Stanovisko Klubu Za starou Prahu ke zveřejněnému projektu zástavby Formanova náměstí

Stanovisko Klubu Za starou Prahu ke zveřejněnému projektu zástavby Formanova náměstí

(7. 1. 2021) Navržený čtyřpodlažní pavilon podle klubu nerespektuje architektonické hodnoty náměstí

   
 
 
 
 

Stanovisko Klubu Za starou Prahu ke zveřejněnému projektu zástavby Formanova náměstí

Klub Za starou Prahu nesouhlasí s projektem novostavby na nároží Pařížské ulice a náměstí Miloše Formana, jehož podobu zveřejnila média na podzim roku 2020. Projekt čtyřpodlažní budovy na ploše Formanova náměstí narušuje koncepci tohoto prostoru, kterou navrhl tým architekta Karla Filsaka během výstavby hotelu Intercontinental v letech 1968-1974. 


Záměr tohoto architekta spočíval v tom, vytvořit před reprezentativní západní fasádou této hotelové novostavby piazzettu s kultivovaně upravenou plochou, která by poskytla návštěvníkům Prahy příjemné prostranství pro odpočinek a umožnila by zároveň nerušený pohled jak na kvalitní brutalistickou architekturu samotného hotelu, tak i na kubistické domy od architekta Otakara Novotného v přilehlé ulici Elišky Krásnohorské. Tuto odpočinkovou a vyhlídkovou funkci plní Filsakova piazzetta velmi dobře dodneška. Lidé ji už dlouho vnímají jako regulerní náměstí a její urbanistický statut kvalitního městského prostranství potvrdilo i její pojmenování náměstím Miloše Formana v roce 2018. 

Klub Za starou Prahu zastává názor, že navržený čtyřpodlažní pavilon nerespektuje architektonické hodnoty tohoto náměstí, škodí jeho funkcím, ba přistupuje k tomuto kvalitnímu městskému prostoru, jako by to byla pouhá proluka, což Klub považuje za velkou urbanistickou i architektonickou chybu. Klub nepokládá za nutné, aby se součástí probíhající obnovy Filsakova hotelu stala tato nevhodná čtyřpodlažní budova.

V Praze 22. 12. 2020

PhDr. Kateřina Bečková, v. r.
Předsedkyně Klubu Za starou Prahu

PhDr. Richard Biegel, Ph. D., v. r.
Místopředseda Klubu Za starou Prahu  

Komentáře ke článku

 
 
 
 

9. 1. 2021 18:49:01. Re: Stanovisko Klubu Za starou Prahu ke zveřejněnému projektu zá... Ing.Vlastimil Kocurek

  To je hodně diplomaticky řečeno. Ve skutečnosti by to byla urbanistická chyba, která nemá obdoby. Stavby vůbec nezapadá do daného kontextu z hlediska prostorového. Ostatní nechci komentovat. Praha se svými moderními stavbami se již začíná vysloveně zesměšňovat, až na několik povedených realizací.

10. 1. 2021 11:08:51. Náměstí Miloše Formana nezastavovat. Ing. arch. Martin Říha

  Piazetta před hotelem Intercontinental je jednak zcela funkční rozptylový prostor pro hotelové hosty v době konání konferencí, jednak umožňuje nerušený pohled na hotel i "Učitelské domy" za ní, jak zmiňuje stanovisko Klubu za starou Prahu. Ten prostor je hotový, jak je a každá vestavba mu jen ublíží. Není to proluka k zastavění, takže souhlasím s KZSP.

11. 1. 2021 11:01:20. Re: Stanovisko Klubu Za starou Prahu ke zveřejněnému projektu zá... Adam

  "Tuto odpočinkovou a vyhlídkovou funkci plní Filsakova piazzetta velmi dobře dodneška."

Opravdu? Vždyť polovina "náměstí" jsou nadstavba nad garážemi. Tento návrh i přes novou budovu plochu náměstí výrazně rozšíří, pohledu na brutalistický hotel nijak nepřekáží, výškou nepřesahuje okolní zástabu, a zároveň bude fungovat jako památník českému filmu (jako dominanta náměstí režiséra Miloše Formana). Za mě opravdu unikátní návrh, který si v Praze své místo zaslouží. Doufám, že vyjde. Obecně se má mezi nájemci Pařížské ulice za to, že čím severněji adresa je, tím jde o méně zajímavý prostor. Tento redevelopment atraktivitu v rámci celé Pařížské vyrovná a bude katalyzátorem zvýšení kvality prostředí.

13. 1. 2021 07:31:59. Re: Stanovisko Klubu Za starou Prahu ke zveřejněnému projektu zá... hasa3

  souhlasím s Ing.V.Kocourkem - že se Praha začíná zesměšňovat

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz