Sportovní a společenská hala

Sportovní a společenská hala

Nebovidy u Brna

(15. 5. 2019) Tomáš Legner

   
 
 
 
 

Sportovní a společenská hala

Obec Nebovidy potřebovala prostory pro pořádání kulturních a sportovních akcí. Úzký a protáhlý pozemek, který se nalézá v centru obce vedle mateřské školy a její krásné zahrady byl pro architekta výzvou. Odstupem od uliční čáry bylo budově školky ponecháno dominantní postavení, zároveň tak vznikl vstupní předprostor pro halu a otevřel se průhled do zahrady.
Novostavba je rozdělena na dva propojené celky: vstupní oblou část s menšími sály a hmotově objemnou ortogonální halu, která je částečně zapuštěna pod svažující se terén.
Zaoblená část obsahuje reprezentativní komunikační prostor s recepcí, posezením a občerstvením. Na něj navazuje malý sál s možností konání zájmových kroužků či video prezentací. V přízemí je dále zázemí s šatnami se sprchami, WC, a technické místnosti. Dominantou atria je schodiště na galerii a do pronajímatelných prostor kanceláří a posilovny.
Oblá část byla vystavěna z pórobetonových tvárnic s panelovými stropy a opláštěna provětrávanou fasádou s plechových lamel s imitací dřeva.
Hala se sportovním a společenským sálem o rozměrech 16 x 26 x 7,5 m je od vstupní části oddělena výškově, požárně i materiálově. Hřiště z dubových parket slouží pro hru badmintonu, košíkové, volejbalu, nohejbalu, florbalu či malého fotbalu. Hlavní sál byl však také určen pro pořádání kulturních a společenských akcí, koncertů, kina, divadla či plesů. Jeviště je díky zapuštění budovy do terénu bezbariérově přístupné ze západní strany. Opticky je vnitřní prostor propojen se zahradou velkými okny směřujícími na východ. Jedná se o vyzdívaný prefabrikovaný železobetonový skelet s venkovním kontaktním zateplením. Rozpon 16 m je překonán dřevěnými lepenými vazníky.

Stavebně technická zařízení: Zdrojem tepla pro vytápění, větrání a pro přípravu TUV jsou plynové kondenzační kotle. Vstupní část je vyhřívána podlahovým topením. Pro vytápění haly a jeviště jsou použity teplovodní sálavé panely zavěšené pod stropem budovy. Prostor haly je větrán pomocí centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací, teplovodním ohřívačem a chladičem napojeným na kondenzační jednotku. Stavba je díky svému masivnímu zateplení nízkoenergetická.

Přednosti stavby: Velký objem haly byl umístěn ohleduplně k vesnické zástavbě s využitím sklonu terénu. Vstupní oblá část s netradiční dispozicí a s plechovým lamelovým opláštěním imitující dřevo.  Interiér slouží pro sportovní i společenskou funkci; působí útulně a čistě i přes použití pohledového betonu. Propojenost hlavního sálu se zahradou vysokými okny. Nízkoenergetická stavba s nízkými realizačními a provozními náklady.

Z průběhu realizace

Rychlost výstavby 10 měsíců od prvního kopnutí po kolaudaci včetně interiéru a zahájení provozu  by se měla podepsat na kvalitě stavebních prací. Opak je pravdou – díky souhře stavbyvedoucího, dodavatele, subdodavatelů, projektanta, investora a technického dozoru byla dodržena vysoká jakost a trvanlivost veškerých technologií a konstrukčních řešení.
Využití vyzdívané železobetonové prefabrikované konstrukce a lepených dřevěných vazníků dobu realizace zkrátilo, stavba přitom získala tepelnou akumulační schopnost. Masivní zateplení, trojskla, sálavé topné panely, podlahové vytápění a rekuperace zajišťuje nízkou energetickou náročnost a komfort. Provětrávaná plechová fasáda, kontaktní zateplení, hliníkové rámy oken a dveří, kvalitní dlažby, dubová palubovka, nerezové kování apod. dodávají dlouhodobou životnost. Použití střešních světlíků a krytiny z modifikovaného PVC  zajišťuje bezpečné a lehké zastřešení s jednoduchou opravitelností skladby.
Perlička na závěr: Při výkopových pracích byla nalezena letecká puma z kobercového náletu z 2. světové války, naštěstí pan bagrista byl velmi pohotový a za pomoci policie a jejich pyrotechniků byla puma zneškodněna.

Autorská zpráva
Foto: Martin Vlček

 


Investor: Obec Nebovidy u Brna, zastoupená starostou Milanem Mojžíšem
Projektant: Ing. arch. MgA. Tomáš Legner
Staticko konstrukční část: Ing. Mojmír Kondr
ZTI: Ing. Petr Šturma
PBŘ: Ing. František Bartoš
Část elektro: Ing. Jaroslav Altera, David Bílek
Část VZT: Ing. Nedbalová
Část vytápění: Ing. Eros, Bc. Jan Homolka
Rozpočet stavby: Jaroslava Kalenská
Technický dozor investora: Ing. Soňa Schelleová
Dodavatel stavby: PKS stavby a.s.   
Fasáda montáž: Atena spol. s.r.o. 
Fasáda výroba: Dekmetal s.r.o.
Cena stavb : 33 mil bez DPH  -  vysoutěžená cena byla dodržena
Velikost: zastavěná plocha 963 m2; obestavěný prostor 8610 m3; zpevněné plochy 450 m2
Ukazatel nákladů na měrnou jednotku hlavního objektu: hala 42,2 x 17,46 m; výška k okapu 7,5 m, k hřebeni 8,5 m; vstupní část 18,2 x 14,4 m; výška k atice 7 m; parking 18 x 11 m; celkový rozměr 60,4 x 17,46 m; zastavěná plocha celkem 963 m2; obvod budovy 148,9 m; plocha obálky budovy 3186 m2; objemový faktor tvaru A/V : 0,37 m2/m3; obestavěný prostor 8610 m3, užitná plocha 1187 m2
Cena za realizaci/měrnou jednotku m3: 33 mil + DPH/8610 m3 = 3832 Kč/m3 + DPH
Cena za realizaci/měrnou jednotku m2 : 33 mil + DPH/1187 m2 = 27801 Kč/m2 + DPH
Tepelné ztráty prostupem: 41,9 kW
Potřeba tepla pro VZT jednotky: 50,0 KW
Potřeba tepla pro přípravu TV: 57,0 KW
Předpokládaná spotřeba tepla na vytápění: 60 890 kWh/rok
Předpokládaná spotřeba tepla pro VZT:               33 080 kWh/rok
Předpokládaná spotřeba tepla na přípravu TV: 12 430 kWh/rok
Celková potřeba tepla: 106 400 kWh/rok

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2018

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz