Revitalizace náměstí Přemyslovců v Nymburce

Revitalizace náměstí Přemyslovců v Nymburce

(19. 2. 2015) Obyvatelé Nymburka budou moci hlasovat o nové podobě náměstí

 
 
 
 

Revitalizace náměstí Přemyslovců v Nymburce

Obyvatelé Nymburka budou moci hlasovat o nové podobě náměstí

1. cena - Pavla Kačírková, Jiří Kolomazník, Tomáš Růžička / spolupracující osoba: Michal Doležel
(ČTK) - Obyvatelé Nymburka budou moci od 8. dubna hlasovat o nové podobě náměstí Přemyslovců. Nymburk chce náměstí zrekonstruovat, jeho podoba má vzejít z urbanisticko-architektonické soutěže Cena Petra Parléře. Odborná porota už vybrala tři nejlepší projekty ze 17 návrhů. Nyní se k projektům bude moci vyjádřit také veřejnost, řekl ČTK místostarosta Pavel Fojtík (Změna pro Nymburk). Rekonstrukce by měla stát maximálně 40 milionů korun, vedení města počítá se zpracováním projektové dokumentace ke zvolenému návrhu do čtyř let.

Nymburk vystaví všechny návrhy proměny náměstí v obecním domě a na internetu. Obyvatelé Nymburka potom budou hlasovat prostřednictvím internetové aplikace, každý bude mít šest hlasů. "Ještě řešíme, že by byla možnost také hlasování na místě papírovou podobou, to jsou drobnosti, které teď chceme doladit," dodal Fojtík.

Projekt by měl podle radnice přehodnotit například dopravní řešení náměstí nebo rozsah a kvalitu zeleně historického jádra města. Zrekonstruované náměstí by mělo umožnit bezproblémový pohyb pěších a cyklistů a vyřešit otázku osvětlení a hluku. "Z hlediska dopravního řešení využijeme stávající diagonální propojení náměstí, nebo se přikloníme k variantě komunikací podél obvodu," uvedl místostarosta.

Cena Petra Parléře je veřejně prospěšná urbanisticko-architektonická soutěž, která má přispět k obnově českých měst a obcí. Města jejím prostřednictvím získávají za výhodných podmínek návrhy na úpravu veřejných prostranství, nejrůznějších budov ve veřejné správě i jejich interiérů. "Proběhlo hlasování odborné poroty, toto bude hlasování veřejnosti a potom musí následovat rozhodnutí města, za kterou finální podobou jít," doplnil Fojtík.

Doplněno Stavbaweb:
Vedení města počítá se zpracováním projektové dokumentace ke zvolenému návrhu nového Náměstí Přemyslovců pro stavební povolení do čtyř let. „Nejprve je důležité vyřešit dopravní obslužnost a napojení okolních ulic na náměstí,“ připomněl uvolněný radní Zdeněk Vocásek. „Z hlediska dopravního řešení využijeme stávající diagonální propojení náměstí, nebo se přikloníme k variantě komunikací podél obvodu,“ uvedl místostarosta PhDr. Pavel Fojtík.

Na základě rozhodnutí poroty v soutěži Revitalizace Náměstí Přemyslovců v Nymburce dne 22. 1. 2015 byly oceněny tyto soutěžní návrhy:
1. cenu ve výši 80 000 Kč získal soutěžní návrh č. 8, jehož autory jsou:
MgA. Pavla Kačírková, Ing. arch. Jiří Kolomazník, Ing. arch. Tomáš Růžička (Brno), spolupracoval: Bc. et Bc. Michal Doležel
Hodnocení poroty:
Návrh pojímá plochu náměstí jako zadlážděný prostor s umožněním parkování v jižní a severní části. Kapacita parkování se jeví poddimenzovaná. Diagonálně vedený dopravní průtah náměstím je omezen rozdílným typem zádlažby a symbolicky – řídce osazenými hranolovými patníky. Návrh vytváří střízlivě tvarovaným, jednoduchým mobiliářem různě hierarchizované pobytové plochy sloužící mnoha žádoucím městským aktivitám, což vede k jejich zatraktivnění a osmyslnění. Diskutabilní se jeví homogenní skupina stromů v jihozápadním rohu náměstí spíše parkového charakteru. Porota si cení možnosti měnit kompozici navrženého mobiliáře a velkorysého působení sjednoceného povrchu plochy náměstí. Propojení Tyršovy a Soudní by nemělo být vyloučeno z jednotného řešení plochy náměstí.
Závěr: Porota ocenila tento návrh 1. cenou.

2. cenu
ve výši 40 000 Kč získal soutěžní návrh č. 9, jehož autory jsou:
Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Pavel Grasse (Praha, Olomouc)
Hodnocení poroty:
Koncepce návrhu úpravy náměstí spočívá v puristické snaze zadlážděním celé plochy náměstí posílit jeho pobytový a shromažďovací charakter.
Dopravní řešení je vymezeno střídáním různého typu zádlažby do dvojsměrné komunikace podél jižní, západní a severní fronty náměstí. Diagonální průjezd umožňuje parkování pouze při západní frontě náměstí.
Městský mobiliář je střízlivě tvarovaný a velmi umírněně použitý.
Závěr: Při dalším dopracování by bylo nutno racionalizovat dopravní řešení a parking a zvážit rozsah zeleně. Porota ocenila tento návrh 2. cenou.

3. cenu ve výši 30 000 Kč získal soutěžní návrh č. 12, jehož autory jsou:
Ing. arch. Klement Valouch, Bc. Viktor Valouch (Praha)
Hodnocení poroty
Dopravní řešení: Objízdný jednosměrný systém náměstí se šikmými parkovacími stáními po obvodu na delších stranách a podélnými stáními uvnitř umožňuje velkou kapacitu parkovacích míst, i když jejich četnost je diskutabilní. Jasná dopravní orientace a bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Reálně řešená autobusová zastávka. Stání pro zásobování na vnitřní straně objezdu je nelogické ve vztahu k obsluze objektů stejně jako některá stání pro invalidy. Diskutabilní je velká četnost přechodů zejména mezi křižovatkou Tyršova x objezd x a Kolínská x objezd. Cyklisté jsou převedeni bezpečně přes náměstí ze všech připojovaných ulic s výjimkou připojení ze směru od Kostelního náměstí.
Architektonicko-urbanistické řešení: Plusy jsou: ponechání a doplnění stromů po obvodu náměstí, zachování velké plochy náměstí. Nepřesvědčivá je práce s předzahrádkami. Při dopracování porota doporučuje zaměřit se na architektonickou kompozici.
Závěr: Řešení má z dopravního hlediska přínos pro uspořádání centra města a bylo doporučeno do 2. i 3. kola hodnocení. Vzhledem k upřednostňovanému architektonickému řešení bylo ohodnoceno 3. cenou.

Vítězné projekty najdete na stránkách ČKA - ZDE.

Související články:
Soutěž: Revitalizace náměstí Přemyslovců v Nymburce 22.10.2014

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Veřejný prostor/landscaping

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz