bohaté zkušenosti také ve svém domovském městě.
Všech pět studentských týmů shodně rozpoznalo komplikace spojené se souběžnou trojicí lineárních toků (řeka, dálnice, železnice) násilně rozdělujících území. Dalším společným postřehem bylo poukázání na celkovou rozpadlost městské struktury a stavebního fondu. Ať si již některé týmy citlivě všímaly více přírodních kvalit nebo naopak násilně usazených inženýrských objektů, tak všem bylo společné, že při svém navrhování musí ctít a sledovat bohatě členitou libereckou topografii.
Všechny studenty intuitivně přitahovala oblast hlavní nádraží, poněvadž z úvodní analýz ihned vyplynulo, že hradba železnice odděluje na straně ještědského kopce téměř třetinu libereckých obyvatel od dnešního centra. Tato oblast těží ze své izolovanosti, ale přitahuje spíše logistiku, sklady a chybí mu přirozené centrum a městskost. Propojením obou částí před železnicí a za ní by mohlo město vytěžit řadu pozitiv, aniž by se muselo ukusovat stále více okolní krajiny. Přesun nádraží, nemocnice, spalovny, hromadné parkování a další velké zásahy do fungování Liberce sice nejsou na magistrátu na pořadu dne, avšak studentské pohledy nezatížené lobbistickými tlaky a vleklou administrativou mohou v dlouhodobém vývoji výrazně napomoct při směřování města.
Letním semestrem však tento ateliér nekončí. Přes prázdniny se budou projekty postupně zpracovávat do knižní podoby, webových stránek, prezentovat se na druhém ročníku Inventury urbanismu a celá akce vyvrcholí mezinárodním workshopem pořádaným FUA TUL na podzim.
 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz