Sportovní hala Krystal ve Frýdku-Místku

Sportovní hala Krystal ve Frýdku-Místku

(14. 9. 2016) David Zaplatil, ateliér Arch.Design

   
 
 
 
 

Sportovní hala Krystal ve Frýdku-Místku

Záměrem investora je na místě hřiště základní školy vybudovat sportovní halu s veřejným předprostorem. Určujícím aspektem urbanistického řešení bylo umístění stavby. Měl být zohledněn charakter a měřítko okolní zástavby a prostorové uspořádání lokality. Celkově je územní celek nesourodý, dvanáctipodlažní bytové domy na sídlišti Slezská totiž mají různou orientaci vůči uliční čáře. Navržený objekt ctí pozici přilehlé základní školy, současně ale vytváří moderní architekturu, jež splňuje požadavky trvale udržitelného rozvoje. Sportovní hala bude mít dvě nadzemní podlaží a díky mírně sklonité střeše obálka budovy pozvolně přechází do úrovně střešní roviny, takže vznikne kompaktní, homogenní hmota.
Pod veřejným prostorem před halou bude umístěno polozapuštěné parkoviště. Součástí areálu je venkovní hřiště pro volejbal nebo florbal, bude tu i běžecká tartanová dráha, na kterou navazuje část vymezená skoku dalekému. Hřiště bude v dopoledních hodinách sloužit škole, odpoledne veřejnosti.

Architektonické řešení:
Úroveň hlavního stupu je 1,5 m nad terénem, hrací plochy a celé 1. PP je pak 1,5 m pod úrovní terénu. Toto členění vytváří podmínky pro polozapuštěné parkování pod veřejným prostorem. Směrem k hlavnímu vstupu se obálka budovy „zvedá“. Tím je dosaženo jisté dominance hlavního vstupu. Vnější povrchové úpravy a materiály budou z fasádních panelů s betonovým soklem. Výplně otvorů hliníkové, zábradlí prosklená nebo nerezová. Samostatným architektonickým prvkem bude zastřešení hlavního vstupu, které bude ze stejného materiálu jako obvodový plášť.
Objekt tvoří tři základní části: hala se zázemím, podzemní parking s rampou a spojovací krček. V halové části o půdorysu 40 x 55 m bude prostor s hrací plochou, kolem něhož bude po dvou stranách třípodlažní část s hledištěm, technickým, hygienickým a administrativním zázemím. Na suterén zázemí navazuje půdorysně členitá podzemní část.

Konstrukce
Nosný systém hlavního objektu je ve třípodlažní části navržen jako montovaný železobetonový skelet tvořený příčnými rámy ze sloupů a průvlaků vynášejících prefabrikované stropní desky a lomené stupně hlediště. V halové části bude nosná konstrukce na jedné straně od základů a v části se suterénem pod hledišťovou částí od stropu 1. PP tvořena ocelovými sloupy vynášejícími přímopasé ocelové vazníky. Na jedné straně budou vazníky konzolovitě vyloženy tak, aby vynášely ocelovou nosnou konstrukci stropu nad 1. NP.  Založení hlavní části stavby se předpokládá na velkoprůměrových pilotách.
Nosnou konstrukci podzemního parkování bude tvořit monolitická skeletová konstrukce se sloupy a bezhřibovou stropní deskou, na obvodu budou železobetonové stěny. Z monolitického železobetonu bude provedena také sjížděcí rampa. Základové železobetonové desky budou s obvodovými stěnami tvořit základovou vanu proti působení zemního a vodního tlaku. Alternativou je tzv. bílá vana.
-red-

Investor: Statutární město Frýdek-Místek
Autor projektu: Ing. arch. David Zaplatil, Arch.Design s. r. o.
Realizace: 2018
Náklady: 103 mil. Kč

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

14. 9. 2016 17:12:08. Re: Sportovní hala Krystal ve Frýdku-Místku. Adam Rujbr

 
 
 
 

14. 9. 2016 17:12:08. Re: Sportovní hala Krystal ve Frýdku-Místku. Adam Rujbr

  Pěkné, přeju ať se podaří dotáhnout do konce bez kompromisů

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz