Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky

Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky

(1. 10. 2020) Výstava se uskuteční od 1. 10. do 15. 11. 2020 v Galerii Jaroslava Fragnera

   
 
 
 
 

Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky

Výstavou Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky, která se uskuteční od 1. 10. do 15. 11. 2020 v Galerii Jaroslava Fragnera, sumarizují její autoři z Fakulty architektury ČVUT a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR výsledky svého výzkumu z let 2016 – 2020. Analyzovali v něm podstatné jevy a atributy vytvářející komplexní pohled na památkové hodnoty v měřítku urbánních celků.


Cílem výzkumného projektu NAKI II financovaného z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní identity České republiky Ministerstva kultury ČR (identifikační kód projektu: DG16P02R025, 2016–2020), bylo vytvoření nástrojů a metodiky k určení základních prvků komplexní identity historických měst České republiky pro identifikaci a ochranu jejich památkových hodnot, zejména jejich veřejných prostor a velmi cenných dokladů tvůrčí středověké lokace.

Jedním z výstupů projektu je funkční vzorek hypotetického vytyčovacího přístroje "gromy". Jeho užívání bylo experimentálně ověřeno terénním měřením s určením dosažitelné přesnosti.

Vznikla také certifikovaná metodika jako nástroj pro identifikaci a ochranu komplexních hodnot památkových měst. Metodika je určena především k posuzování a hodnocení atributů prohlášených městských památkových rezervací jakožto nejhodnotnějších projevů městského urbanismu, případně městských památkových zón. Svojí univerzalitou postavenou především na uceleném souboru urbanistických kritérií, doplněných o kritéria krajinná a architektonická, umožňuje posuzování a hodnocení dalších památkově chráněných území, ale též jiných částí měst a vesnic.

Všechny výsledky pak představí putovní výstava s názvem Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky, která 1. října 2020 začíná v pražské galerii Jaroslava Fragnera, poté bude pokračovat v Českých Budějovicích, Plzni a Telči. Součástí výstavy bude katalog.

převzato z www.fa.cvut.cz

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz