Spojovací lávky VŠCHT Praha

Spojovací lávky VŠCHT Praha

Studentská, Praha - Dejvice

(15. 1. 2021) ateliér ov-a

   
 
 
 
 

Spojovací lávky VŠCHT Praha

Krystalické lávky napnuté mezi dvěma historickými budovami tvoří nový symbol areálu VŠCHT v Praze. Slouží jako místo k zastavení a rozhledu na cestě labyrintem vnitřních chodeb. Osnova ocelových prutů spojuje obdélný profil s šestiúhelníkem. Dvě lávky jsou podobné, ale ne stejné. Jejich geometrie se prostorově zrcadlí. Krystal a šestiúhelník odkazují ke stavbě molekul. Umístěny jsou v místech původně uvažovaného spojení budov od jejich autora architekta Antonína Engela z roku 1936. V roce 2017 vypsal investor vyzvanou architektonickou soutěž s cílem dokončit původní myšlenku a spojit obě budovy v jeden celek. Ze třech vyzvaných soutěžících (ov-a, Projektil architekti, Karel Thér) byl jako vítězný vybrán návrh ateliéru ov-a.

Budovy jsme propojili lehkými prosklenými můstky, jejich prostorová mřížka působí jako napnutá mezi budovami. Spojuje obdélník se šestiúhelníkem, který odkazuje ke světu organické chemie – benzenovému jádru. Krystalická podoba můstků v sobě nese sochařskou kvalitu a lehkost, která doplňuje solidní klasicizující budovy. Struktury obou lávek jsou rozdílné, jejich geometrie se zrcadlí. Prosklené krystaly se staly novou značkou školy, ukazují dynamický vnitřní svět naší přední chemicko-technologické univerzity, který probíhá za zdmi původních budov ČVUT.


Rozpon 24 metrů překonávají mosty bez podpory. Návrh eliminoval dodatečné zásahy do komunikace chodníků a inženýrských sítí, vyloučení dopravy v ulici Studentská omezil na několik hodin.

Konstrukce lávek tvoří prostý nosník uložený na dva železobetonové pilíře, přisazené ke stávajícím budovám. Pilíře byly obloženy soklovým kamenem a opticky sjednoceny s fasádami. Diagonály ocelové konstrukce slouží jako vzpěra a táhla, pomáhají tak vynášet střed mostu. Konstrukce je z exteriéru zasklená tepelně izolačním dvojsklem s tmelenou spárou. Plný strop lávky ztužuje konstrukci a brání nadměrnému přehřívání. Podlaha s betonovou vrstvou tlumí chvění konstrukce. Lávky jsou uzavřené automatickými prosklenými dveřmi.

Konstrukce lávek je usazena na dva železobetonové pilíře, které byly vetknuty do historických fasád v místě původních vystouplých pilastrů. Pilíře jsou založeny u paty objektů na základové roznášecí desce podpírané mikropilotami. Ocelové konstrukce byly vcelku přivezeny na místo jako nadměrný náklad. Během transportu bylo nutné nadzvednout tramvajové troleje. V nočních hodinách došlo k přerušení tramvajové dopravy na ulici Evropská. Po transportu na místo byla konstrukce během několika hodin osazena na podpory mobilním jeřábem o nosnosti 40 tun.

Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice

Klient: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Autor: Studio ov –a/Opočenský Valouch architekti – Jiří Opočenský, Štěpán Valouch; spolupráce David Balajka, Romana Bedrunková, Magdaléna Havlová, Antonín Pokorný, Anna Schneiderová
Konstrukce: Ing. Jan Blažek/V-NOC
Generální dodavatel: Metrostav a.s.
Ocelová konstrukce, opláštění: Albet metal
Podlahová plocha: 205 m2
Užitná plocha: 110 m2
Náklady: 49 mil. Kč

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2020

 
 
 
 
50.1021314
14.3891828
Spojovací lávky VŠCHT Praha

Spojovací lávky VŠCHT Praha
Studentská
Praha - Dejvice

Komentáře ke článku

 
 
 
 

19. 1. 2021 18:36:52. Re: Spojovací lávky VŠCHT Praha. Lea Nardová
20. 1. 2021 20:44:26. Re: Re: Spojovací lávky VŠCHT Praha. Jitka

 
 
 
 

19. 1. 2021 18:36:52. Re: Spojovací lávky VŠCHT Praha. Lea Nardová

  Úchvatné dílo, technicky, staticky, výtvarně. Volba kontrastu je 100% správná. Autoři si zaslouží obdiv.

20. 1. 2021 20:44:26. Re: Re: Spojovací lávky VŠCHT Praha. Jitka

  Souhlasím.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz