Přístavba školy v Olomouci

Přístavba školy v Olomouci

(1. 11. 2016) atelier-r

   
 
 
 
 

Přístavba školy v Olomouci

Nová budova Slovanského gymnázia v Olomouci byla postavena z monolitického betonu, který se v maximální míře uplatňuje jako pohledový. Uličním průčelím přístavba navazuje na historickou budovu, je tu i nový vstup do školy. Ve dvoře se nachází novostavba tělocvičny.
Slovanské gymnázium se od svého založení v roce 1867 zařadilo mezi nejlepší školy v České republice. Některé výukové prostory se však donedávna nacházely v historické budově a ve dřevotřískovém přízemním pavilonu (provizorium sloužilo více než čtyřicet let). Rada Olomouckého kraje rozhodla o nutnosti nahradit tento objekt novostavbou - jejím úkolem bylo zajistit chybějící kapacitu výukových prostor a také vybudovat tělocvičnu a jídelnu, kterou využijí i studenti sousedních škol.

Architektonické řešení
Přístavba je umístěna na hraně parcely školy, aby byla zachována maximální užitná plocha dvora. Nové křídlo uličním průčelím navazuje na historickou budovu, dále se pak zalamuje podél pozemku směrem do vnitrobloku. Cílem návrhu bylo vytvořit dostavbu, která s původní budovou vytvoří architektonický celek, takže hmota nové části reaguje na kompozici starší stavby. Členění fasád nového křídla reaguje na vnitřní uspořádání, nepravidelná velikost a tvar oken symbolizují využití místností. Charakteristickým prvkem vstupního průčelí je různoběžná plocha proskleného parteru přecházející do vertikální prosklené stěny vstupní haly. Průčelí vstupní haly tak symbolizuje otevřenost, transparentnost a zároveň působí přátelským dojmem. Protiváhou prosklené vstupní haly je prosklená plocha v horním patře, která na boční stěně sestupuje dolů do místa ukončení středové chodby. Konec chodby v každém podlaží tedy zakončuje vysoké okno.

Dispozice
Přístavba má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží, ve všech patrech je propojena se starou budovou v místě vstupní haly.  V návaznosti na hlavní vstup je jídelna, ve druhém podlaží se v sousedství haly nachází administrativní část s ředitelnou a sekretariátem, dále tu jsou učebny a pracovny. Na uliční část navazuje dvorní křídlo, kde je velká učebna fyziky se šikmým sezením. Druhé podlaží je také nástupním patrem do tělocvičny s přidruženým hygienickým zázemím. Další vstup do tělocvičny je přes schodiště z dvorního traktu, což umožňuje její pronájem pro veřejnost. Třetí a čtvrté podlaží je určeno pro výuku, jsou tu odborné učebny a laboratoře.  V nejvyšším podlaží jsou učebny výtvarné a hudební výchovy. Z učeben biologie je v tomto podlaží přístupná terasa, která se může využít pro pokusy probíhající ve venkovním prostředí. Ze čtvrtého podlaží je také přístupné hřiště na střeše tělocvičny. Dostavba je v části své plochy podsklepená - tyto prostory se využily jako šatny studentů, částečně také jako provozně-technické zázemí.

Vysoké požadavky na přesnost
Stavba je téměř celá z monolitického betonu (je zde velmi málo klasických příček), který se v maximální míře uplatňuje i jako pohledový. Pro všechny rozvody tedy bylo nutné přesně definovat pozice prostupů pro potrubí a chrániček pro elektrorozvody. Dodavatel je připravil před betonáží a instalace se pak skrz ně protáhly – nebyl téměř žádný prostor pro dodatečné změny. V betonu byly již v rámci bednění připraveny všechny drážky a niky pro napojení umyvadel nebo krabičky pro zapojení zásuvek. Dodavatel také musel dbát na přesné kladení bednění, aby spáry v interiéru nebyly chaotické a působily esteticky.
Pro fasády se bednicí dílce vyráběly často na míru a protože výztuž v moniérkách byla opravdu hustě vypletená, musel se použít téměř vodnatý samohutnicí beton. To vyžádalo těsné provedení bednění tak, aby z něho pojivo nevyteklo. Ne vždy se to povedlo a občas se u monolitické fasády objevily štěrkové kaverny. Dodavatel pak tyto stěny vyboural a provedl znovu. Pracné bylo také provedení bednění v nárožích fasády, kde dilatace mezi jednotlivými díly moniérky byly provedeny pod úhlem 45°. Celá stavba byla z hlediska pohledových betonů kontrolována a nedokonalosti byly vyspravovány.

Realizace dostavby s učebnami
Objekt byl založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách pod základovou deskou v místě nosných stěn a sloupů. Nad obvodovými pilotami jsou základové pasy, na styku stávající a nové budovy bylo pod starými základovými konstrukcemi navrženo jejich podchycení pomocí tryskové injektáže.
Horní stavba má železobetonové vnitřní nosné stěny tl. 200 mm a obvodové nosné stěny tl. 250 mm. Obvodové stěny jsou sendvičové s tepelnou izolací a zavěšenou železobetonovou stěnou tl. 120 mm.  Betonáž obvodových stěn probíhala ve dvou cyklech: nejprve se vybetonovala nosná konstrukce z betonu C25/30 a po odbednění se k vnějšímu líci stěny připevnily nerezové kotvy pro vynesení pohledové železobetonové stěny (moniérky). Přes kotvy se přichytila tepelná izolace, poté bylo postaveno bednění v přesně navrženém rastru. Železobetonová předstěna se realizovala ze samozhutnitelného betonu SCC25/30XF1.  V místech okenních otvorů jsou ocelové sloupky pro zajištění přenosu zatížení do základů. U objektu je také předsazená stínicí fasáda z ocelových sloupů, která je k nosným stěnám přikotvena pomocí ocelových příčlí.
Ustupující strukturální prosklená fasáda ve 4. podlaží vstupní haly je opatřena předsazenými pevnými hliníkovými lamelami, hliníkové lamely jsou i u stínicí předstěny. Na střeše je vzduchotechnická jednotka, kolem níž byla vytvořena stěna z hliníkových lamel s akustickou izolací.
Stropní konstrukce jsou z křížem armovaných železobetonových žebrových desek tl. 150 mm, které byly vyztuženy žebry.  Konstrukce vystavené atmosférickým vlivům jsou z betonu C25/30 XF1 a samozhutnitelného betonu SCC25/30 XF1 .

Tělocvična
Objekt byl založen na vrtaných pilotách pod základovou deskou v místě nosných stěn a sloupů, nad obvodovými pilotami jsou základové pasy a základová deska tl. 250 mm. Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové obvodové stěny tl. 300 mm a železobetonové sloupy v parteru. V místech okenních otvorů byly realizovány ztužující ocelové sloupy. Strop nad 1. NP je z křížem armované stropní desky z betonu C25/30.
Střecha slouží jako basketbalové hřiště. Její nosná konstrukce byla provedena z dřevěných lepených vazníků 1200/250 kladených po 1500 mm. Na horní pás vazníků se položil trapézový plech, na němž je železobetonová deska. Ta byla realizována společně s obvodovými nosnými stěnami a zajišťuje prostorovou stabilitu objektu. U basketbalového hřiště je vysoká ochranná síť, vynesena předepnutými ocelovými lany, která podepírají ocelové sloupy.
Obvodový plášť tělocvičny tvoří stěna z pohledového betonu s tepelnou izolací z minerálních vláken a s omítkou.

Hana Vinšová ve spolupráci s autory projektu
Foto: Ester Havlová a Lukáš Pelech


Článek vyšel v časopisu Stavitel 06-07/2016

 

Přístavba a tělocvična Slovanského gymnázia v Olomouci
Projekt: atelier-r, s.r.o.
Dodavatelé: sdružení firem - GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. a olomoucká divize OHL ŽS, a.s.
Celková užitková plocha: 5720 m2
Obestavěný prostor: 31 550 m3
Zastavěná plocha: 1630 m2
Kapacita jídelny: 250 míst

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2015

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz