Seifertova ulice pravděpodobně změní podobu

Seifertova ulice pravděpodobně změní podobu

(5. 6. 2018) Ateliér edit! představuje koncepční studii, o jejíž realizaci rozhodne Rada hlavního města Prahy

   
 
 
 
 

Seifertova ulice pravděpodobně změní podobu

Seifertovu ulici, jednu z nejfrekventovanějších ulic pražského Žižkova, možná čeká proměna. Její případnou podobu určí studie, která vznikla ve spolupráci Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR Praha) a architektonické kanceláře edit!. Studie řeší veřejný prostor ulic Táboritská a Seifertova od Olšanského náměstí až po ulici Chlumova. První návrh byl zveřejněn loni na jaře. Na základě připomínek vytvořili edit! architekti následně alternativní řešení území kolem tramvajové zastávky Lipanská. Druhá varianta studie reflektuje připomínky komise pro regeneraci Prahy 3, památkářů i podněty obyvatel. V jaké podobě a zdali bude studie nakonec schválena, by se mělo rozhodnout do konce roku.

Příležitostí k proměně veřejného prostranství se může stát plánovaná rekonstrukce tramvajové trati, k níž by mělo dojít do roku 2022. Rada hlavního města Prahy proto zadala IPR Praha vytvoření koncepční studii na revitalizaci ulic Seifertova a Táboritská. V následném výběrovém řízení uspěl ateliér edit!. „IPR Praha připravil ve spolupráci s vedením městské části Prahy 3 zadání výběrového řízení, do něhož bylo osloveno pět architektonických týmů a které bylo zároveň otevřené pro další zájemce. Výběr probíhal na základě kvalitativních i finančních kritérií. Mezi kvalitativními kritérii se hodnotil návrh řešení schodiště a dosavadní práce přihlášených týmů ve veřejném prostoru,“ říká Marek Kopeć, vedoucí kanceláře IPR Praha.

Ve studii architekti navrhují změnu tří hlavních míst, která umožní pozvednout kvalitu veřejného prostoru na Praze 3. Jedná se o prostranství před obchodním centrem Bezovka, schody spojující ulice Rokycanova a Táboritská a část Seifertovy ulice.

Prostor před Bezovkou propojují architekti pomocí nového schodiště, které se postupně zapouští do oválné zdi podzemního podlaží objektu. Rozšiřují zde chodníky u zaústění ulice

Kubelíkovy do Táboritské, čímž výrazně stoupne pohodlí a bezpečnost pro pěší. Ikonické žižkovské schody spojující ulici Rokycanovu s Táboritskou architekti ponechávají ve studii ve stávající formě. Navrhují pouze jejich rekonstrukci a doplnění o prvky drobné architektury, jako je lavička v horní části a vodní prvek ve spodní části. V Táboritské ulici je dále přesunut přechod pro chodce tak, aby přímo navazoval na schodiště s rozšířeným chodníkem a s lavičkou.

V případě Seifertovy ulice bylo zásadní navrhnout přívětivější propojení se sousedící Chlumovou ulicí, která ovšem leží o tři metry níže, a navíc je oddělena zdí. Stejný záměr se pojil i s přístupem do Lipanské ulice. Větší komfort pro chodce měly podle první studie zajistit

chodníky a také schodiště dvojího typu: jednak tzv. jezdecké, umožňující velmi pozvolné, a tudíž snazší stoupání, a jednak pobytové, na které mohou lidé i usednout. Pěší koridory, sloužící k překonání výškových rozdílů mezi ulicemi, měly být členěny trojúhelníky s městskou zelení. Svým tvarem odkazují na tvar nárožních budov v těchto místech. „Památkoví poradci Radnice Prahy 3 vyjádřili k části Seifertovy ulice v předložené koncepční studii výhrady. Na jejich základě se Praha 3 a IPR rozhodli, že se na lokalitu u zastávky Lipanská vypracuje alternativní návrh, který by respektoval připomínky památkářů a komise pro regeneraci Žižkova. Podle dohody jsme tuto alternativní studii vypracovali opět my,“ vysvětluje Vítězslav Danda ze studia edit!.

Druhá verze studie tedy zohledňuje výtky k zeleni ve svahu, kterou nahradilo stromořadí na úrovni ulice. Zmizela také schodiště včetně pobytových schodů. Lepší přístup mezi souběžnými ulicemi v různých výškách zajišťují převážně chodníky. Takové řešení umožňuje zachování zdí, které podle Prahy 3 k charakteru Žižkova patří.

„Toto místo v samém srdci Žižkova si zaslouží kompletní rekonstrukci. Výběr varianty nechám na odbornících z komise pro regeneraci, která je zřízena z titulu ochrany památkové zóny na území městské části Praha 3,“
říká starostka Prahy 3 Vladislava Hujová. V jaké podobě bude studie nakonec schválena, rozhodne zadavatel IPR Praha do konce roku. Upravenou variantu poté předá Radě hlavního města Prahy, která rozhodne o realizaci.

tisková zpráva

Související články:
Revitalizace ulice Seifertova  22.5.2017


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Veřejný prostor/landscaping

Komentáře ke článku

 
 
 
 

4. 8. 2023 02:58:45. 50000 Kč do 500.000.000 Kč. BURIANOVA LUCIE

4. 8. 2023 02:59:15. 50000 Kč do 500.000.000 Kč. BURIANOVA LUCIE

4. 8. 2023 02:59:37. 50000 Kč do 500.000.000 Kč. BURIANOVA LUCIE

 
 
 
 

4. 8. 2023 02:58:45. 50000 Kč do 500.000.000 Kč. BURIANOVA LUCIE

  Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční obavy, nabízíme finanční pomoc všem těm, kteří mají dluhy nebo chceme vytvořit firmu a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele. Nabízí spolehlivé půjčky. Můžeme vyhovět vašim potřebám, půjčku na váš účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací o mém nabídce E -Mail: Burianovalucie23@seznam.cz
Whatsapp Tel....+420 777 776 785

4. 8. 2023 02:59:15. 50000 Kč do 500.000.000 Kč. BURIANOVA LUCIE

  Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční obavy, nabízíme finanční pomoc všem těm, kteří mají dluhy nebo chceme vytvořit firmu a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele. Nabízí spolehlivé půjčky. Můžeme vyhovět vašim potřebám, půjčku na váš účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací o mém nabídce E -Mail: Burianovalucie23@seznam.cz
Whatsapp Tel....+420 777 776 785

4. 8. 2023 02:59:37. 50000 Kč do 500.000.000 Kč. BURIANOVA LUCIE

  Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční obavy, nabízíme finanční pomoc všem těm, kteří mají dluhy nebo chceme vytvořit firmu a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele. Nabízí spolehlivé půjčky. Můžeme vyhovět vašim potřebám, půjčku na váš účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací o mém nabídce E -Mail: Burianovalucie23@seznam.cz
Whatsapp Tel....+420 777 776 785

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2023 a href="https://bmone.cz/" target="_blank"Business Media One, s. r. o./a Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: a href="mailto:stavbaweb@bmone.cz"stavbaweb@bmone.cz/a