Rezidence Park Kavčí Hory

Rezidence Park Kavčí Hory

(25. 4. 2016) Autorem projektu je architekt Josef Pleskot. 

   
 
 
 
 

Rezidence Park Kavčí Hory

Dotvoří projekt předního českého architekta Josefa Pleskota panorama Prahy?
Celkem 379 bytů, řada obchodů, restaurací, mateřská škola, spousta zeleně a veřejného prostoru, vodní prvky, ovocný sad, bylinková zahrada… To vše zahrnuje unikátní rezidenční projekt Rezidence Park Kavčí Hory, který na pozemku v sousedství nejvyšší pražské budovy City Tower (bývalého ČS Rozhlasu) a areálu České televize na Kavčích Horách připravuje největší rezidenční developer v zemi Central Group. Autorem projektu je přední český architekt Josef Pleskot.

Central Group má na výstavbu na pozemku platné stavební povolení. Nicméně to se vztahuje k původnímu projektu a dnes již překonanému řešení, které nechal připravit původní majitel pozemku, společnost Hochtief. „Pozemek i s projektem a povolením jsme odkoupili v roce 2012 a rozhodli jsme se k řešení tohoto výjimečného území přistoupit zcela nově. Naší snahou je zde vytvořit unikátní projekt, který by se mohl stát novým milníkem soudobé české architektury. A to i za cenu vynaložení vysokých finančních nákladů na přípravu nového projektu a odložením výstavby o mnoho let,“ řekl šéf Central Group Dušan Kunovský.

Nový projekt přináší výrazný kvalitativní posun proti původnímu ve všech směrech
V současnosti Central Group připravuje žádost o změnu územního rozhodnutí. V platnosti si však ponechává stávající stavební povolení, které mu umožní zahájit okamžitě výstavbu původního projektu v případě, že by se povolování nového projektu táhlo nepřiměřeně dlouhou dobu nebo bylo pod politickým tlakem dokonce zcela zastaveno. Již nyní jsme totiž svědky řady dezinformací, které se v souvislosti s projektem objevují a jsou předmětem manipulativní petiční akce, v níž jsou občanům podsouvány lživé informace.

V první fázi projektu, na kterou nyní Central Group připravuje žádost o změnu územního rozhodnutí, vznikne stavba se třemi věžemi. „Odborná porota v rámci architektonické soutěže velmi ocenila to, že náš návrh nepracuje s žádným oplocením, ale s formálně uzavřeným dvorem, který je přístupný pro veřejnost a vyplňuje jej kultivovaná pobytová zahrada včetně vodních prvků. Je jasně stanoveno, kde je uvnitř a kde je vně, přičemž na rozhraní dvora a ulice jsou situovány obchody a služby. V tomto porota spatřovala nejcennější vklad do soutěže,“ zdůraznil jeden z hlavních přínosů projektu jeho autor architekt Josef Pleskot. Projekt v budoucnu nabídne více než 3000 m2 komerčních ploch určených pro obchod, služby a gastronomii. V oblasti občanské vybavenosti je tak zřejmý radikální kvalitativní posun proti původním tzv. housenkám, které počítaly jen s doplňkovými obchodními plochami o rozloze asi 500 m2.

Nepřístupný brownfield se změní ve veřejný park s vodními prvky
Není pravdou, že jde o novou zástavbu tzv. na zelené louce. Výstavba se připravuje na oploceném a tedy veřejnosti nepřístupném brownfieldu, kde byly původně sklady a garáže, a který nyní prochází stavebně i finančně nákladnou dekontaminací. Pokud jde o zeleň a dnes tolik chybějící veřejný prostor, nový projekt naopak přinese další veřejně přístupný park uvnitř areálu s vodními prvky. Celková plocha veřejně přístupných ploch a zeleně v areálu dosáhne úctyhodných 19.000 m2. Z toho 3.000 m2 vznikne v přímé návaznosti na Centrální park na Pankráci v sousedství objektu a tuto nově upravenou zelenou plochu je Central Group připraven převést do vlastnictví veřejné správy.

Investor také nežádá o změnu územního plánu ani nechce navýšit koeficienty zástavby. V projektu tedy nevznikne větší počet hrubých podlažních ploch, než umožňuje územní plán.

Ani argumentace nepřiměřenou výškou stavby není relevantní. Projekt počítá s věžemi o výšce 68 metrů a splňuje tedy nezávazné stanovisko UNESCO, které pro tuto oblast doporučuje výstavbu do 70 metrů. Navíc je umístěn v přímém sousedství daleko vyšších staveb a to i nejvyšší pražské budovy City Tower se 109 metry a vykotlaný horizont pankrácké pláně tak naopak spíše dotvoří a zjemní.
tisková zpráva

Doplněno Stavbaweb:
Central Group tříhektarový pozemek s projektem Rezidence Park Kavčí Hory, který krátce před tím získal stavební povolení, koupil v roce 2012 od společnosti Hochtief Development.
Společnost Central Group a. s. vyhlásila v roce 2014 ve spolupráci s IPR vyzvanou neanonymní architektonickou soutěž ”Rezidence Park Kavčí Hory”. Tato soutěž měla za účel nalézt nejvhodnější návrh zástavby na pozemku společnosti Central Group a.s., který se nachází Na Děkance, mezi ulicí Pujmanové a parkem Na Pankráci.
Více informací o soutěži, seznam vyzvaných ateliér a  vítězný návrh AP ATELIERu najdete na stránkách IPR Praha nebo na stránkách ČKA.
Vizualizace původní podoby projektu Park Kavčí Hory, na výstavbu čtyř domů s celkem 340 byty, plánovaného společností Hochtief Development, najdete ZDE.

Související články:
Výškové domy na Pankráci Central Groupu navrhne architekt Pleskot 12.12.2014

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz