Penzion pro vinný sklep

Penzion pro vinný sklep

Konice 4

(23. 1. 2018) Tomáš Dvořák architekti

   
 
 
 
 

Penzion pro vinný sklep

Původní struktura venkovského dvorce byla znehodnocena nekonečnými stavebními úpravami do té míry, že jsme s investorem jednoznačně rozhodli o zbourání torza staveb s výjimkou nejstarší části sklepa. V urbanistické stopě původního objektu jsme postavili nový v podobném uspořádání, s půdorysně minimálními změnami – dům je orientován podélně s ulicí, má dvorní křídlo. Nachází se v ochranném pásmu národního parku Podyjí, proto jsme respektovali požadavek orgánů památkové péče na historickou fasádu do ulice. Rekonstruovali jsme ji podle jediné dochované fotografie a podařilo se nám docílit, i díky podobné vnitřní dispozici, velmi podobné fasády jako byla ta původní. Do dvorní části jsem navrhl moderní fasády, ovšem s přihlédnutím k historickému aspektu lokality a celkové atmosféře venkovského stavení. Hlavní rámec materiálového pojetí vytvořily nasucho skládané kameny s jemnou vápennou omítkou. Bílá barva fasád v kombinaci s černými rámy oken je lehce provokativní v kontextu často užívaných pastelových barev v okolí, přesto projevuje potřebnou míru pokory a prostoty v památkově chráněném území. Zastřešení je klasickou střechou s tradičním sklonem i materiálem - bobrovkou.
Při návrhu jsem se snažil spojit moderní přístup k návrhu domu v historickém prostředí tak, aby nepůsobil jako vetřelý novotvar, ale zároveň aby si ponechal určitou míru moderní integrity.

Autorská zpráva
Foto:Tomáš Malý

 

Autor: Ing. arch. Tomáš Dvořák, Tomáš Dvořák architekti s.r.o.
Investor: Wintter, spol. s r.o., Boris Vaculík
Generální dodavatel stavby: Dolníček - DODO, s.r.o.
Zastavěná plocha: 190 m2
Obestavěný prostor: 950 m3

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2017

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz