Rezidence Churchill

Rezidence Churchill

Italská ulice, Praha 2

(8. 7. 2021) Ján Kostrian, Jana Lehotská, Petr Levý

   
 
 
 
 

Rezidence Churchill

Dům stojí na rozhraní administrativní a klidnější obytné části zástavby podél ulice Italské. Zůstává zde patrný původní urbanistický koncept lokality, který pracoval s postupným přechodem od drobnějšího měřítka v okolí Riegrových sadů k masivnějším hmotám na náměstí Winstona Churchilla. Půdorysná stopa je vtěsnána do obdélníkové formy zužující se směrem k hlavnímu nádraží. Nároží budovy jsou zjemněná oblouky kromě jižního, který uzavírá blok bytové zástavby z první etapy. Dispozice bytů vycházejí z orientace k světovým stranám a měly vliv na tektonické ztvárnění fasád, které jsou opláštěné pískovcem. Na jihozápadní a severozápadní převažují hluboké lodžie, rozdělené do tří bloků, v protikladu k severovýchodní a jihovýchodní fasádě s pravidelným rozdělením oken. Mezi objekty Churchill I, II a Rezidencí jsou ponechány průhledy k levému břehu Vltavy. Přízemí domu protíná diagonální pěší korzo směrem od náměstí, jež naváže na podchod pod kolejištěm hlavního nádraží.


Budova má šest nadzemních a tři podzemní podlaží. V domě je 57 bytů, v přízemí plocha pro komerční využití. V suterénech jsou situována parkovací stání, sklepy a technické místnosti. V západní části prvního suterénu, která se díky svažitosti terénu nachází nad jeho úrovní, jsou dva byty. Přízemí je z větší části využito jako komerční plocha, v západní části jsou opět dva byty. Napříč přízemím je vedeno prodloužení severozápadní pěší komunikace. Ostatní nadzemní podlaží jsou už určena pouze pro bydlení. V každém podlaží se nalézá jedenáct bytů soustředěných po třech až čtyřech kolem schodišťového jádra.
 
Pro vertikální komunikaci slouží tři schodišťová jádra s výtahy. Suterény jsou volně průchozí, domovní schodiště jsou přístupná z chodníku podél severní strany budovy. Vjezd do parkingu je napojen na Italskou.

Objekt byl navržen jako monolitický železobetonový skelet s křížem armovanými bezprůvlakovými deskami. Rovněž schodiště a přilehlé stěny schodišťových jader jsou z monolitického železobetonu. Tyto stěny plní zároveň ztužující funkci skeletu. Obvod suterénů tvoří monolitická železobetonová vana.
Vnitřní dělicí konstrukce jsou vyzdívané, obvodový plášť je kombinací vyzdívek a prosklených ploch. Okna a ostatní skleněné výplně na fasádě jsou hliníková s izolačním trojsklem, výplně zábradlí balkonů a lodžií z bezpečnostního skla.

Střecha je plochá, ohraničená atikou. Má klasickou jednoplášťovou skladbu s tepelnou izolací, povlakovou krytinou a vnitřními střešními vtoky.

Autorská zpráva

Investor: Residence Churchill s.r.o.
Autoři: Ján Kostrian, Jana Lehotská, Petr Levý; spolupráce Monika Mayová
Hlavní dodavatel: HINTON

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2020

 
 
 
 
50.0760160
14.4350949
Rezidence Churchill

Rezidence Churchill
Italská ulice
Praha 2

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz