Rekonstrukce bytového domu

Rekonstrukce bytového domu

Francouzská 66, Brno Zábrdovice

(7. 2. 2022) Tomáš Dvořák architekti

   
 
 
 
 

Rekonstrukce bytového domu

Projekt byl o přeměně starého domu na sebevědomý městský nájemní dům s historickou duší. Primárním požadavkem investora bylo opravit dům v dezolátním stavu, navýšit kapacitu bytů a přistupovat zodpovědně k finančním nákladům stavby. K dosažení tohoto cíle nám investor nechal volnou ruku při návrhu a zadal nám projekt ve všech fázích včetně výběru zhotovitele a funkce technického dozoru. K zadání investora jsme přidali také požadavek na architektonickou kvalitu díla.


Cílová skupina nájemních bytů patřila spíše ke spodní části realitního trhu. Nebavíme se ale úplně o sociálním bydlení v nejnižší kategorii, jde spíše o základní standard. V našem případě jsme se snažili k němu přidat důraz na nestandardní architektonické řešení. 

Na začátku před námi stál dům v zástavbě 19. století, s osekanou fasádou bez jakýchkoliv historických prvků. Z historického charakteru původní stavby téměř nic nezbylo. Při respektování regulativů v ochranném pásmu městské památkové rezervace jsme mohli objem stavby půdorysně rozšířit pouze do vnitrobloku o jeden malý byt. Pro malometrážní nájemní byty jsme využili také podkroví a možnost zvednutí střechy do vnitrobloku. Naproti schodišti jsme umístili nový výtah. Nová dispozice vycházela z možností nosných stěn a z rámce stávajících dispozice domu.
 
Základní objem stavby byl limitován také posouzením na oslunění a osvětlení okolních objektů, kde jsme postupovali obráceným způsobem – nechali jsme si nadefinovat objem, který sousedy neovlivní, a ten jsme následně vyplnili navrženou dispozicí.

V průběhu stavebních prací jsme po osekání omítek v interiéru na schodišti postupně objevovali zajímavé prvky a povrchy – cihelné zdivo a pískovcové stupně schodiště. V místech, kde měly alespoň základní řemeslnou kvalitu, jsme je nechali odkryté. Schodiště se stalo novým srdcem domu. Všechny použitelné historické prvky v tomto prostoru jsme ponechali nebo opravili – pískovcové stupně, kované zábradlí, betonovou probarvenou dlažbu. Nově jsme doplnili pouze osvětlení – navrhli jsme tenké svítící trubice levitující pod klenbou. Díky využití historických prvků a cihelného zdiva v interiéru schodiště dům získal novou identitu. Cihelné zdivo jsme ponechali viditelné i v některých bytech.

Historické plastické prvky na fasádě do ulice dávno podlehly zubu času. Nebylo na co navazovat, proto jsme navrhli fasádu v kontextu historických fasád okolních domů. Původní tvar okenních otvorů jsme neupravovali, ale novým členěním oken jsme zvýraznili jejich vertikální charakter. Šambrány jako typický historický architektonický prvek okolo oken jsme navrhli v živé kompozici rozposunováním jednoho stejného tvaru. Jemný materiálový detail vytváří omítka použitá na šambránách s povrchem podobným pískovci v kontrastu se základní omítkovinou. Červenohnědou kontrastní barvu na oknech jsme zvolili podle dochované historické barvy původních oken.
 
Do vnitrobloku jsme zvolili již čistě ekonomické řešení. Nadstandardem k bílé omítce je tu promyšlená kompozice oken. Součástí rekonstrukce stavby byla revitalizace vnitrobloku. Dvůr je obehnán zídkami z lícového cihelného zdiva. Celá plocha byla rozdělena na část určenou k parkování a na část zahradní. Povrch plochy pro parkování je zpevněn zatravňovacími dlaždicemi a je zatravněn, takže tvoří alternativní herní plochu. Ve výsledku nelze téměř poznat hranici mezi parkováním a zahradou. V centru zahradní části je zpevněná mlatová plocha s masivními dřevěnými prvky k sezení. Lze zde hrát petanque, kuličky, grilovat, zabavit děti nebo jen tak posedět. Celý prostor byl osázen stínomilnými rostlinami. 

Autorská zpráva

Investor: G-seven s.r.o.
Autoři: Tomáš Dvořák, Markéta Grenárová, Matúš Jánský
Zahrada: Ateliér Divo – Ján Augustín
Generální dodavatel stavby: Winning Group a.s.
Investiční náklady: 34,2 mil. bez DPH

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2020

 
 
 
 
49.2020789
16.6224842
Rekonstrukce bytového domu

Rekonstrukce bytového domu
Francouzská 66
Brno Zábrdovice

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz