Radnice Prahy 14

Radnice Prahy 14

(5. 11. 2019) Modernizace a přístavba stávající radnice

   
 
 
 
 

Radnice Prahy 14

Z paneláku k moderní a úspornější radnici
Praha 14 plánuje moderní přístavbu a příjemnější veřejný prostor

Radní a zastupitelé čtrnácté městské části řeší modernizaci stávající radnice. Ta se aktuálně nachází ve dvou sousedících panelových domech na Černém Mostě, které dlouhodobě nemohou plnit všechny požadavky moderního úřadu a občanů městské části. Proměna radnice do energeticky šetrné podoby je již v procesu, kromě rekonstrukce objektu však zastupitelé dali „zelenou“ ještě i přípravě projektu na jeho přístavbu. Ten bude vycházet z architektonické studie společnosti LOXIA, architektonického studia, které má za sebou mj. také projekt nové radnice na Praze 12.

Ideální lokalita, nevyhovující budova
Budova radnice je na takřka ideální adrese ve středu čtvrti v blízkosti stanice metra (Rajská zahrada, linka B), autobusových zastávek (Rajská zahrada nebo Hejtmanská) a nedaleko Pražského okruhu. I proto je vedení radnice nakloněno spíše rekonstrukci a modernizaci než náročnému stěhování do nové budovy. Na rekonstrukci navíc Praha 14 získala dotaci z evropských fondů, což by v případě novostavby nebylo možné. Ve 35 let staré a nevyhovující panelové budově aktuálně pracuje na 200 zaměstnanců městské části, kteří zajišťují služby téměř pro 50 tisíc místních obyvatel.

„Chceme, aby i budova odrážela to, kam se městská část v posledních letech posunula a o co usiluje mimo jiné i v oblasti udržitelného rozvoje. Jsem přesvědčený, že nepohodlí, které s sebou rekonstrukce logicky ponese, bude stát za to,“ říká starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra.  

Nejproblematičtější na objektu, který doposud neprošel žádnou významnou rekonstrukcí, je zejména nevyhovující tepelná izolace komplikující provoz jak v zimě, tak v létě. Součástí kompletní přeměny radnice na moderní „inteligentní budovu“ tak bude i zateplení, které spolu s dalšími úpravami zajistí až o 50 % nižší spotřebu energie, tudíž i nižší náklady, a instalace klimatizace. Náklady na rekonstrukci budovy městská část předpokládá ve výši 110 milionů Kč včetně DPH, na jejich úhradu však nebude sama. Celých 90 procent z této částky bude financováno právě z výše zmiňované dotace, se zbylou sumou pomůže Magistrát hl. města Prahy, který poskytl návratnou bezúročnou finanční výpomoc.

Pro plánovanou přístavbu a úpravu prostranství před radnicí městská část předpokládá výdaje ve výši cca 70 milionů Kč bez DPH. Zastupitelstvo se kladně vyjádřilo k výsledkům studie a nyní se připravují kroky, které budou směřovat k vypracování projektové dokumentace. „Je však třeba říci, že v tuto chvíli není jisté, zda k samotné realizaci přístavby skutečně dojde. Bude hodně záležet na okolnostech, na tom, zda seženeme další dotační prostředky a také na vůli zastupitelstva, které by muselo investici posvětit. Nicméně chceme být připraveni, proto jsem rád, že můžeme začít alespoň s přípravou projektu. Čtrnáctka si reprezentativní radnici zaslouží,“ doplňuje starosta Vondra.

Bezbariérová přístavba vyřeší složitý terén a přinese bistro
Druhým krokem zvelebování radnice bude projekt vycházející ze zmíněné architektonické studie, která počítá s přistavěním haly a úpravou veřejného prostoru. Přístavba jednoduše řeší složitý terén, se kterým se doposud musí lidé potýkat. Vstupní hala zajistí částečnou reorganizaci pracovišť, snadnější orientaci v radnici a zpříjemní život návštěvníkům i zaměstnancům. Architekti zde totiž umístili kavárnu či malé bistro.

„Radnici jsme skleněnou přístavbou dodali vznešenější a důstojný výraz, který nejdůležitější budově městské části bezpochyby přísluší. Zdaleka však nejde jen o designový prvek. Přístavba bude plnit řadu funkcí úřadu, které ale svým umístěním více přiblíží lidem a doplní je i o další praktické služby,“ popisuje architektonický záměr Jana Mastíková, hlavní architektka LOXIA a autorka projektu.

Díky oběma stavebním zásahům (již schválené rekonstrukci a později plánované přístavbě) má být nová radnice po všech stránkách inteligentní, což dokládá i její vysoká variabilita. Například plánované zasedací místnosti lze jednoduše přeměnit na koncertní sál, místo pro schůze spolků či plesy. Architektonická studie počítá i s úpravou devátého, nejvyššího patra budovy, kde vznikne kromě dominantních hodin alternativní zasedací místnost, menší terasa a místnost pro technické zázemí.

Veřejný prostor podněcuje ke spokojenému životu
K úřadu dle architektonické studie náleží i dvě otevřené plochy, první menší před radnicí a druhá na protilehlé straně ulice Bratří Venclíků. „Radnice by nikdy neměla být jen samotná budova. Vždy by měla představovat příjemný veřejný prostor, ke kterému přirozeně patří i prostranství v okolí budovy,“ popisuje ideu Jana Mastíková. Menší plochu autoři schválené studie orámovali dělicí zídkou, vlajkami a lavičkami, které podtrhují dojem vstupní části. Druhá plocha bude dle jejich vize sloužit jako náměstíčko, kde bude možné pořádat veřejné akce jako např. trhy, poutě či koncerty. V ulici se také počítá se zavedením zklidněného režimu pro automobilovou dopravu.Pro architektonické studio LOXIA se nejedná o první stavbu tohoto rázu. V Modřanech právě roste nová budova radnice podle jejich návrhu. Studio se podílí na rezidenčním komplexu SUOMI v Hloubětíně či z jeho pera pochází revitalizace areálu bývalé Tesly.  LOXIA je největším projektantem bytových domů v České republice s více než 10 000 zrealizovanými bytovými jednotkami.

Parametry
Kapacita radnice:
-          trvalých pracovišť: 200
Plocha:
-          navrhovaná přístavba: 450 m2
-          navrhovaná nástavba: 50 m2
-          stávající stav m2/osoba: 28,5
-          stav s přístavbou m2/osoba: 32,5
Parkování:
-          počet stávajících parkovacích míst: 17
-          počet dalších navržených parkovacích míst: 4 až 15

tisková zpráva
Zdroj vizualizací: LOXIA

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

23. 6. 2020 18:22:06

Re: Univerzální plán?

Se zájmem jsem si přečetl ten Kouckého výtvor a musím přiznat, že v něm je spoustu lákavých tezí. Pes je, jako vždy, zakopán v detailech, resp. v míře obecnosti toho textu. Nelze upřít, že zevšeobecňováním principů tvorby města až na tyto "holé věty" došel Roman Koucký na dřeň naší profese, a také je pravda, že vše, co si o ní myslím já a co jsem vždy vykládal laikům jako základní principy utváření města v demokratických poměrech, se s jistou dávkou tolerance dá najít i v těch jeho obecných postulátech. Má to ale několik zásadních "háčků". 1. Koucký předpokládá, že pokud respektují městští hlavouni a úředníci hranici zastavěného území, uliční čáry oddělující veřejný prostor od soukromého, evoluční růst výšky zástavby podle okolí, napojitelnost staveb na dopravní a technickou infrastrukturu a dokáží rozeznat zděděné hodnoty kulturní, lidmi vytvořené i přírodní, neměli by klást nástavbám a přístavbám, modernizacím, rekonstrukcím ani novým stavbám lépe využívajícím zastavěné území žádné překážky ve formě funkční či prostorové regulace, a o fyzickém rozvoji města by tedy měli rozhodovat ti, kdo chtějí stavět a ti, kdo jim poskytují odborný servis ve formě projektů. Tvrdí, že v případě respektování těchto zásad by mohl být územní plán vlastně triviální, obsahující právě jen výše uvedené základní regulativy, a uvnitř ploch pro výstavbu v síti veřejných prostorů a infrastruktury by měli mít stavebníci a investoři svobodný prostor pro naplňování funkcemi, a architekti svobodné pole pro ztvárnění staveb. Nepřímo tím říká, že ti, kdo město řídí, se do těch "vnitřků" mimo veřejných prostorů a koridorů technické a dopravní infrastruktury při respektování těch pěti regulativů nemají plést a mají nechat prostor kreativitě těch, kdo vnášejí do města změny, energii, peníze, nové činnosti a účely. To by bylo hezké, kdyby jak konšelé a jejich úředníci, tak investoři a stavebníci byli natolik vzdělaní a osvícení, že by při své práci brali ohled na ostatní soukromé a veřejné zájmy jako samozřejmost. Tedy respektovali obecně závazné předpisy pro hygienu prostředí, ochranu památek, přírody a krajiny, zájmy požární ochrany, ale i sousedů jaksi sami od sebe a nikdo je k tomu nemusel nutit. Řekněme si upřímně, že taková etika a morálka nefunguje u nás u žádné ze jmenovaných skupin účastníků přeměn měst a obcí. Mnozí lidé si navíc představují demokracii tak, že mohou "kecat do všeho", co se ve městě či obci šustne, a že jejich hlas je stejně důležitý, ne-li důležitější, než hlasy "držitelů moci", "držitelů měšců" a "držitelů odborných kompetencí a znalostí". Aby začala fungovat Kouckého vize, muselo by dojít ke změně této formy demokracie k nějakému přiblížení se k "osvícenému feudalismu" britského či švédského typu, tedy konstituční monarchie, a občané by museli respektovat autority a řád, ne jako u nás "Milion chvilek pro(ti) demokracii". 2. Už ve středověku lokátoři a další předchůdci urbanistů a územních plánovačů respektovali některé zásady, které Kauckého regulativy překračují tím, že se týkali a týkají specifických funkcí v území. Tak se např. umisťovaly provozy jirchářů a dalších životní prostředí ohrožujících provozů mimo obytnou zástavbu a po proudu vodotečí, aby neznečišťovaly vodu používanou jako užitkovou např. na praní a úklid domácností, obchodů, veřejných prostranství, byla stanovována dominantní místa pro výstavbu kostelů, zámků, hradů, radnic a parků, která nesměla být zastavěna něčím jiným, později byly vytvářeny specifické výrobní zóny, napojitelné vlečkou na železniční síť atd. Spoléhat jen na zdravý rozum investorů, architektů a inženýrů při lokacích některých funkcí je pro mne až příliš odvážná myšlenka - mnozí jsou duše prodejné, asociální, a etika povolání je pro některé jen omezující haraburdí. 3. V demokratických poměrech lze územní plán města či obce utvářet jako dočasnou dohodu o funkčním a prostorovém uspořádání správního území řešené obce mezi samosprávou a občany, kde architekt poskytuje jen odborný servis, jak tu dohodu graficky i textově vyjádřit. Přitom u odborné i laické veřejnosti lze požadovat, aby se vyjádřily a) které stávající stavební fondy fungují dobře, postačí jejich údržba, modernizace, nástavby či přístavby a není třeba je bourat, b) které zákonem chráněné památky nebo sice nechráněné, ale výrazně přispívající k identitě města, obce, místa, je žádoucí zachovat a chránit, c) které stavby a plochy neslouží dobře svému původnímu ani jinému účelu a je třeba jim dát novou náplň nebo je zbourat a nahradit novými objekty, d) které funkce nebo stavby naopak ve městě či obci chybějí a je žádoucí je doplnit výstavbou nových objektů, e) jak je třeba upravit stávající nebo doplnit novou technickou a dopravní infrastrukturu a jak se o její financování podělí veřejné a soukromé finance. Obávám se, že v Kouckého postulátech není pro takový dialog s dotčenými správními orgány, se samosprávou, s občanskou komunitou obce místo, že je to pojímáno více "elitářsky", jako že "do toho nemůže mluvit každý, kdo má do zadku díru". Přitom oddělit v hlasech veřejnosti "zrno od plev" je na odvaze a odpovědnosti orgánů veřejné správy, a takovému dialogu se nelze vyhnout, nemají-li být rozhodnutí o změnách v území neustále zpochybňována a napadána v opravných prostředcích. Shrnuto: na naše podmínky a naši občanskou i odbornou i morální vyspělost je ten Kouckého názor zatím moc radikální a nerealistický, také politicky patrně neprůchodný, i když by vlastně ideálně plnil ono politické zadání pro nový stavební zákon - zjednodušit proces přípravy staveb - od územního plánování až po realizaci staveb. Vždy jsem obdivoval, jak malý stavební výkres byl ještě za Rakouska - Uherska potřeba vytvořit jako projekt třeba činžovního domu pro povolení stavebního úřadu. Dnes jsou sice stavby mnohem složitější co do technického vybavení, ale i to bylo dřív odpovědností projektanta a stavitele vůči investorovi, ne vůči stavebnímu úřadu. Ten, kdo platil, taky kontroloval, zda dostává odpovídající kvalitu, a stát se do toho nepletl víc, než musel kvůli místu, evidenci a budoucímu zdanění nemovitosti. Na tom nic nemění ani informační technologie do územního plánování či projektování staveb. Jenže dnes právě přebujelý právní řád a byrokratický balast převzaly mnohé povinnosti regulace a kontroly, kterou si dříve obstarali erudovaní investoři a projektanti sami, a živí to takovou spoustu lidí, že ústup od toho bude spojen s tuhým odporem úřednictva. Něco na tom Kouckém ale je, rozhodně čeří vodu k inspirativnímu uvažování, zda územní plány v současném pojetí plní opravdu to, co slibuje zákon, nebo jestli je na čase si přiznat, že "život a rozvoj měst jde jinými cestami" a územní plánování ho jen trapně dohání desítkami změn plánů, vyvolaných novými záměry, které ten život délkou trvání zpracování, projednání a schválení jen zdržují, jako je tomu v Praze.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz