Pražské břehy čeká proměna

Pražské břehy čeká proměna

(5. 2. 2014) Rada hlavního města Prahy dnes schválila dokument, jehož prostřednictvím město deklaruje svůj cíl vytvořit z pražských břehů celoměstsky významný veřejný prostor, který bude sloužit obyvatelům zejména jako pobytové a relaxační místo. Skončí tak stav, kdy jdou dílčí investice města, ale i jednotlivých soukromníků často proti sobě. Koncepci pražských břehů zpracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).

 
 
 
 

Pražské břehy čeká proměna

Rada hlavního města Prahy dnes schválila dokument, jehož prostřednictvím město deklaruje svůj cíl vytvořit z pražských břehů celoměstsky významný veřejný prostor, který bude sloužit obyvatelům zejména jako pobytové a relaxační místo. Skončí tak stav, kdy jdou dílčí investice města, ale i jednotlivých soukromníků často proti sobě. Koncepci pražských břehů zpracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).

Vltavské břehy a jejich nejbližší okolí jsou jednou z nejcennějších oblastí ve městě. Přestože většinu těchto prostranství Praha vlastní, neměla doposud strategii, jak je využívat, upravovat a rozvíjet. Důsledkem bylo, že na jedné straně ležela řada míst ladem, na straně druhé bylo mnoho cenných míst různými způsoby privatizováno či neadekvátně využíváno.

„Město si konečně uvědomilo hodnotu prostoru řeky a také svoji zodpovědnost, jako majitele a správce, za jeho využití, uchování a rozvíjení,“ uvedla architekta Pavla Melková, vedoucí Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha, kde tento strategický a iniciační dokument na žádost města vznikl. Zásadní impuls pro zpracování tohoto materiálu dala městu před časem Metropolitní ozvučná deska, odborný poradní orgán magistrátu v otázkách rozvoje Prahy.

Koncepce otevírá diskuzi o hodnotě Vltavy pro Prahu. Zároveň ale zaostřuje na jednotlivé části řeky a definuje ideální cílový stav včetně nástrojů, kterými k němu lze postupně dospět.

Koncepce nabízí městským částem, podnikatelům i neziskovým organizacím náměty, které je třeba rozpracovat do konkrétních architektonických návrhů. „Koncepce je výzvou ke spolupráci různých aktérů, kterou bude město moderovat,“ shrnul primátor Hudeček.


01 - VIZE O KVALITNÍM ROZVOJI
- Koncepce pražských břehů je vize hl. m. Prahy o kvalitním rozvoji prostoru řeky zejména jako celoměstsky významného veřejného prostoru. Město by mělo pro naplnění této vize využít různé druhy nástrojů: správu a organizaci prostoru, komunikace a zvyšování povědomí, investice, spolupráci se soukromými subjekty, atd.)
- „Městský správce nábřeží“ by měl komunikovat s veřejností, koordinovat provozovatele služeb, zabezpečit údržbu a správu nábřeží na nábřežích v centru města.
02 - KRAJINA VE MĚSTĚ
Řeka jedinečným způsobem vtahuje volnou krajinu do města. Parky na ostrovech si stále zachovávají svůj přirozený charakter, i když jsou mnohdy intenzivně využívány. Cílem je udržet i nadále v rovnováze oba požadavky.
„Chceme, aby obyvatelé Prahy i turisti měli možnost kvalitně trávit volný čas po celé délce řeky. Zároveň je důležité, aby břehy nabízely různorodé možnosti využití od klidových a rekreačních zón až po živé oblasti s bohatým kulturním programem,“ říká primátor Tomáš Hudeček. Koncepce mimo jiné navrhuje zřízení Městského správce nábřeží, který by koordinoval dodržování a realizaci Koncepce pražských břehů.

Aktuálním trendem vyspělých měst je vytvářet prostředí, které jejich obyvatelům poskytuje maximum příležitostí k pobytu a relaxaci. Z tohoto pohledu patří říční břehy mezi nejatraktivnější prostory ve městě. V řadě evropských měst dochází zejména v poslední době k rozsáhlým revitalizacím a úpravám břehů řeky na pobytový veřejný prostor, které obyvatelé těchto měst hodnotí velmi pozitivně.

Kancelář veřejného prostoru IPR Praha zpracovává, vedle Koncepce pražských břehů, také například Manuál tvorby veřejných prostranství, který nabídne soubor pravidel a principů tvorby kvalitního městského prostředí.

Vznik Kanceláře (listopad 2012) je součástí nové vize rozvoje Prahy s důrazem na aktivní, realistické a koncepční plánování města a komunikaci s veřejností. Příkladem může být právě tento dokument, na jehož vzniku spolupracovali v rámci pracovních skupin klíčoví aktéři života kolem řeky – od orgánů státní správy po soukromé podnikatele a zástupce občanských sdružení.
tisková zpráva03 - PŘÍMĚSTSKÝ PARK
Krajina může mít velký význam pro město, musí být ale dobře spravována, musí být stanovena její budoucí podoba a způsob využívání a zajištěna koordinace dílčích záměrů. Kolem mnohých evropských měst vznikají tak zvané příměstské parky, které mají správu volné krajiny na starosti. Trojská kotlina i údolí Berounky u Zbraslavi jsou vhodnými místy pro zřízení parku.


 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Veřejný prostor/landscaping

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

28. 2. 2020 08:15:31

Re: Rozhledna na vrchu Šibeník

Připadá mi to jako politizování situace kolem členství v EU, které cílí na lidi bez znalostí souvislostí a bez zájmu o politiku. Hurá, podívejte jak je EU dobrá! Všude i v autobusech nálepky, jak se EU spolupodílí na všem, málem i na výrobě betonových tvárnic na chodníky a sirky do krabiček. Samá podlost! My zatím platíme do fondů EU méně, než kolik čerpáme, ale proč čerpáme na takovéto téměř bezvýznamné stavbičky miliony, když nám kulhají investice i peníze do oprav všech typů silnic? Proč naši řidiči denně bourají po srážce se zvěří? Na I.třídách a dálnicích? Protože nemáme oplocení a podchodu i mosty pro zvěř, aby nemusela přes cestu pod kola aut! Toto má být smysluplná investice za stovky milionů!! Kdo to nezažil, neví, co to je za nezměrný děs, který někteří řidiči zaplatí životem nebo doživotním zmrzačením, a nejen oni. ale i jejich děti, partneři, rodiče. O likvidaci majetku a zruinování některých z nich nemluvě. Mně takto rozhledny připadají jako aktivity Kocourkovských občanů. Není těch stovek pitomostí v této zemi už moc? Celý den by na jejich výčet nestačil! Také pokus primátora Macury v Ostravě prosadit novou 3 km tramvajovou trať v Porubě tam, kde ji nikdo nepotřebuje a dokonce většina občanů odmítá, patří do této kategorie pomatenosti, protože zase jde o to, že nějaký spolek amatérů omylem zvolených ve volební euforii na Magistrátě odsouhlasil, že na to může Ostrava dostat víc než miliardu z dotací. Slabomyslnost lidiček bez významu hold v této zemi stále má podivnou váhu! Jak dlouho ještě bude blbost tolerována?

20. 2. 2020 18:50:35

Re: Re: Polemika o panoramatu a mrakodrapech pokračuje.

Polemika o výškových budovách nikdy neskončí. Dnes je to již otázka prestiže, nikoliv potřeby. Kdo výš, je geroj, je víc. Viz Arabský svět i dálný asijský východ. Blbost lidská vítězí. Ale žižkovská trojka od Evy Jiřičné nejsou mrakodrapy, to je úchvatný návrh, jak zaplnit místo po telekomunikační věži a kdo zná podrobně a detailně souvislosti, musí se paní Jiřičné poklonit. Věřím, že její kouzelný návrh bude realizován a rozhodně nemá pražádný vliv na panoráma Prahy, notabene historického centra. On tu někdo v této části Žižkova vidí historické centrum? Nákladové nádraží, konec jedné části Prahy, příliš vzdálené od toho centra, které obdivují miliony cizinců, i Čechů a Moravanů. A co Letná, tam blob Kaplického nebyl vedle panoráma staré Prahy? Tam byl, hned vedle. A kolik bojovníků ho prosazovalo, že? Proti nás bylo asi víc, tak to monstrum stát nebude. Ale návrh Jiříčné je naprosto něco jiného. Ve všech myslitelných hodnotitelných směrech. Skvěle zasazen do oblasti, i výškově, i polohově, i s ohledem na dopravní poměry. Pojďme ho podporovat proti hlupákům, kteří sice mají akademický titul, ale v hlavě něco zřejmě jiného, než lidské moudro. Postižení člověka se projevuje všelijak, je těžká doba, když podle expertů má 20% vysokoškolských absolventů duševní poruchu různého typu. Ono to možná i tady bude vidět. Nechť postižení prominou, ale léčení může být v Klecanech i zdarma, u profíků.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz