Šporkův dům

Šporkův dům

Lysá nad Labem

(19. 4. 2018) MS architekti

   
 
 
 
 

Šporkův dům

Novostavba bytového domu je součástí rezidenčního komplexu Zahrada nedaleko centra Lysé na Labem, na brownfieldu po bývalé továrně.
Dům má čtyři nadzemní a jedno podlaží podzemní, rozdělen je do tří schodišťových sekcí. Obsahuje 44 bytů. Nedílnou součástí projektu je vybudování dopravního a technického napojení objektu na infrastrukturu města, dokončení sadových úprav a zpevněných ploch ve vnitrobloku a výstavba retenčního jezírka. Byty umístěné v 1. NP mají ze západní strany soukromé předzahrádky.
Z hlediska formy se jedná o tvarově jednoduchý objekt: nadzemní podlaží mají lichoběžníkový půdorys, který na východní a západní fasádě prolamují lodžie, na jihovýchodním rohu se jedná o nárožní polohy lodžií. Půdorysný průběh lodžií se v jednotlivých patrech nemění. Fasády člení francouzská okna s parapety a zábradlím, v některých případech budou lemována odlišnou okrovou barvou omítky v ploše venkovní špalety a šambrány. Dominantou východní fasády jsou tři prosklené portály se vstupními lávkami. Prosklené výplně vstupů se zábradlím vstupních lávek a markýzami nad vstupy tvoří architektonický celek.

Zajímavostí projektu je použití systému parkovacích zakladačů. V garážích budou umístěna dvě parkovací stání v jednom místě. Další zvláštností je ochrana stromů podél východní fasády. Řešení obsahuje vstupní lávky do tří schodišťových sekcí právě z tohoto důvodu, aby nedošlo ke změně výšky terénu v kořenovém poli těchto stromů.
Dům je postaven podle současných standardů bytové výstavby. Spodní stavbu tvoří bílá vana, vrchní stavba je kombinací monolitického stěnového systému a zděných stěn, stropní konstrukce jsou monolitické. Podlahy jsou těžké plovoucí s akustickou izolací, střechy jednoplášťové ploché.
Vytápění všech bytů je navrženo jako ústřední teplovodní, zdrojem tepla jsou plynové kotle umístěné v kotelně v podzemním podlaží objektu. Byty budou vybaveny centrálním nuceným větráním se zpětným získáváním tepla.

Autorská zpráva

Stavebník: Čtvrtá Sluníčková
Autor: MS architekti – Ing. arch. Michal Šourek, Ing. arch. Alexandr Verner, Ing. arch. Veronika Žižková
Celková hrubá podlažní plocha: 4000 m2
Termín dokončení: říjen 2018

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

6. 10. 2022 14:46:02

Re: Elysium spa

Paráda!

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz