Seniorské centrum Nová Šatovka

Seniorské centrum Nová Šatovka

(9. 1. 2019) Soutěžní návrh

   
 
 
 
 

Seniorské centrum Nová Šatovka

Šárecké údolí je zelenou oázou a místem pro sportovní vyžití pražské metropole. V žádané rezidenční oblasti leží opuštěná usedlost Šatovka. Její konverze a rehabilitace je příležitostí k vytvoření atraktivního městotvorného veřejného prostoru.

Navrhli jsme seniorské centrum, které není jen ubytovnou a útočištěm lidí v poproduktivním věku – je také místem setkávání. Zapojení do společnosti je důležitým hlediskem kvality života seniorů a zároveň základním aspektem vitálního veřejného prostoru i udržitelného rozvoje sídelní struktury. Vytvoření takové lokality v kontextu jedinečného přírodního rámce je ambicí našeho soutěžního návrhu jak v zájmu budoucích obyvatel Šatovky, tak v zájmu rehabilitace veřejného prostoru k prospěchu metropole a jejích obyvatel. Součástí sdílené struktury nového centra se mají stát také služby, které budou spoluvytvářet kvalitu života seniorů. Ty jsou soustředěny v někdejší hlavní budově usedlosti – adaptované a dostavěné pro „nový život“. Byty seniorů a dětskou skupinu hostí prstencová, výrazně horizontálně orientovaná novostavba, artikulující příběh pospolité komunity. Novostavba vytváří otevřeným průchodem snadno dostupné veřejné atrium, ve kterém nalezly své místo také předzahrádky bytů, polosoukromá zákoutí i menší rekreační plochy. Obě budovy jsou zapojeny do sítě veřejných i polosoukromých prostranství a napojené na rozlehlou zalesněnou oblast skalnatého Šárecké údolí i vitální metropoli.

Autor: MS architekti s. r. o. –  Jakub Bilan,  Pavel Hřebecký, Eliška Chlachulová, Michal Šourek

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Bytové domy

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz