Rekonstrukce a nástavba bytového domu

Rekonstrukce a nástavba bytového domu

Francouzská 42, Brno

(7. 6. 2016) V domě je 39 malometrážních bytových jednotek.

   
  • Pavlač

 
 
 
 

Rekonstrukce a nástavba bytového domu

Stavba se nachází v centru města Brna ve čtvrti s převládající řadovou zástavbou.Původní pavlačový bytový dům z počátku 20. století byl v zanedbaném stavu. Objekt ve tvaru písmene L s vnitřním dvorem by lzrekonstruován, jeho umístění a půdorysný rozměr zůstal beze změny. Uliční křídlo bylo nadstaveno o dvoupodlažní nástavbu s plochou střechou, výška římsy odpovídá okolní zástavbě. Podlažnost dvorního křídla zůstala zachována, krov a pultová střecha byly repasovány.

V domě je 39 malometrážních bytových jednotek, ke každému bytu patří velká sklepní kóje v podzemí. Nový vstup navazuje na nové vertikální jádro s výtahem a schody.V přízemí je hlavní vstup s vrátnicí, průjezd do dvora, kanceláře provozovatele, mateřské denní centrum a společenská místnost. V dostavbě jsou kromě bytů i společné prádelny. V celém objektu je umožněn bezbariérový provoz. Dům slouží jako bydlení prosociálně vymezenou část obyvatelstva a nebylo nutné budovat nová parkovací stání. Zatravněný dvůr slouží k relaxaci a dětským hrám. Mezi horním nádvořím a zahradou jsou cihelné opěrné zdi a betonové schodiště.

Přestavba byla koncipována tak, aby byla většina stávajících nosných prvků zachována. Původní zděné konstrukce byly vyspraveny, sklepy zbaveny vlhkosti. Stropní trámy byly sanovány, pavlače provedeny nové. Nové stropy a schodiště jsou železobetonové,nové stěny jsou z keramických tvárnic. Dvorní křídlo zastřešeno původní pálenou krytinou, do ulice je difuzní folie. Fasády jsou opatřeny novou štukovou omítkou v bílé barvě, štuková výzdoba původní stavby byla do ulice repasována a fasáda do dvora zateplena. Vstupy do objektu jsou barevně akcentovány.

Nástavba konstrukčně navazuje na původní stavbu, nosné obvodové stěny jsou vyzdívané z tvarovek Porotherm, jedná se o konstrukční dvojtrakt, podélný, s příčnými ztužujícími mezibytovými stěnami. Venkovní okna jsou bílá plastová, vstupní dveře z pavlačí do bytů voštinové. V rámci rekonstrukce byly nově provedeny veškeré rozvody silnoproudých i slaboproudých elektroinstalací, rozvodů ZTI a ústředního vytápění.
autorská zpráva

Rekonstrukce a nástavba bytového domu

Místo: ul. Francouzská 42, Brno
Investor: Statutární město Brno
Autoři: agp architekti – Roman Gale,Michal Palaščák
Spolupráce: Vítězslava Machovcová (ZTI), Jiří Sklenář (elektroinstalace), Lubomír Macháček (PBŘ)
Zastavěná plocha: 750 m2
Obestavěný prostor: 12 250 m3
Projekt: 2012
Dokončení stavby: 2015
Náklady: 57 mil. Kč
Foto: archív autorů

ŠTÍHLÉ ZDI Z BLOKU S VYSOKÝMAKUSTICKÝM ÚTLUMEM
K původnímu domu v řadové zástavbě, sloužícímu nově pro sociální bydlení, byla z cihelného systému Porotherm přistavěna dvoupatrová nástavba uličního křídla. Rekonstrukce a dostavba bytového domu na Francouzské ulici v Brně byla financovaná z obecního rozpočtu a dokončenav roce 2015. Pro nové obvodové zdivo byla z ekonomických důvodu vybrána typová řada cihel Porotherm 30 P D disponující vynikajícími konstrukčěe-technickými vlastnostmi. Pro mezibytové přícky byly použity akustické cihly Porotherm AKU30 P D.

POROTHERM AKU mají díky své vyšší objemové hmotnosti a novému systému děrování výborné akustické a tepelně akumulační vlastnosti. Nabízejí využití jak v jednovrstvém, tak i vrstveném zdivu. Svisle děrované akustické cihly POROTHERM30 AKU P D vyhovují požadavku normy na sousední vytápěné byty a jsou proto vhodné především pro mezibytové stěny v bytových domech. Díky svým rozměrům patří do skupiny velkoformátových bloku a provedení svislé styčné spáry v systému pero + drážka umožňují zvýšení produktivity práce, zrychlení samotné výstavby a snížení nákladu díky úspoře zdicí malty a nižší pracnosti.
podle podkladů společnost Wienerberger
www.wienerberger.cz
www.porotherm.cz

Publikováno v časopise Stavba č. 1/2016, str. 38-43

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

  Výrobci/dodavatelé

Plachého 388/28

370 01 České Budějovice

Telefon +420 383 826 111

info@wienerberger.cz

http://www.wienerberger.cz

 
 
 
 
49.2018570
16.6200237
Rekonstrukce a nástavba bytového domu

Rekonstrukce a nástavba bytového domu
Francouzská 42
Brno

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz