Sluneční kanceláře Sonnentor

Sluneční kanceláře Sonnentor

Čejkovice

(15. 9. 2017) No-A Architekti

   
 
 
 
 

Sluneční kanceláře Sonnentor

V létě 2016 jsme byli přizvání Michalem Šopíkem z firmy Vesper Frames ke spolupráci na přípravě realizace přestavby výrobních prostor na kanceláře ve firmě Sonnentor v Čejkovicích. Navazovali jsme na studentskou soutěž. Vítězové Martin Malec a Uranbileg Bataa  z ČVUT v Praze předložili jednoduchou a silnou koncepci – dřevěnou kostku obklopenou prostory jednotlivých kanceláří. Po úvodním rozhovoru se zástupci Sonnentoru jsme připravili zadání a pustili se do práce. Princip zůstal nedotčen. V průběhu práce na studii došlo ke zvýraznění dřevěné kostky. Kromě zasedačky do ní bylo zapojeno základní zázemí – tiskárna, sklad kancelářských potřeb a šatna zaměstnanců.
Kostku jsme oproti schodišti malinko posunuli, abychom získali víc prostoru u nástupu. Taky jsme vizuálně propojili zasedací místnost s balírnou, která na kancelářské prostory navazuje. Oproti soutěžnímu návrhu je nejzásadnější změnou zrušení odpočinkové zóny na „střeše" zasedačky. Upustili jsme od ní po bližším seznámení se s celým areálem. Pracovníci totiž mohou využít prostory jídelny, střešní terasu nebo kavárnu v přízemí, takže mají dostatek příležitostí pro pohodlný a kreativní odpočinek.

Kostka se stala silnou dominantou. Chtěli jsme, aby ji kanceláře obklopily. Skleněné příčky jsme proto zrytmizovali dřevěnými sloupy. Motiv obklopení podporují horizontální knihovny v kancelářích.
Z úplného obklopení kostky kolonádou jsme z požárně bezpečnostních důvodů museli ustoupit u balírny. Pro zachování propojení jsme ponechali alespoň velkorysé prosklení protipožárním oknem.
Potvrzením dominance kostky je její prosvětlení střešním oknem. Přirozené denní světlo tak přes ni vstupuje přímo do středu dispozice. Záření je ještě podpořeno bílým olejem použitým na vnitřní stěny zasedací místnosti.

Důležitým prvkem celého návrhu je osvětlení. Spojené prstence lineárních svítidel podporují pyramidální tvar a otevírání prostoru zasedačky k světlíku. Zde patří velké díky Josefovi Lejskovi. Díky jeho znalostem a ochotě bylo možné vymyslet a zrealizovat zapuštěné světla v komplikované geometrii zasedačky. Spojené lineární osvětlení chodby sjednocuje prostor a přebírá horizontalitu srubové zasedačky. Osvětlení v kancelářích je příčné a spolu se sloupy pomáhá rytmizovat prostor.

Materiálově a výtvarně jsme se snažili ukázat, že i design postavený na přírodních materiálech může být moderní a čistý. Pracovali jsme proto s minimem prostředků. Vázali jsme je vždy na konkrétní prostor. Zasedačka – dřevěná, chodby – bílé, kanceláře původně akustický heraklitový obklad, později pouze výmalba.
Hlavním tahounem byla zasedačka. Provedena byla ze smrkových srubových profilů firmou Vesper Frames. Skládaná byla na místě, kvůli přístupu na staveniště. Povrchově je zevnitř opatřena bílým olejem, zvenku šedým. Stejně jsou provedeny sloupy kolonády.
Příčky kanceláří, podhledy a ostatní opláštění konstrukcí jsou ze sádrokartonových desek. Hlavní prostory a podhledy jsou bílé, stěny kanceláří natřené světle šedou barvou.

Celou realizaci zařizoval tým Sonnentoru pod vedením Martina Šardického. Nervy s tím spojené mu nezávidíme, ale výsledek určitě stojí za to.

Autorská zpráva

Autor: No-A Architekti – Ľubomíra Jindrová, Vlado Hrivňák; spolupráce Michal Šopík (dodavatel), Josef Dvořáček, Martin Šardický, Jan Hřebíček, Tomáš Bíza (investor)
Vizualizace: Jana Zavřelová
Stavební řešení projektu a interiér: Lenka Grégrová
Statika: Ondřej Vlček
Požárně bezpečnostní řešení: Marie Rusinová
Elektroinstalace silnoproud: Dušan Slaný
Elektroinstalace slaboproud: Petr Vítek
VZT: Josef Svoboda
Technické řešení osvětlení: Josef Lejska
Technické konzultace a rozpočet: Vesper Frames
Koordinace a vedení realizace: Martin Šardický (Sonnentor Čejkovice)

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2017

 
 
 
 
48.9059191
16.9423091
Sluneční kanceláře Sonnentor

Sluneční kanceláře Sonnentor
Čejkovice

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz