Rezidence Na Dlouhé

Rezidence Na Dlouhé

(17. 3. 2022) CAMA Architekti

   
 
 
 
 

Rezidence Na Dlouhé

Projekt byl dokončen v roce 2014 a ve velmi krátkém čase kompletně rozprodán. Architektonické řešení a kvalita bytů přinesla nejen komerční úspěch. Byla také oceněna v soutěži Stavba roku Olomouckého kraje a je zároveň vítězem BEST OF REALTY 2015 v kategorii rezidenční projekty.

Popis stavby a koncepce
Novostavba se nachází na území Olomouce – Lazce na dosud nezastavěném pozemku, na který z východní strany navazuje zástavba rodinných domů. Západní strana je tvořena sídlištěm s panelovými domy.  Výraznou kvalitou projektu jsou jedinečné výhledy, které se otevírají na historické centrum Olomouce a Klášterní Hradisko.

Koncepce objektu vychází z nutnosti vytvořit měřítkový mezičlánek mezi rodinnými domy a sídlištěm. Cílem bylo vytvoření celku, který je prostorově bohatý, s měřítkově příjemnými prostory. Díky členění hmot vznikají zajímavé průhledy. Velmi důležitým prvkem je vnitřní zahrada, která zvyšuje kvalitu bydlení a pocit soukromí. Výraz celku lze charakterizovat snahou o potlačení hmoty a o zasazení bytů do zeleně. 

Kompozice je členěna na podnož s parkingem a technickými prostory, která je schopna chránit objekt před povodněmi v záplavovém území Lazců. Druhý z kompozičních plánů, dávající celému areálu měřítko, je sestava čtyř tvarově čistých hranolovitých objemů, které jsou položeny na výše zmíněné podnoži. Jsou definovány jako kapsy otevírající se k jižním směrům a k pobytové zahradě. Jižní fasády dále modeluje plasticita lodžií. Z horních pater je možnost velmi atraktivních výhledů na historické centrum Olomouce a na Klášterní Hradisko. Obal kapes je definován světlou omítanou plochou s okny řazenými do horizontálních pásů a tmavými meziokenními plochami. 

Architektura
Z hlediska urbanistické koncepce bylo zásadní začlenění bytových domů do nízkopodlažní zástavby. Objekty jsou rozděleny na menší domy, které vyrůstají ze zvýšené zahrady, nabízející ochranu a soukromí. Umístěny jsou na soklu porostlém zelení, ve kterém jsou skryté podzemní garáže a zázemí.

Objekty jsou tvarovány jako jednoduché, elegantní objemy, podobné nájemním vilám. Tyto objemy vyrůstají ze zelené báze a jsou dále kompozičně otáčeny k jihozápadu a jihovýchodu. Toto kompoziční natáčení okolo zvýšené zahrady uzavírá prostor a podporuje pocit soukromého světa. Díky specifickému natočení pozemku jsou domy orientovány téměř ideálním způsobem. Byty nabízí maximální proslunění a výhledovou pestrost.

Zajímavým prvkem jsou velkorysé posuvné panely, které nabízejí stínění a intimitu. Jejich materiál dává designu zajímavý detail a kvalitu. Je možné je posouvat dle potřeby a stínit či oddělit lodžii, nebo obytnou místnost.

Struktura bytů je rozmanitá a nabízí širokou škálu řešení v propracovaných dispozicích s dostatkem úložného prostoru. Téměř všechny byty mají lodžii, předzahrádku nebo terasu.

Nedílnou součástí architektonického výrazu je důraz na použité materiály, jejich zpracování a kvalita detailu. Kamenný obklad podnože kontrastuje s hladkými omítanými plochami viladomů. Omítané fasády jsou plasticky a barevně členěny. 

Zeleň tvoří svébytný  systém, dávající jednotlivým částem domu charakter: kamenná zeď prorostlá popínavými rostlinami, organicky koncipovaná pobytová zahrada se stromy, předzahrádky s trávníkem a keři.

Autorská zpráva (redakčně upraveno)

Autor: CAMA Architekti s.r.o. - David Chromík, Jindřich Brož, Darina Jasanská
Spolupráce: Irma Konečná, Pavel Dostál, Petra Žlebková 
Projekt: 2010–2012
Realizace: 2014
Obestavěný prostor: 15 866 m3
Více na www.cama.cz

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2014

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz