Rodinný dům v Tišnově

Podélná osa úzké hloubkově orientované parcely směřuje od severozápadu k jihovýchodu. Pozemek je bez výraznějších výškových rozdílů, zvolna stoupá od chodníku. Rodinný dům autorů Jiřího Vokřála, Josefa Žufánka a Anny Krištofové reaguje na tvar parcely a její orientaci vůči světovým stranám i na charakter okolní zástavby.

Rodinný dům v Tišnově, autoři Jiří Vokřál, Josef Žufánek, Anna Krištofová, foto Lukáš Němeček

Respektuje stávající stavební čáru v ulici, do níž je orientována hmota obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Na ni navazují dva oproti sobě navzájem posunuté objemy s pultovými střechami se společným hřebenem. Celkový objem domu je tak rozdělen nejen dle svého funkčního využití (provozní zázemí – společný obytný prostor – ložnicová část), posunem hmot také vytváří intimní venkovní prostory (dvorek, terasa) pro své obyvatele. V neposlední řadě je tímto členěním dosaženo adekvátního měřítka domu v kontextu okolí.

Rodinný dům v Tišnově, autoři Jiří Vokřál, Josef Žufánek, Anna Krištofová, foto Lukáš Němeček

Zvolený způsob zastřešení objektu pak jednotlivé hmoty opět propojuje, vytváří kontinuální střechu, plynoucí ve směru podélné osy parcely. Hloubka parcely je výchozím motivem pro uspořádání rodinného domu – jeho jednotlivé prostory a objemy jsou koncipovány kolem podélné osy, která prochází objektem a pokračuje dále do exteriéru. Zahradou pak pokračuje chodníkem mezi stávajícími vzrostlými stromy k  objektu altánu se sklepem. 

Rodinný dům v Tišnově, autoři Jiří Vokřál, Josef Žufánek, Anna Krištofová, foto Lukáš Němeček

Objekt má střízlivě komponované fasády, které odrážejí funkční využití interiérových prostor. Všechny okenní otvory jsou navrženy bez parapetů, mimo jiné za účelem maximálního propojení interiéru domu se zahradou. Materiálové ztvárnění je v bílé omítce, s hliníkovými rámy oken a dveřmi. Plasticky ustupující části hmoty domu jsou zvýrazněny šedou škrábanou omítkou. Sedlová střecha uličního objemu má krytinu z tradiční pálené červené tašky, navazuje tak na charakter okolní zástavby. Pultové střechy směrem do zahrady jsou vegetační s extenzivní výsadbou suchomilných rostlin.

Rodinný dům v Tišnově, autoři Jiří Vokřál, Josef Žufánek, Anna Krištofová, foto Lukáš Němeček

Autorská zpráva

Autoři: Jiří Vokřál, Josef Žufánek, Anna Krištofová
Spoluautorka: Michaela Vokřálová
Fotografie: Lukáš Němeček
Projekt pro provádění stavby: Babka&Šuchma s.r.o.
Zahradní a sadové úpravy: Eva Wagnerová
Spolupráce na interiérech: Lenka Chroncová
Celková užitná plocha: 208,0 m2
Zastavěná plocha domu: 270,0 m2
Obestavěný prostor domu: 1 450 m3
Projekt: 2015–2018
Realizace: 2019–2022

Rodinný dům v Tišnově, autoři Jiří Vokřál, Josef Žufánek, Anna Krištofová, foto Lukáš Němeček

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*