Schovaná zahrada na Vinohradech

Schovaná zahrada na Vinohradech

Praha-Vinohrady

(17. 10. 2019) ....kontinual, projekční ateliér

   
 
 
 
 

Schovaná zahrada na Vinohradech

Zahrady vnitrobloku vždy sloužily obyvatelům okolních domů, takže požadavek na nové intenzivnější využití pozemku byl logickým krokem ze strany investora. Při hledání smysluplnějšího užití zahrady hrál největší roli život obyvatel velkoměsta v současné době, kteří už nevyžadují dřívější produkční a utilitární funkce zahrady. Záměr její obnovy byl tedy spíše adaptací na relaxaci a odpočinek. Vnitroblok v jinak rušné části města je klidovou zónou jako stvořenou pro zastavení se a rozjímání.

Místo se nachází na Královských Vinohradech v pravidelném geometrickém rastru zástavby činžovních domů z přelomu 19. a 20. století. Přímé sousedství domu s Bezručovými sady i blízkost dalších veřejných parků (Náměstí Míru, Havlíčkovy sady, Sady Svatopluka Čecha) nabízí bohaté společensko-rekreační možnosti. Řešení zahrady vnitrobloku jsme proto orientovali na posílení intimního charakteru, který doplňuje společenský charakter veřejných parků v sousedství. Vlastní vnitroblok je zcela uzavřen, přístupy jsou možné pouze skrz bytové domy. Zdi vnitroblok člení na dílčí zahrady, jejich vzájemná vazba je proto značně omezena. Zahrady jsou výškově rozděleny na spodní zpevněný dvorek přiléhající k domu a horní nezpevněnou část se zelení. Ve vnitrobloku se nachází několik vzrostlých stromů, které vytváří stinné prostředí.

Prostorové schéma zahrady akceptuje původní výškové rozdělení na spodní úroveň při fasádě domu a horní úroveň směrem ke středu vnitrobloku. Stejné schéma mají všechny zahrady vnitrobloku. Řešený pozemek má oproti okolním zahradám se vzrostlými listnatými stromy jednu zvláštnost – letitý tis v geometrickém středu, sázený dědečkem současného majitele. Ten se stal rozhodujícím prvkem při komponování prostoru, charakterově trochu odlišném od sousedních parcel. Opticky jsou jednotlivé zahrady odděleny vysokými zdmi, které vytvářejí dojem samostatných buněk. Vytváří se tak pocit určitého tajemství s nezodpovězenou otázkou: Co se skrývá za zdí?

V návrhu jsme rozvíjeli motiv zelené, tiché, chladivé zahrady – oázy uprostřed rušného rozpáleného města. Vytváří intimní prostor pro pobyt obyvatel přilehlého činžovního domu i pro pohledy z oken okolních domů. Řešení respektuje výškovou a funkční členitost zahrady, kterou dále rozvíjí. Spodní zpevněná část s centrálním motivem vodní stěny přechází do horní zahrady s pergolami po obvodu. Provázání obou částí posilují dvouúrovňový vodní prvek s přepadem po vodní stěně, dvouramenné schodiště po jeho stranách a nové terasy, které propojují přízemní byty s horní částí zahrady. Terasy navazují na pergolu po obvodu horní zahrady, kde jsou pobytová místa pro jednotlivé obyvatele domu. Díky jejich clonění shora pnoucími rostlinami na pergole je zabráněno pohledům z oken přilehlých domů. Vyvýšený záhon navazující na pobytová místa vytváří „rozkvetlý stůl“. Zároveň prostor vertikálně člení a posiluje soukromí.
Travnatá plocha ve středové části zdůrazňuje dominantní působení tisu, který byl rozhodujícím prvkem při komponování zahrady. Zdůrazňuje tak jeho význam pro rodinu majitele. Motiv tisu se ve zcela odlišné formě opakuje jako stříhaný živý plot podél obvodové zdi.

Kompozice zahrady volně navazuje na zahradní směry přelomu 19. a 20. století. Toto období bylo v zahradním umění charakteristické jednoduchou a jasnou úpravou, decentní barevností až jednobarevností (bílá), geometričností až symetričností vycházející z geometrie domu. Hlavní osy zdůrazňovaly oblouky, loubí a pergoly, které vytvářely hru světla a stínů a dávaly vzniknout atmosféře zahrad z Monetových obrazů (např. Irises in Monet´s Garden, 1900; Pathway in Monet´s garden at Giverny, 1902). Návrh zahrady tyto motivy rozvíjí do soudobé funkce a podoby. Barevné a materiálové řešení navazuje na barevné provedení fasády a architektonické detaily domu. Navržené rostliny jsou bíle a žlutě kvetoucí (žlutá fasáda domu), černá kovová konstrukce pergoly navazuje na černě kované zábradlí na balkonech a na schodišti uvnitř domu, žulová dlažba a vodní prvek vychází z žulových schodů na chodbách a žulové dlažby v ulici, šedý dřevěný povrch teras odkazuje na šedé dřevěné dveře u bytů. Bílý mobiliář kontrastuje na šedém zpevněném povrchu a spolu s květinami prostor prosvětluje. Identitu místa podporují stínomilné druhy révy nad terasami přízemních bytů, které odkazují na vinařskou minulost Vinohrad. Vysoké zastoupení stínomilných trvalek, okrasných trav a cibulovin dodává prostoru s převahou stavebních prvků proměnlivost a živost během celého roku. Uživatelé zahrady si tak mohou uvědomit běh času a změnu ročních období.

Autorská zpráva
Foto: Jan Medek, Jakub Tomec

Autoři: ....kontinual, projekční ateliér – Lucie Medková, Jan Medek

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2015

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

21. 9. 2022 15:24:41

Re: Tři nové koncertní síně

Veřejnost chápe pohnutky představitelů, kteří myslí, že mají pravdu. Otázka vytápění i chlazení těchto stavebních obrů v dnešních souvislostech ovšem nezmínil nikdo. Stavebními materiály lze jistě mnohé ovlivnit. Co ale bude jinak, jsou náklady na vybudování něčeho, co je jen kabátkem městského prostoru. O účelnosti tohoto zařízení v této době lze však polemizovat. Kromě provozních nákladů, které dnes nikdo nedokáže propočítat, jde o celkové investiční zátěži zejména Ostravy v celé šíři všech záměrů. Za primátora Macury investice skokově narůstají. Přitom není nikde prezentováno, tedy pro veřejnost, co to znamená pro splácení dluhů, které takto vznikají. V dnešní době obřího nárůstu zadlužení státního rozpočtu a podobně u měst jeto poměrně velká drzost vůči občanům města. Těch se to také svým způsobem bude týkat. Mj. zdražováním služeb, dopravy, úklidu, odvozu odpadů, správních poplatků předepisovaných městem. Není tady něco hodně v nepořádku, Povýšené vystupování Macury vůči jiným politikům i občanům je varováním, že c čele města stojí někdo s velmi pochybným charakterem a zcela povadlou mravností. Kupodivu to zastupitelům nevadí. Nebo mlčí protože se bojí o sebe, své pozice nebo zdraví? Víme přece, jak dominující politici jednají. Po celou dobu lidské moderní civilizace. U tohoto primátora jsem s jist, že se nedá ničím zastavit. Doufám, že se bude jednou zpovídat jinde, o tom, co se tu roky děje za jeho vedení města, ne jen před zastupiteli, které ponížil na pouhé držáky mandátů.

2. 9. 2022 23:12:28

Re: Věcná novela nového stavebního zákona

Zaujalo mě tvrzení, že "vláda není schopná prosadit změny, které by posílily pravomoci obcí v oblasti územního plánování" a že je to vinou pořizovatelů. To je přece úplný nesmysl. Vždyť už dnes jsou to obce, které si vybírají pořizovatele a které schvalují každou fázi pořizovacího procesu. A jestli si stěžují na pořizovatele, tak je to stejné, jako by si majitel firmy stěžoval na zákon, když má problémy se svým zaměstnancem. Pokud mají smlouvu, tak ji mohou zrušit a vybrat si jiného. A pokud ji zrušit nemohou, tak je to jejich vina, že ji mají špatnou. Vždy to ale mají ve svých rukách. Nechápu, jaké pravomoci by chtěli posilovat. Pak je tu ale téma, které je v podmínkách státní správy těžko představitelná. Že by se různí pracovníci jednotlivých dotčených orgánů ke každému záměru dokázali ve stejnou dobu sejít a dohadovali se, kdo o kolik může ze svého zákona ustoupit? Žádný úředník si nedovolí říct, že nějakou část zákona není nutné dodržet. A ani organizačně to nemůže fungovat. Ty lidi přece neřeší jen společné záměry, nemusí mít stejnou pracovní dobu nebo pracovní úvazky - a pak tu jsou ještě nemoci a dovolené a když máte na úřadu pro některé agendy jednoho pracovníka, tak by stáli všichni. Nevěřím. že by to mohlo nějak efektivně fungovat, I když by se mi taková kolektivní práce líbila.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz