Rezidence Červený Dvůr

Rezidence Červený Dvůr

ulice K Červenému dvoru a Pod Třebešínem, Praha 10

(29. 9. 2017) MS architekti 

   
 
 
 
 

Rezidence Červený Dvůr

Dům s patnácti byty bude mít pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. Realizovat se bude v blízkosti křižovatky ulic K Červenému dvoru a Pod Třebešínem nedaleko Malešic. Projekt je těsně před zahájením výstavby.
Architektonické řešení je soudobé a odpovídá navrhované funkci – přitom současně reaguje na podmínky území a respektuje jeho charakter i poměry na předmětném pozemku. Také hmotové uspořádání objektu odpovídá jak funkci, tak atmosféře lokality a možnostem pozemku. Urbanistické a architektonické řešení domu se nesnaží o prvoplánové uplatnění, respektuje genia loci a svou architekturou nevybočuje z místních zvyklostí a podmínek a využívá místní obvyklé prvky.  

Objekt je podle stávajících zvyklostí tvořen třemi typickými podlažími a dvakrát ustoupenými 4. a 5. podlažím. Jeho výškové uspořádání respektuje odstupy od okolních objektů. V pohledech se uplatňuje rozdělení do dvou horizontálních pásů. Spodní základna objektu navazuje na sousedící obytné domy, používá jednoduché pohledové nebo fasádní formy, čisté geometrické členění se světlým až bílým odstínem omítané fasády. Horní ustoupená patra odpovídají střešní krajině. Ustoupení pater se opakuje, respektive znásobuje v posledním podlaží. Odstín v této výšce fasád je záměrně tmavší, v červenohnědém vybarvení. Kompaktní tvarování a hladké plochy fasád dodávají objektu tradiční tektoniku, typickou pro vilové domy.

Autorská zpráva

Autoři: MS architekti – Pavel Hřebecký, Veronika Opletalová, Tomáš Filgas, Alexandr Verner, Martin Studnička)
Zastavěná plocha: 542 m2
Užitná plocha: 1535 m2

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

6. 10. 2022 14:46:02

Re: Elysium spa

Paráda!

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz