Přístavba u základní umělecké školy

Přístavba u základní umělecké školy

Slunná, Brno

(2. 12. 2020) ateliér POParch

   
 
 
 
 

Přístavba u základní umělecké školy

Základní umělecká škola se nachází v jedné z okrajových částí Brna, v ucelené urbanistické struktuře rodinných domů tradičního typu. Vznikla adaptací jedné z vilek v šedesátých letech minulého století. V osmdesátých letech pak byl směrem do dvorní části přistavěn sál, který byl s uličním objektem propojen přízemním krčkem. S ohledem na další rozvoj činnosti školy, ale také na technický stav přístavby, byl krček zbořen a na jeho místo navržena přístavba.


Návrh musel respektovat půdorys původní stavby. Jeho cílem bylo maximálně využít daného prostoru a současně splnit provozní a hygienické nároky. Kromě toho jsme se snažili oživit nevelký pozemek školy, jehož úprava byla také součástí projektu, a prostory přístavby s ním propojit.

Hmota nového traktu se svým tvarem i materiálovým pojednáním vyčleňuje od obou navazujících objektů. Společně tak vytváří mozaiku, korespondující s činností umělecké školy, inspiruje a oživuje. Fasáda jasně odráží dispoziční členění. Velká okna opticky zvětšují prostor učeben a současně do nich přivádí dostatek světla ze stísněné okolní dvorní zástavby. Zejména výtvarná výuka bude využívat oba venkovní předprostory. Zatímco ten jižní slouží primárně jako nástupní plato před vstupem do školy a rozptylové místo při představení konaných v sále, komorní severní dvorek může být zároveň malou venkovní galerií, viditelnou z chodby v přízemí.

Interiérové řešení bylo nedílnou součástí návrhu. Celým prostorem přístavby prostupuje přírodní korek, jehož vlastnosti přímo vybízely k jeho použití. Napomáhá tlumit hladinu hluku, zatepluje prostor a slouží jako prezentační plocha pro výtvory žáků. Objevuje se ve velkých plochách na obkladech stěn, dveřích vestavěných skříní, ale také byl použit na piktogramy orientačního systému a informační tabulky u tříd.

Autorská zpráva
Foto: POParch


Investor: Statutární město Brno
Autoři: POParch s.r.o. – Ing. arch. Marika Pajgrtová, Ing. arch. Jan Podešva; PROJECT building s.r.o. – Ing. arch. Patrícia Žuchová
Generální projektant: PROJECT building s.r.o.
Dodavatel: Kalaha a.s.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Škola, věda

Dokončení

2020

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz