Přehlídka diplomových prací

Přehlídka diplomových prací

(20. 10. 2016) Ceny si rozdělily Fakulty architektury na ČVUT a brněnské VUT

   
 
 
 
 

Přehlídka diplomových prací

Společenské či sportovní centrum, revitalizace okolí řeky, klášter, ale třeba i pěstírna konopí.  To je jen malý výčet témat, s jakými se absolventi architektury potýkali při obhajobě diplomních projektů. Již 17. rokem Česká komora architektů tyto práce hodnotí a na jejich základě porovnává úroveň kvality studia na vysokých školách architektury a příbuzných oborů. Do letošního klání se zapojilo 74 mladých architektů a architektek. Vítězem přehlídky je Martin Křivánek z Fakulty architektury VUT v Brně. Porotu zaujal jeho projekt Kulturně-společenského centra s radnicí v Kohoutovicích. Nejvíce oceněných má stejně jako v loňském roce Fakulta architektury ČVUT v Praze.

Česká komora architektů pořádá Přehlídku diplomových prací od roku 2000, cílem je porovnání kvality na vysokých školách a možnost představit práce čerstvých absolventů veřejnosti. V letošním ročníku zabodovali mladí architekti z Fakulty architektury Českého učení vysokého v Praze (FA ČVUT) a z Fakulty architektury Vysokého umění technického v Brně (FA VUT).
Práce v letošním roce hodnotila porota zastoupená teoretiky architektury Hynkem Látalem (předseda) a Petrem Klímou, architektkou Lucií Vogelovou, designérem Janem Pavézkou a krajinářským architektem Petrem Veličkou. Porota ve svém hodnocení uvedla, že pro mladé architekty by měla zásadní roli hrát zejména spolupráce s klientem: „Ze samotné podstaty oboru architektury vyplývá, že vedle architekta hraje vždy velkou roli rovněž objednavatel, jenž do výsledné podoby stavby případně zasahuje. Pro objednavatele musí být návrh architekta čitelný a srozumitelný, aby se s ním mohl ztotožnit a podpořit jej.“ říká předseda poroty Hynek Látal a dodává: „Při hodnocení soutěžních návrhů jsme proto kladli důraz právě na jejich srozumitelnost a případně potenciál jejich realizovatelnosti. Tento aspekt do určité míry souvisí rovněž s obecnějším vnímáním architektů v očích veřejnosti. Relativně obvyklý je obraz arogantního egomaniaka, jenž by nejraději do české krajiny a malebných historických sídel chtěl bezohledně zasazovat naddimenzované konstrukce z pohledového betonu. V rámci Přehlídky byly proto oceněny projekty, které navrhují rozvíjet historické i okrajové části měst citlivě, postupně a po důkladné analýze prostorových i společenských vztahů.“
Diplomové práce, jež se dostaly do užšího výběru poroty, charakterizuje také společenská či kulturní angažovanost. Jak porota dále uvádí, mladí architekti by měli být především motivováni k tomu, aby navrhovali prostředí, které je pro uživatele přívětivé a vychází ze skutečných potřeb veřejnosti: „Možná nastal čas pokusit se rozvolnit již poněkud stereotypní představu o nutnosti udržovat v české architektuře charakter tzv. české přísnosti a naopak začít hledat i jiná, koncepčně a materiálově odlišná řešení, která se v něčem snad mohou přiblížit představám tzv. obyčejných lidí o jejich životním prostředí v nejširším slova smyslu,“ uzavírá Hynek Látal.

Oceněné práce
První cenu a Hlavní cenu společnosti Schindler získal absolvent FA VUT v Praze Martin Křivánek za Kulturně-společenské centrum s radnicí v Kohoutovicích (vedoucí práce David Mikolášek). Projekt porotu na první pohled zaujal svým jasným plánem rozvoje území. Kladně hodnocena byla také grafická prezentace projektu, jíž porota shledala jako originální, svěží a vtipnou.
Druhá cena putuje do rukou studentky ateliéru Borise Redčenkova na FA ČVUT v Praze Pavly Enochové. Oceněn byl její projekt Kolín – řeka městu, město řece. Jedná se o důkladnou urbanistickou analýzu propojení obou břehů řeky s městem. Porotu potěšila výtvarná citlivost navržených řešení a jejich vysoká výtvarná a architektonická kvalita.
Třetí pozici získal opět student FA ČVUT v Praze, tentokrát z ateliéru Ondřeje Císlera, Jakub Hoffmann. Sportovní centrum Univerzity Karlovy porotu oslovilo zejména svým citlivým zasazením do komplikovaně svažitého pozemku. Výsledkem je jasná a čistá forma stavby sázející na přívětivost dřeva, které je v návrhu mladého architekta dominantním materiálem.
Udělena byla rovněž dvě čestná uznání: První z nich získala Kateřina Gloserová, studentka Michala Kuzemenského z FA ČVUT v Praze, za projekt Bytového domu Plzeňská. Porota ocenila zejména střídmou koncepci stavby, jejíž hmota vhodně doplňuje urbanistickou strukturu okolní zástavby, aniž by na sebe strhávala přílišnou pozornost.
Druhé čestné uznání si odnesl Václav Mihola z FA VUT v Brně, student Barbory Ponešové, za přeměnu bývalé zemědělské usedlosti na pěstírnu konopí. Mírně recesistický návrh zahrnuje i finanční soběstačnost projektu či možnost expanze budov i pěstitelských ploch do okolí. Konopí je zde pěstováno v transparentní skleněné konstrukci, v níž porota shledává odkaz na skleníky z konce 18. a počátku 19. století.
Zvláštní cenu společnosti Cegra obdržela Anna Koukolová za projekt Kláštera s domovem pro seniory. Absolventka FA ČVUT v Praze z ateliéru Borise Redčenkova ve své práci předvedla urbanisticky šetrné vložení stavby do původní zástavby venkovského sídla.
Zvláštní cenou Českých center byla ohodnocena Tereza Šváchová z FA ČVUT v Praze (vedoucí práce Ondřej Císler). Její diplomová práce Skleněný dům se věnuje konverzi bývalé továrny na sklářské centrum. Jednotlivé části budovy sází na výraznou formu, která vychází z typologie sklářských pecí.

Výstava
Jak jsou čerství absolventi architektury, urbanismu či krajinářské architektury zdatní, můžete posoudit sami v pražském sídle České komory architektů až do 18. listopadu 2016. V následujících měsících budou studentské práce, jež postoupily do 2. kola, vystaveny i na zúčastněných vysokých školách a na dalších akcích ČKA. Stejně jako v uplynulých ročních pokračuje virtuální galerie na www.diplomy.cz, kde jsou zároveň uveřejněny všechny oceněné práce předchozích ročníků Přehlídky. V Kanceláři ČKA je zároveň k dispozici i katalog výstavy. 

DIPLOMKY 2016 v číslech:

10 vysokých škol, fakult či kateder
36 studentů z FA ČVUT Praha, 9 z FA VUT Brno, 6 z UMPRUM Praha, 6 z FAST VUT Brno, 6 z FUA TU Liberec, 5 z FS ČVUT Praha, 4 VŠB TU Ostrava, 1 z AVU Praha, a 1 z ČZU Praha)
74 absolventů (38 architektek a 36 architektů)
64 studentů se přihlásilo do soutěže o zvláštní cenu společnosti CEGRA
5 porotců
7 partnerů
36 prací postoupilo do 2. kola
17 prací postoupilo do 3. kola
7 oceněných (ceny ve výši 50 000 Kč)
3 hodnotné sponzorské ceny
Tisková zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz