Sociální byty v Bílovicích nad Svitavou

Sociální byty v Bílovicích nad Svitavou

Husova 148, Bílovice nad Svitavou

(14. 4. 2021) Čtyřstěn

   
 
 
 
 

Sociální byty v Bílovicích nad Svitavou

Zadáním bylo vytvořit na místě staré truhlárny jednoduchý, levný objekt se šesti byty.

 
S respektem k charakteru lokality má dům tvar, který se vyskytuje všude v okolí a sedlové střechy. Drobnějšího měřítka jsme dosáhli otočením štítů do ulice. Střešními okny tak slunce prostupuje do zadních horních místností a zároveň to dalo celému souboru dynamiku a přívětivý charakter. Jednotlivé byty-domy jsou logicky členěny i navázány na pavlač. U venkovního schodiště jsou dva třípokojové byty, uprostřed dva dvoupokojové (s budoucí možností rozšíření pokoje na terasu) a v koncové části jsou nad sebou dvě garsoniéry. Tím se na pavlači logicky rozmělňuje provoz i pohyb osob.

Do polozapuštěného suterénu přístupného z ulice jsme umístili technické zázemí a garáže. Z této platformy vyrůstají jednotlivé domy-byty ustoupené o pavlač. Pavlač jsme záměrně rozšířili a vytvořili z ní nejen komunikaci ke vstupům do bytů, ale i poloveřejný prostor, kde se mohou setkávat sousedé. Interakci podporují i lavičky s květinovými truhlíky u vstupních dveří. Zároveň tyto bloky vytváří odstup od oken z kuchyní, orientovaných do pavlače.

Dispozice jednotlivých bytů je minimální, ovšem ne na úkor provozu či komfortu. Všechny prostory jsou maximálně využitelné a funkční. V prvním patře je zádveří, záchod, kuchyně propojená s obývacím prostorem proskleným do dvorní části (zahrady). Orientace na sever umožňuje větší otevření prosklených ploch bez hrozby přehřívání interiéru a zároveň zajišťuje dostatek denního světla. Středem dispozice prochází schodiště do patra, kde jsou umístěny ložnice a koupelny.

Použité materiály jsou běžné, odolné a zároveň levné. Suterén – podnož garáží a technické zázemí je betonové z bednicích tvarovek, opatřených stěrkou. Strop nad suterénem monolitický, železobetonový, stropy v bytech jsou skládané z předepjatých železobetonových panelů. Horní patra jsou zděná z cihelných tvárnic s tepelnou izolací a omítnutá. Veškeré výplně otvorů, ocelová zábradlí, stříšky tvořící závětří nad vstupem a venkovní svítidla mají antracitovou barvu. Venkovní dřevěné treláže jsou z nehoblovaných modřínových latí bez povrchové úpravy. 

Autorská zpráva
Foto: Pavel Barták

Investor: Obec Bílovice nad Svitavou
Autor: ČTYŘSTĚN – Milan Joja, Karel Kubza, Tomáš Págo; spolupráce Martina Fojtíková, Pavel Matonoha, Martin Urubek

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2019

 
 
 
 
49.2482949
16.6707139
Sociální byty v Bílovicích nad Svitavou

Sociální byty v Bílovicích nad Svitavou
Husova 148
Bílovice nad Svitavou

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz