Schovaná zahrada na Vinohradech

Schovaná zahrada na Vinohradech

Praha-Vinohrady

(17. 10. 2019) ....kontinual, projekční ateliér

   
 
 
 
 

Schovaná zahrada na Vinohradech

Zahrady vnitrobloku vždy sloužily obyvatelům okolních domů, takže požadavek na nové intenzivnější využití pozemku byl logickým krokem ze strany investora. Při hledání smysluplnějšího užití zahrady hrál největší roli život obyvatel velkoměsta v současné době, kteří už nevyžadují dřívější produkční a utilitární funkce zahrady. Záměr její obnovy byl tedy spíše adaptací na relaxaci a odpočinek. Vnitroblok v jinak rušné části města je klidovou zónou jako stvořenou pro zastavení se a rozjímání.

Místo se nachází na Královských Vinohradech v pravidelném geometrickém rastru zástavby činžovních domů z přelomu 19. a 20. století. Přímé sousedství domu s Bezručovými sady i blízkost dalších veřejných parků (Náměstí Míru, Havlíčkovy sady, Sady Svatopluka Čecha) nabízí bohaté společensko-rekreační možnosti. Řešení zahrady vnitrobloku jsme proto orientovali na posílení intimního charakteru, který doplňuje společenský charakter veřejných parků v sousedství. Vlastní vnitroblok je zcela uzavřen, přístupy jsou možné pouze skrz bytové domy. Zdi vnitroblok člení na dílčí zahrady, jejich vzájemná vazba je proto značně omezena. Zahrady jsou výškově rozděleny na spodní zpevněný dvorek přiléhající k domu a horní nezpevněnou část se zelení. Ve vnitrobloku se nachází několik vzrostlých stromů, které vytváří stinné prostředí.

Prostorové schéma zahrady akceptuje původní výškové rozdělení na spodní úroveň při fasádě domu a horní úroveň směrem ke středu vnitrobloku. Stejné schéma mají všechny zahrady vnitrobloku. Řešený pozemek má oproti okolním zahradám se vzrostlými listnatými stromy jednu zvláštnost – letitý tis v geometrickém středu, sázený dědečkem současného majitele. Ten se stal rozhodujícím prvkem při komponování prostoru, charakterově trochu odlišném od sousedních parcel. Opticky jsou jednotlivé zahrady odděleny vysokými zdmi, které vytvářejí dojem samostatných buněk. Vytváří se tak pocit určitého tajemství s nezodpovězenou otázkou: Co se skrývá za zdí?

V návrhu jsme rozvíjeli motiv zelené, tiché, chladivé zahrady – oázy uprostřed rušného rozpáleného města. Vytváří intimní prostor pro pobyt obyvatel přilehlého činžovního domu i pro pohledy z oken okolních domů. Řešení respektuje výškovou a funkční členitost zahrady, kterou dále rozvíjí. Spodní zpevněná část s centrálním motivem vodní stěny přechází do horní zahrady s pergolami po obvodu. Provázání obou částí posilují dvouúrovňový vodní prvek s přepadem po vodní stěně, dvouramenné schodiště po jeho stranách a nové terasy, které propojují přízemní byty s horní částí zahrady. Terasy navazují na pergolu po obvodu horní zahrady, kde jsou pobytová místa pro jednotlivé obyvatele domu. Díky jejich clonění shora pnoucími rostlinami na pergole je zabráněno pohledům z oken přilehlých domů. Vyvýšený záhon navazující na pobytová místa vytváří „rozkvetlý stůl“. Zároveň prostor vertikálně člení a posiluje soukromí.
Travnatá plocha ve středové části zdůrazňuje dominantní působení tisu, který byl rozhodujícím prvkem při komponování zahrady. Zdůrazňuje tak jeho význam pro rodinu majitele. Motiv tisu se ve zcela odlišné formě opakuje jako stříhaný živý plot podél obvodové zdi.

Kompozice zahrady volně navazuje na zahradní směry přelomu 19. a 20. století. Toto období bylo v zahradním umění charakteristické jednoduchou a jasnou úpravou, decentní barevností až jednobarevností (bílá), geometričností až symetričností vycházející z geometrie domu. Hlavní osy zdůrazňovaly oblouky, loubí a pergoly, které vytvářely hru světla a stínů a dávaly vzniknout atmosféře zahrad z Monetových obrazů (např. Irises in Monet´s Garden, 1900; Pathway in Monet´s garden at Giverny, 1902). Návrh zahrady tyto motivy rozvíjí do soudobé funkce a podoby. Barevné a materiálové řešení navazuje na barevné provedení fasády a architektonické detaily domu. Navržené rostliny jsou bíle a žlutě kvetoucí (žlutá fasáda domu), černá kovová konstrukce pergoly navazuje na černě kované zábradlí na balkonech a na schodišti uvnitř domu, žulová dlažba a vodní prvek vychází z žulových schodů na chodbách a žulové dlažby v ulici, šedý dřevěný povrch teras odkazuje na šedé dřevěné dveře u bytů. Bílý mobiliář kontrastuje na šedém zpevněném povrchu a spolu s květinami prostor prosvětluje. Identitu místa podporují stínomilné druhy révy nad terasami přízemních bytů, které odkazují na vinařskou minulost Vinohrad. Vysoké zastoupení stínomilných trvalek, okrasných trav a cibulovin dodává prostoru s převahou stavebních prvků proměnlivost a živost během celého roku. Uživatelé zahrady si tak mohou uvědomit běh času a změnu ročních období.

Autorská zpráva
Foto: Jan Medek, Jakub Tomec

Autoři: ....kontinual, projekční ateliér – Lucie Medková, Jan Medek

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2015

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

24. 3. 2020 17:03:00

Re: Polemika o panoramatu a mrakodrapech pokračuje

K polemice a selhávání dialogu nad pražskou metropolí čili o obtížné cestě od polemiky k dialogu Dialog se nekoná, v tom se shodneme. Tristní shoda. O to víc, že přitom v řadě věcí s článkem K. Bečkové a R. Šváchy (Polemika o panoramatu a mrakodrapech pokračuje. STAVBA, 27. roč., 2020, č, s, ) souhlasíme. I v tom, co nám navzdory liteře a smyslu našeho příspěvku vytýkají. Míjíme se a o to šlo a jde. Předporozumění, uzavírání se do jednoho společenství stejně smýšlejících a dogma vylučují dialog. Zásadní otázky, které jsme položili, tak zůstávají na pořadu dne: Může se v metropoli – Praze – stavět a rozvíjet – v souladu se světovými trendy, aniž by ztrácela na své identitě? A když se rozvíjela po staletí, proč to má být právě v naší době fatálně nemožné? Může se vést, jsme schopni a ochotni vést, produktivní dialog nejen mezi dvěma stranami – mezi architekty a památkáři, ale mezi společností, památkáři, historiky, architekty a urbanisty? Dialog o balancování mezi tím, co je historicky dané, vzácné a tím, co může být novým vkladem, přínosem pro Prahu? Tyto otázky zůstávají na pořadu dne. Co dialogu brání? Odpověď K. Bečkové a R. Šváchy: „Nenastává tak moment hypolepse, ukázněného navázání na argumenty protivníka, jaký za podmínku skutečného dialogu pokládá historik Jan Assmann. Domníváme se, že bez takové hypolepse se debata o Praze nikam nepohne a všichni zůstanou zakopaní ve svých dosavadních pozicích.“ Neospravedlňuje se tímto zvláštním odkazem na teze historika ranných kultur a civilizací egyptologa Assmana sama nemožnost dialogu? Navrhujeme radikální zjednodušení přes otázku - co je jádrem toho, co ničí podstatu dialogu v daném případě o architektuře a perspektivách Prahy Přidržíme se definice Jeana Lacroix. Dialog vyžaduje vzájemnost porozumění, tj. musím pochopit názorového protivníka, pochopit ho lépe než si rozumí on sám. To vyžaduje vystavit se síle jeho názorů, procítit je silněji než on sám. S rizikem, že se mé vlastní názory odkryji jako slabší. Bez metodologické sympatie není dialogu. To nám v diskuzích, polemikách – a především v možném dialogu nad tématem perspektiv Prahy chybí. Opravdu vychází selhání a nemožnost skutečného dialogu o pražské metropoli z toho, že „autoři textů, totiž architekti nejsou zvyklí přesně reagovat na názory druhých, jak to musejí praktikovat vědci“? (R. Švácha v „EAM. Euroamerické myšlení 1936-2011“, R. Švácha, M. Sršňová, J Tichá (eds.), str. 33, srv. i násl.)? Pochybujeme. Ona zdůrazňovaná hypolepse, zdisciplinované navazování na myšlenky a teze druhých, je důležitá, patří ke kultuře dialogu i v soudobé společnosti; dialog není mince, kterou si dám jako výhru do kapsy, je to cesta k společnému nalézání argumentů a „pravdy.“ Z toho nemůže být nikdo ostrakizován pro nedostatečnou hypolepsi, ani architekt, ani historik či teoretik, ani památkář, ani expert, ani veřejnost – dokonce i ta na sociálních sítích. Stav dialogu je jedním z měřítek vyspělosti demokratické společnosti. Jakub Heidler, Oldřich Ševčík

20. 3. 2020 15:24:36

Re: Re: Re: Re: Obnova mariánského sloupu v Praze.

Koukám Luščinole, že jsi opravdu vytrvalý, to není až zas tak obdivuhodná vlastnost, spíš svědčí o tvé omezenosti. Tvoje hraní si na světaznalého všeználka je ovšem v zásadě velmi zábavné, zejména v dnešní smutné době. Tvůj poslední výlev je zajímavý mimo jiné tím, že asi se neumíš pořádně vyjadřovat ani v jednom jazyce a se snažíš předstírat znalosti angličtiny, což v tvých vlastních očích má vytvářet pocit jakési morální nadřazenosti. Strašně se pleteš a poučovat mě o významu slov nebo o tom co co znamená je asi stejně pádné, jako tvoje bláboly o tom sloupu. Nějaký ten překlep se mi v mobilu stane, na rozdíl od tebe podobné věci "vyřizuji" třeba v MHD, rozhodné bych jimi neztrácel čas na rozdíl od tebe, který podle všeho brejlíš celý den do monitoru, abys připravil další blábol. Nicméně budu rád, když budeš pokračovat, bavím se dobře. Jediný jistota tak jednou za čtrnáct dní, když navštívím na pár minut tyto stránky, že zrovna pod támhle článkem najdu tvůj další blábol. A jen tak mimochodem, jestli jsi měl na mysli Chruščova, tak se někam podívej, jak se to jeho "otčestvo" v češtině píše. Jinak doufám, že sloup tam vydrží podstatně kratší čas než původně, oni podobní samozvaní umělci umí mlátit hlavně hubou a až to na někoho spadne, bude po legraci. Takže milý nedělnický původe, předveď se...

19. 3. 2020 15:44:03

Re: Analytici: Stavebnictví může být tahounem při oživení ekonom...

Je zajímavé, kolik analytiků hovoří o zcela obligátních záležitostech, jako kdyby měli právo a všechny moudra světa ve svém držení. Přitom co ví ti z bank o reálných problémech na stavbách? Nic, protože mají pouze předávané informace od manažerů stavebních firem, které jsou často poněkud vzdáleny od pravdy. Logicky. Je také podivné, že vůbec někomu sdělují své prognózy a potřebu budoucího dění. Komu? Vládě? Pojišťovnám? Prázdné článečky, které nikdo nepotřebuje, jsou o ničem. Odvětví, která podporují stavební průmysl, ta v určitém utlumeném procesu dále produkují. Stavební firmy část zakázek, těch menších, zpomalí, ale ostatní pojedou dál, např. dálnice a koridory. Tam se termíny nesmí posunovat. Co se zhorší, jsou investice do jiných odvětví, kde začnou chybět zahraniční síly, které odjely pryč. A stavby technologií pro petrochemii a energetiku, na ty budou tyto montážní cizí síly chybět nejvíc. na to jsem zvědav, jak to dodavatelské firmy zařízení pro zásadní změny v energetice vyřeší. Poklesne čerpání tzv. dotací z fondů EU ještě víc? Ovšem a to bude jen dobře. Nevyváženost mezi zdroji peněz a možnostmi stavební výroby se ukáže ještě větší než dosud. Zajímá to vládu, její investiční národní plán se bude měnit? Jak, kdy? Ani ve hvězdách to dnes nestojí.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz