Terminál hromadné dopravy Nová Paka

Terminál hromadné dopravy Nová Paka

(20. 11. 2023) Loca Plan

   
 
 
 
 

Terminál hromadné dopravy Nová Paka

Celé území je důležitou částí města Nová Paka, je intenzivně využíváno jeho obyvateli. Urbanistické řešení vychází z kontextu místa, tj. ze struktury, podlažnosti a typu funkčního využití sousedního území. Projekt doplňuje odbavovací budovu budoucího Terminálu hromadné dopravy podél ulice Kotíkova, která navrženým umístěním uzavírá uliční frontu, svým zalomeným tvarem reflektuje přirozený tvar ulice a zachovává důležitý průhled na okolní památky. Funkčně budova tvoří centrum nového Terminálu veřejné dopravy, je umístěna na centrálním ostrůvku objízdného řešení terminálu. Zároveň odděluje samotné zastávky od ulice a zbytku města. Je tak jednoznačně vymezen prostor pro autobusy. Terminál je řešen jako objízdný s jednosměrným provozem. V centru je umístěna objekt Odbavovací budova, která zároveň vytváří zastřešení venkovního odbavovacího prostoru pro cestující. Čekárna v objektu zaručují plnou kontrolu nad přijíždějícími autobusy i nástupišti. Dále je v objektu řešeno veřejné WC a systém úschovy kol v režimu B+R (Bike and Ride). V okolním prostoru je řešeno parkování P+R. 
V rámci odbavovací budovy jsou navrženy dva samostatné prostory. Jeden bude sloužit jako čekárna a druhý (pokud nebude využit obdobným způsobem), může být využit jako multifunkční prostor.


Urbanisticko-architektonický kontext (krajinný a městský kontext)
Urbanistické řešení vychází z kontextu místa, tj. ze struktury, podlažnosti a typu funkčního využití sousedního území. Projekt doplňuje odbavovací budovu budoucího Terminálu hromadné dopravy podél ulice Kotíkova, která navrženým umístěním uzavírá uliční frontu, svým zalomeným tvarem reflektuje přirozený tvar ulice a zachovává důležitý průhled na okolní památky. Dále se vytváří nová ulice Biskupská, která se zapojuje do struktury sídla a zlepšuje jeho průchodnost.

Architektonické řešení

Funkčně budova tvoří centrum nového Terminálu veřejné dopravy, je umístěna na centrálním ostrůvku objízdného řešení terminálu. Zároveň odděluje samotné zastávky od ulice a zbytku města. Je tak jednoznačně vymezen prostor pro autobusy. Terminál je řešen jako objízdný s jednosměrným provozem. V centru je umístěna objekt Odbavovací budova, která zároveň vytváří zastřešení venkovního odbavovacího prostoru pro cestující. Čekárna v objektu zaručují plnou kontrolu nad přijíždějícími autobusy i nástupišti. 
Výrazným prvkem zelené střechy nové odbavovací haly je kulatý průhled, kterým jednoho dne vykoukne nad město strom. Jedná se o Jinan dvoulaločný, známý jako Ginkgo biloba a jeho výběr odkazuje na Český ráj, první evropský geopark UNESCO.

Stavebně-technické řešení 

Konstrukce výpravní budovy je železobetonová. Největším úkolem bylo především zastřešení. Splnění všech norem a tvarové dynamiky, při zachování minimální tloušťky desky, byl nelehký úkol pro statika. Samotná realizace byla také velmi náročná, byl kladem důraz na spárořez a pohledovou kvalitu betonu.

Udržitelnost stavby
Objekt je kvalitně zateplen, vytápění je kombinované s rekuperací. Plochá střecha je vegetační a pomáhá regulovat teplotu v letních měsících.
 
Místo: Nová Paka, Kotíkova ulice
Autor: Loca Plan s.r.o., Ing. arch. Ondřej Duchan, Ing.arch. Kryštof Kreisinger, Ing.arch. Jakub Chobotský, Ing. Jan Pavliš
Investor: Město Nová Paka
Realizace 2019–2021

Autorská zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Doprava/infrastruktura

Komentáře ke článku

 
 
 
 

21. 11. 2023 09:18:31. Re: Terminál hromadné dopravy Nová Paka. BlueBoss

 
 
 
 

21. 11. 2023 09:18:31. Re: Terminál hromadné dopravy Nová Paka. BlueBoss

  To se povedlo. Díky.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2023 Business Media One, s. r. o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz