Rohan City

Rohan City

(19. 9. 2022) Praha iniciuje rozvoj nové čtvrti na Rohanském ostrově. Developer přispěje metropoli přes půl miliardy korun,

   
 
 
 
 

Rohan City

Zastupitelé hl. města Prahy schválili změnu územního plánu včetně plánovací smlouvy týkající se pozemků na Rohanském ostrově, která umožní komplexní proměnu dnes nevyužívaného brownfieldu v živou čtvrť. Tu již loni na podzim započala společnost Sekyra Group, která zde realizuje projekt Rohan City. Dle předpokladů bude po dokončení v nové pražské čtvrti žít a pracovat 11 tisíc lidí. Celkové investiční náklady projektu, který výrazně změní tvář metropole, přesáhnou 18 miliard korun. Město se na základě nových pravidel pro developery dohodlo se soukromým investorem, že společnost poskytne Praze a městské části Praha 8 v souvislosti s rozvojem území dobrovolný příspěvek ve výši 560 milionů korun. Podstatná část z těchto prostředků půjde na výstavbu parku a nové školy v této lokalitě. 

Nynější území Rohanského ostrova bylo až do první poloviny minulého století řečištěm, které bylo později zasypáno. Nově vzniklé plochy se využívaly k průmyslovým a skladovým účelům a časem se z nich stal nevyužívaný brownfield protkaný zelení o rozloze téměř 21 hektarů. Se změnou územního plánu se v této lokalitě počítá od roku 2008. Již tehdy se hovořilo o tom, že Rohanský ostrov by měl být moderním městským centrem navazujícím na historický střed Prahy s byty a prostorem pro trávení volného času.

V lednu tohoto roku jsme po velkém úsilí schválili nová pravidla pro developery, spravedlivou a transparentní platformou pro vyjednávání se soukromými investory o jejich podílech na budování související infrastruktury a zajištění občanské vybavenosti v případě zhodnocení pozemků změnou územního plánu. Jedná se o klíčový nástroj pro odblokování výstavby ve městě a zároveň tvorbu vyvážených čtvrtí s kvalitním veřejným prostorem a dostatečnou občanskou vybaveností. Zde jsme naše nová pravidla znovu úspěšně aplikovali a dojednali společnou dohodu mezi městem, městskou částí a developerem, díky čemuž vznikl v případě Rohanského ostrova i závazný regulační výkres a zároveň jsme získali dosud nejvyšší příspěvek ve výši přes půl miliardy korun. Z této částky bude většina použita na výstavbu nové základní školy nebo na nový park,“ řekl Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj a územní plán, který všechna jednání se svým týmem vedl.

„Uvítali jsme nastavení jasných a transparentních pravidel spolupráce mezi městem a soukromými investory, které umožní odblokovat výstavbu. Odsouhlasení změny územního plánu je důležitým mezníkem v revitalizaci Rohanského ostrova. Lokalita představuje dnes nejrozsáhlejší nevyužívané území v sousedství historického jádra Prahy. Bez této změny by nebylo možné uskutečnit plnohodnotný rozvoj lokality tak, jak ho předpokládá schválená urbanistická studie,“ uvedl Leoš Anderle, výkonný ředitel společnosti Sekyra Group.  

Hlavním cílem Metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji bylo podpořit rozvoj města tak, aby se na něm férovým způsobem podílel jak veřejný sektor, tak soukromí investoři. Dohoda mezi městem a společností Sekyra Group je jasným důkazem, že metodika funguje skvěle. Jedná se o již několikátý příklad, kdy se podařilo výrazně urychlit povolovací procesy a odemknout zablokované a nevyužité území pro výstavbu,“ komentoval výsledek Petr Zeman, zastupitel a předseda Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva hl. m. Prahy. Místopředseda Tomáš Murňák jej doplnil: „Usilovali jsme o systémovou změnu v rámci financování města, aby z územního rozvoje města těžili především jeho obyvatelé. Těší mě, že se tuto změnu podařilo dotáhnout do konce a že mohu sledovat její reálné dopady.“

Od olympijské stavby po rezidenční lokalitu
V minulosti se uvažovalo o tom, že na Rohanském ostrově vyroste plavecký areál, který by se stal jednou z olympijských staveb. Praha se totiž v roce 2008 stala kandidátským městem pro pořádání olympijských her v roce 2016. Nicméně do užšího výběru se ale nakonec nedostala a od tohoto plánu se upustilo. Následně se prosadila idea proměnit Rohanský ostrov v převážně rezidenční lokalitu.

Jedním z podkladů pro změnu územního plánu byla urbanistická studie, kterou vypracoval architekt Pavel Hnilička. Studii již v roce 2018 schválili pražští radní. Materiál obsahuje i takzvané regulační prvky, které developer nesmí porušit. Stanovena je tak například uliční čára, která vymezuje tvar a směr ulic, či výškové limity. Domy také nesmí být vyšší, než je původní zástavba Karlína. Důraz je kladen i na dostatečně široké chodníky. V přízemí budov má vzniknout aktivní parter, tedy obchody a služby. Materiál rovněž vymezuje vznik promenády, která bude hranicí mezi zástavbou a zelení. 


„Studie prošla procesem participace a mohla se k ní tedy vyjádřit široká veřejnost. Veškeré požadavky pak do projektu město a developer zapracovali. Lokalita je zajímavá i z pohledu krajiny. V současnosti probíhá tzv. soutěžní dialog na budoucí podobu povodňového parku, kterou budou navrhovat 4 soutěžní týmy, ty se přijedou představit do CAMPu již 29. září,“ řekl Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha. 

„Praha aktivně využívá existujících právních nástrojů, jako je vydání metodiky a vyjednávání navazujících smluv s investory k tomu, aby byla silným hráčem při rozvoji svého území. Smlouva férovým a transparentním způsobem nastavuje závazky stran, zajišťuje budoucí naplňování veřejných zájmů a pomáhá odblokovat potřebný rozvoj metropole,“ řekl Tomasz Heczko, vedoucí advokát z Frank Bold Advokáti, kteří Prahu při vyjednávání smluv s investory zastupovali.

V souvislosti se změnou územního plánu poskytla společnost Sekyra Group dobrovolný příspěvek do rozpočtu města Prahy ve výši 560 milionů korun. Podíl z této sumy získá také městská část Praha 8. „Jsem přesvědčen, že tyto finanční prostředky budou významným impulsem pro rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti celé lokality,“ dodal Petr Hlaváček. Značná část příspěvku půjde na výstavbu nové školy, která bude součástí Rohan City. Radnice předpokládá, že plánovaná škola za zhruba miliardu korun by měla pojmout více než 800 dětí.   

Společnost Sekyra Group zahájila výstavbu projektu Rohan City v sousedství historického jádra loni na podzim. Společnost zde vybuduje nové zelené centrum Prahy o 380 tisíc m2 převážně bytových, ale i administrativních a obchodních ploch. Součástí projektu budou rezidenční věže a nové sídlo společnosti Sekyra Group od uznávané architektky Evy Jiřičné. Chybět nebudou ani obchody, kavárny, služby, zdravotnická zařízení, plochy pro relaxaci a sport.

Vznikne tak moderní čtvrť včetně kilometrové pobřežní promenády určené pro odpočinek a sport, na niž naváže velkoryse koncipovaný park. Parky i veřejná prostranství budou tvořit až polovinu ploch Rohan City. V budoucnu promenádu propojí lávky s volnočasovým ostrovem. Ambicí je vytvořit příjemné místo k životu respektující kritérium docházkové vzdálenosti. Projekt Rohan City má být podle plánu zcela dokončen do roku 2033.

Tisková zpráva

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

21. 9. 2022 15:24:41

Re: Tři nové koncertní síně

Veřejnost chápe pohnutky představitelů, kteří myslí, že mají pravdu. Otázka vytápění i chlazení těchto stavebních obrů v dnešních souvislostech ovšem nezmínil nikdo. Stavebními materiály lze jistě mnohé ovlivnit. Co ale bude jinak, jsou náklady na vybudování něčeho, co je jen kabátkem městského prostoru. O účelnosti tohoto zařízení v této době lze však polemizovat. Kromě provozních nákladů, které dnes nikdo nedokáže propočítat, jde o celkové investiční zátěži zejména Ostravy v celé šíři všech záměrů. Za primátora Macury investice skokově narůstají. Přitom není nikde prezentováno, tedy pro veřejnost, co to znamená pro splácení dluhů, které takto vznikají. V dnešní době obřího nárůstu zadlužení státního rozpočtu a podobně u měst jeto poměrně velká drzost vůči občanům města. Těch se to také svým způsobem bude týkat. Mj. zdražováním služeb, dopravy, úklidu, odvozu odpadů, správních poplatků předepisovaných městem. Není tady něco hodně v nepořádku, Povýšené vystupování Macury vůči jiným politikům i občanům je varováním, že c čele města stojí někdo s velmi pochybným charakterem a zcela povadlou mravností. Kupodivu to zastupitelům nevadí. Nebo mlčí protože se bojí o sebe, své pozice nebo zdraví? Víme přece, jak dominující politici jednají. Po celou dobu lidské moderní civilizace. U tohoto primátora jsem s jist, že se nedá ničím zastavit. Doufám, že se bude jednou zpovídat jinde, o tom, co se tu roky děje za jeho vedení města, ne jen před zastupiteli, které ponížil na pouhé držáky mandátů.

2. 9. 2022 23:12:28

Re: Věcná novela nového stavebního zákona

Zaujalo mě tvrzení, že "vláda není schopná prosadit změny, které by posílily pravomoci obcí v oblasti územního plánování" a že je to vinou pořizovatelů. To je přece úplný nesmysl. Vždyť už dnes jsou to obce, které si vybírají pořizovatele a které schvalují každou fázi pořizovacího procesu. A jestli si stěžují na pořizovatele, tak je to stejné, jako by si majitel firmy stěžoval na zákon, když má problémy se svým zaměstnancem. Pokud mají smlouvu, tak ji mohou zrušit a vybrat si jiného. A pokud ji zrušit nemohou, tak je to jejich vina, že ji mají špatnou. Vždy to ale mají ve svých rukách. Nechápu, jaké pravomoci by chtěli posilovat. Pak je tu ale téma, které je v podmínkách státní správy těžko představitelná. Že by se různí pracovníci jednotlivých dotčených orgánů ke každému záměru dokázali ve stejnou dobu sejít a dohadovali se, kdo o kolik může ze svého zákona ustoupit? Žádný úředník si nedovolí říct, že nějakou část zákona není nutné dodržet. A ani organizačně to nemůže fungovat. Ty lidi přece neřeší jen společné záměry, nemusí mít stejnou pracovní dobu nebo pracovní úvazky - a pak tu jsou ještě nemoci a dovolené a když máte na úřadu pro některé agendy jednoho pracovníka, tak by stáli všichni. Nevěřím. že by to mohlo nějak efektivně fungovat, I když by se mi taková kolektivní práce líbila.

 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz