Rekonstrukce krematoria v Ostravě

Rekonstrukce krematoria v Ostravě

(2. 6. 2020) Krematorium se opraví podle vítězného návrhu Meerkatelieru

   
 
 
 
 

Rekonstrukce krematoria v Ostravě

(ČTK) - Ostravské krematorium, které je jediným v kraji, se bude rekonstruovat podle architektonického návrhu ateliéru Meerkatelier z Červeného Újezdu. Stal se vítězem architektonické soutěže, kterou město vyhlásilo loni v září. Novináře o tom informovala mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

Původní objekt z roku 1961 byl vybudován podle návrhu architekta Iva Klimeše. Krematorium se ale kvůli mnoha přestavbám značně proměnilo a v současnosti je již nevyhovující. Problémem je hlavně opláštění budovy, kdy v létě je v objektu velké teplo a v zimě naopak teplo uniká. "Vykazuje velké technické, provozní i estetické nedostatky. Cílem rekonstrukce je modernizace budovy, aby odpovídala současným trendům," uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová (ANO).

Vítězný návrh podle ní nabízí řešení citlivé k původnímu objektu a zároveň zvyšující komfort návštěvníků. Krematorium by mělo být opraveno do konce roku 2022. Na vítězném návrhu architektů Jaroslava Minaříka, Jindřicha Synka a Jiřího Kočího z Meerkatelieru se porotci shodli jednohlasně. Porota ho vybrala z 11 prací, které splnily soutěžní podmínky. Všechny návrhy z architektonické soutěže vystaví městský ateliér MAPPA. Vernisáž bude 10. června v 17:00 ve výstavním prostoru MAPPA.

"Vítězný návrh zachovává původní koncepci areálu a tvůrčím způsobem ji rozvíjí. Za efektivní porota označila, že autoři ponechávají obě obřadní síně ve vstupní části stavby a přemisťují provoz spalovacích pecí do zadní části objektu. Pozitivně ohodnotila také skutečnost, že v exteriéru nejsou použity žádné nepřiměřené stavební technologie, které by stavbu nevhodně prodražovaly," uvedla Vojkovská.

Město s vítězným studiem uzavře smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, která by měla být dokončena v roce 2021. Následovat bude výběrové řízení na zhotovitele stavby. Ta by měla být zahájena i dokončena o rok později. Cena za rekonstrukci by neměla překročit 100 milionů korun.

Doplněno Stavbaweb:
Výsledky soutěže 


1. cena – Meerkatelier:
Autorská zpráva

Základní myšlenky rekonstrukce jsou shrnuty v následujících bodech:
  • Rehabilitovat malou obřadní síň pro její původní účel.
  • Vytvořit přívětivější parter budovy přidáním zeleně, vodního prvku a průběžného architrávu, díky kterému vznikne v západní části polouzavřený peristyl.
  • Zvýšit kapacitu hlavní síně zrušením velkého zádveří.
  • Zvětšit a lépe vybavit čekárny pro rodinu i pro veřejnost.
  • Vytvořit jednu spalovnu pro všechny pece tak, aby se zpřehlednil a zjednodušil provoz.
  • Zachovat současný provozní princip jedné centrální chodby.
Pro fasádu jsme zvolili sklobetonový provětrávaný plášť ve světle šedé barvě. Velké prosklené plochy síní jsou redukovány pomocí slunolamů. Prosklení čekáren je průhledné pouze částečně. Většina oken je jen průsvitná, aby uvnitř zůstala intimní atmosféra. Materiálově se jedná o trojsklo s předsazeným dekorativním profilovým sklem s nízkým obsahem železa.
V interiéru jsou dominantně užity světle béžové cihelné pásky, které upomínají na průmyslovou historii města. Hlavní síň má v prostoru katafalku nové přisvětlení okny a nad prostorem lavic výrazný kruhový světlík.
Projekt na stránkách Meerkatelier najdete ZDE.

Hodnocení poroty
Porota oceňuje promyšlený návrh a komplexní řešení objemově adekvátní dostavby. Návrh přiměřeně využívá novou formu pro navýšení kvality provozu a výtvarného řešení. Původní koncepce areálu je zachována a tvůrčím způsobem rozvíjena. Ocenění zejména zasluhuje zachování původní myšlenky situování obou obřadních síní v nástupní části stavby včetně přemístění provozu spalovacích pecí do zadní části objektu. Díky tomu je jejich provozní uspořádání efektivní. Návrh interiéru obřadní síně nezachovává původní prvky – tento názor autorů, včetně využití těchto prvků v jiném kontextu, porota doporučuje korigovat ve spolupráci s investorem. V interiéru, kde se jeví neadekvátně použití lícového zdiva, dále doporučujeme zvážit materiálové řešení více zohledňující konstrukci stavby. V exteriéru nejsou použity žádné nepřiměřené stavební technologie, které by prodražovaly nevhodně stavbu. Cenově náročnější je pouze zastínění hlavního prosklení, které je však z hlediska významu stavby adekvátní (přispěje také k zastínění velké síně). Porota také doporučuje zachovat možnost příjezdu vozidel před objekt síně (handicapovaní starší hosté).


3. cena – NEUHÄUSL HUNAL
Odměna – Atelier 99
Odměna – Přemysl Jurák, Karel Filsak, Zdeně Rothbauer                                 
Návrhy a více informací o soutěži najdete na stránkách ČKA.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz