Rezidenční obytný soubor na Vackově – zóna A1

Rezidenční obytný soubor na Vackově – zóna A1

Praha 3 Žižkov

(20. 7. 2015) MS architekti 

   
 
 
 
 

Rezidenční obytný soubor na Vackově – zóna A1

Lokalita Na Vackově mezi parkem Židovské pece a Malešickou ulicí má v celopražském kontextu unikátní polohu. Její širší vztahy jsou dány jednak bezprostředním kontaktem s velkým parkem, ale také s rozvojovým územím Žižkovského nákladového nádraží. Páteřní komunikací obytného souboru je ulice Olgy Havlové - lokalita je dopravně řešena jako zóna s maximálním zklidněním dopravy. Základní urbanistická koncepce celého obytného souboru Na Vackově je dána rozdělením na zóny, které vytvářejí přechod mezi drobnou obytnou zástavbou ke kompaktní zástavbě, jež je uvažována v prostoru nákladového nádraží. Návrh počítá s ponecháním průhledů na park Židovské pece, a tím se snaží park opticky vtáhnout do centra území.
Zóna A1 tvoří vrchol celé gradace souboru staveb. Z jihu sousedí s územím nákladového nádraží Žižkov, ve kterém se předpokládá v blízké budoucnosti stavební rozvoj. Proto jsou objekty v jeho blízkosti navrženy jako nejvyšší z celého souboru a tvoří přirozené centrum veřejného života. Pomyslný střed celého areálu tvoří náměstí, z něhož je přístup do nebytových prostor, umístěných v prvních nadzemních podlažích objektů sousedících s náměstím. Objekty, které přímo nesousedí s náměstím, budou čistě obytné. Základním záměrem architekta i stavebníka je vytvoření kompaktní zástavby se středním standardem bydlení. Zónu A1 tvoří pět objektů, které budou postaveny na společném podzemním garážovém podlaží, z něhož jsou přístupné nebytové prostory. Vnitroblok obytného souboru má charakter přednostně rezidenční, klidový a rekreační. Měl by se stát, obrazně řečeno, jakýmsi prodloužením bytů. Byty v 1.NP mají ve vnitrobloku předzahrádky, které jsou výhradně soukromým prostorem. Od poloveřejného prostoru budou předzahrádky odděleny živými ploty.

Konstrukční systém: železobetonový stěnový, založený na bílé vaně tl. 400 a pilotách, kombinovaný s nosnými sloupy 1000 x 250 mm u objektů do osmi nadzemních podlaží a 1000 x 300 mm u objektů do dvanácti nadzemních podlaží.
Obvodové stěny podzemních podlaží: železobetonové tl. 350 mm, vnitřní tl. 200 mm.
Obvodové stěny nadzemních podlaží: železobetonové tl. 200 mm s kontaktním zateplením minerální vatou v tl. 200 mm.
Stropní desky do 1.NP tl. 250 mm, dále tl. 200 mm.
Strop nad posledním podlažím: monolitický v tl. 220 mm.
Vnitřní stěny v 1. a 2. NP železobetonové v tl. 250 mm, od vyšších podlaží tl. 200 mm.
Modulově je konstrukce nastavena tak, aby rozpon nosných zdí korespondoval s šířkou garážových stání v suterénech. Vnitřní dělicí příčky jsou navrženy jako vyzdívané mezibytové stěny ze železobetonu; obecně jsou navrhovány klasické technologie a materiály.

Řešení fasád ovlivňují dva faktory: Malešická ulice jako výrazný zdroj hluku a existující, resp. stavebním povolením zafixovaná drobnější zástavba ve východní části lokality. Fasády k Malešické ulici jsou tak charakterizovány vysokým podílem skleněných částí – všechny lodžie totiž musí být z akustických důvodů zaskleny. Vzhledem k relativně vysoké výšce objektů jsou ostatní fasády řešeny se snahou opticky tuto výšku eliminovat – formát okenních otvorů v kombinaci s optickým propojením přes dvě podlaží vytváří překvapivě příznivý dojem z výšky zástavby.

Autorská zpráva

 
Autoři projektu: Michal Šourek, Pavel Hřebecký, Martin Studnička, Adriaan de Kroon, Tomáš Filgas a Alexandr Verner
Rezidenční obytný soubor Na Vackově v městské části Praha 3 realizuje společnost Metrostav Development.
Soubor pěti bytových domů bude zčásti doplněn o komerční plochy. Jednotlivá SVJ budou mít kolem 75 bytů, celkem je v areálu navrženo 366 bytů.


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

 
 
 
 
50.0807333
14.4566870
Rezidenční obytný soubor na Vackově – zóna A1

Rezidenční obytný soubor na Vackově – zóna A1
Praha 3 Žižkov

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz