Rekonstrukce domů v Praze na Žižkově

Rekonstrukce domů v Praze na Žižkově

Táboritská 17/26, 16/24, 15/22, Praha 3 -Žižkov

(4. 2. 2019) Atelier ABV

   
 
 
 
 

Rekonstrukce domů v Praze na Žižkově

Domy tvoří silný dobový akcent při vstupu do Žižkova, jejich monumentální severní průčelí do frekventované Táboritské ulice zdůrazňují symetricky umístěné schodišťové věže a červené sklípkové rizality s obkladem z plechových lamel. Cílem rekonstrukce je alespoň částečná integrace objektu do obrazu Žižkova. Zlepší se jeho tepelně technický standard a také estetická úroveň, fasádu na severním průčelí autoři projektu nahradí prosklenou stěnou. Propojí plné rizality sklípků, které zbaví barevného a materiálového akcentu. Odstraní také nevyužívané lodžie před dvěma krajními schodišti, jejich vnitřní obvodový plášť nahradí prosklenou fasádou. Příznivý vliv na exteriér budovy bude mít i odlišné barevné ladění průběžných chodeb v jednotlivých podlažích. Skelet obchodní vybavenosti zůstane zachován, nad úrovní druhého patra bude nový strop se světlíkem. Boční štítové stěny obchodní podnože budou plné. Spolu s dílčím otevřením některých nebytových prostor do rozšířených průchodů se docílí dojmu krátké pasáže. V místě rozšířeného průchodu do Sudoměřské ulice bude nová dostavba obchodní vybavenosti.

Návrh rozšiřuje průchody včetně dnešních schodišť přes šestimetrový modul panelové soustavy VVÚ ETA. Vybouráním stropu a čelních stěn krajních polí nebytových prostor dojde k optickému propojení a průhledům. U fasády obchodní podnože bude rozšířeno prosklení vykonzolovaného podlaží. Režný hurdiskový obklad parapetu a nadpraží okenního pásu nahradí kompaktní desky ve světlém odstínu. Tato úprava předpokládá umístění vývěsních štítů a reklam obchodů. Ocelohliníkové konstrukce výkladců se vymění za kvalitní z hliníkových profilů.
Jižní průčelí má slepý parter se zadními fasádami obchodů a vybavenosti a nevyužitou plochu na střeše podzemních garáží. Jeho úprava spočívá především v barevném pojednání s rozlišením tvarových celků. Zábradlí lodžií bude ve většině případů vyměněno za výplně z desek s probarvenou omítkou, ve vyšších polohách by se mohlo využít zábradlí prosklené.
Manipulační a skladové prostory budou upraveny tak, aby sem veřejnost měla přístup z rozlehlé plochy na střeše podzemních garáží. Zároveň je ale třeba zachovat dvojici zásobovacích koridorů. Při průzkumu se architekti setkali s tím, že někteří obyvatelé domů mají potíže s hlukem, který způsobuje zásobování v ranních hodinách. Navrhli proto dva kryté koridory se subtilním ocelovým skeletem krytým polykarbonátem. V podélném směru je doplnili pergolami. Podpory pergol i koridorů budou osazeny v betonových prefabrikovaných vanách pro popínavou zeleň. Vznikne tak alespoň částečně zastíněný venkovní prostor, který může být částečně využit jako předzahrádka bistra, případně vybaven herními prvky pro děti.

Autorská zpráva

Investor: Městská část Praha 3 
Autoři návrhu: Architektonický atelier ABV – Ing. arch. Petr Benda, Ing. arch. Eva Letovská, Ing. arch. Veronika Suchánková 
Projekt: D plus, projektová a inženýrská a.s.
Předpokládané náklady: 80 mil. Kč + DPH
Předpokládané termíny realizace: 2019 – 2020

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz