Spojovací lávky VŠCHT Praha

Spojovací lávky VŠCHT Praha

Studentská, Praha - Dejvice

(15. 1. 2021) ateliér ov-a

   
 
 
 
 

Spojovací lávky VŠCHT Praha

Krystalické lávky napnuté mezi dvěma historickými budovami tvoří nový symbol areálu VŠCHT v Praze. Slouží jako místo k zastavení a rozhledu na cestě labyrintem vnitřních chodeb. Osnova ocelových prutů spojuje obdélný profil s šestiúhelníkem. Dvě lávky jsou podobné, ale ne stejné. Jejich geometrie se prostorově zrcadlí. Krystal a šestiúhelník odkazují ke stavbě molekul. Umístěny jsou v místech původně uvažovaného spojení budov od jejich autora architekta Antonína Engela z roku 1936. V roce 2017 vypsal investor vyzvanou architektonickou soutěž s cílem dokončit původní myšlenku a spojit obě budovy v jeden celek. Ze třech vyzvaných soutěžících (ov-a, Projektil architekti, Karel Thér) byl jako vítězný vybrán návrh ateliéru ov-a.

Budovy jsme propojili lehkými prosklenými můstky, jejich prostorová mřížka působí jako napnutá mezi budovami. Spojuje obdélník se šestiúhelníkem, který odkazuje ke světu organické chemie – benzenovému jádru. Krystalická podoba můstků v sobě nese sochařskou kvalitu a lehkost, která doplňuje solidní klasicizující budovy. Struktury obou lávek jsou rozdílné, jejich geometrie se zrcadlí. Prosklené krystaly se staly novou značkou školy, ukazují dynamický vnitřní svět naší přední chemicko-technologické univerzity, který probíhá za zdmi původních budov ČVUT.


Rozpon 24 metrů překonávají mosty bez podpory. Návrh eliminoval dodatečné zásahy do komunikace chodníků a inženýrských sítí, vyloučení dopravy v ulici Studentská omezil na několik hodin.

Konstrukce lávek tvoří prostý nosník uložený na dva železobetonové pilíře, přisazené ke stávajícím budovám. Pilíře byly obloženy soklovým kamenem a opticky sjednoceny s fasádami. Diagonály ocelové konstrukce slouží jako vzpěra a táhla, pomáhají tak vynášet střed mostu. Konstrukce je z exteriéru zasklená tepelně izolačním dvojsklem s tmelenou spárou. Plný strop lávky ztužuje konstrukci a brání nadměrnému přehřívání. Podlaha s betonovou vrstvou tlumí chvění konstrukce. Lávky jsou uzavřené automatickými prosklenými dveřmi.

Konstrukce lávek je usazena na dva železobetonové pilíře, které byly vetknuty do historických fasád v místě původních vystouplých pilastrů. Pilíře jsou založeny u paty objektů na základové roznášecí desce podpírané mikropilotami. Ocelové konstrukce byly vcelku přivezeny na místo jako nadměrný náklad. Během transportu bylo nutné nadzvednout tramvajové troleje. V nočních hodinách došlo k přerušení tramvajové dopravy na ulici Evropská. Po transportu na místo byla konstrukce během několika hodin osazena na podpory mobilním jeřábem o nosnosti 40 tun.

Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice

Klient: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Autor: Studio ov –a/Opočenský Valouch architekti – Jiří Opočenský, Štěpán Valouch; spolupráce David Balajka, Romana Bedrunková, Magdaléna Havlová, Antonín Pokorný, Anna Schneiderová
Konstrukce: Ing. Jan Blažek/V-NOC
Generální dodavatel: Metrostav a.s.
Ocelová konstrukce, opláštění: Albet metal
Podlahová plocha: 205 m2
Užitná plocha: 110 m2
Náklady: 49 mil. Kč

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2020

 
 
 
 
50.1021314
14.3891828
Spojovací lávky VŠCHT Praha

Spojovací lávky VŠCHT Praha
Studentská
Praha - Dejvice

Komentáře ke článku

 
 
 
 

19. 1. 2021 18:36:52. Re: Spojovací lávky VŠCHT Praha. Lea Nardová
20. 1. 2021 20:44:26. Re: Re: Spojovací lávky VŠCHT Praha. Jitka

 
 
 
 

19. 1. 2021 18:36:52. Re: Spojovací lávky VŠCHT Praha. Lea Nardová

  Úchvatné dílo, technicky, staticky, výtvarně. Volba kontrastu je 100% správná. Autoři si zaslouží obdiv.

20. 1. 2021 20:44:26. Re: Re: Spojovací lávky VŠCHT Praha. Jitka

  Souhlasím.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

6. 10. 2022 14:46:02

Re: Elysium spa

Paráda!

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz