Tělocvična ve Frýdlantu nad Ostravicí

Tělocvična ve Frýdlantu nad Ostravicí

(14. 4. 2016)  Vlastimil a Eva Krčmářovi

   
 
 
 
 

Tělocvična ve Frýdlantu nad Ostravicí

Areál škol ve Frýdlantu nad Ostravicí doplnila na podzim novostavba tělocvičny. Prostor náměstí tak získal novou identitu, invazi rozměrného objektu eliminují mírné odklony od pravoúhlých systémů a vložení mezičlánků. Hala tělocvičny má železobetonovou konstrukci, která společně s dřevěnými prvky dotváří interiér, ale svoji roli má i v exteriéru.
Autoři měli v podstatě jedinou možnost, kam budovu tělocvičny umístit, ale mírně ji odklonili od pravoúhlé osnovy. Objem stavby tak reaguje na konfiguraci náměstí T. G. Masaryka s areálem škol z 80. let minulého století a přirozeně je urbanisticky definuje.

Stavbu hranolového tvaru charakterizují mírně šikmé plochy, střešní rovina a konvexně vyklopená kratší stěna svírají úhel 75 %. Akcentuje se tak a zvyšuje kratší průčelí stavby – „příď“. Boční průčelí prolomilo horizontální okno. Hlavní hmotu rozvíjejí přidružené trakty: vestibul a nářaďovna s ochozem v patře, šatny jsou „na zádi“.
„Ve tvarování budovy jsme kombinovali progresivní i klasické motivy, které volně reagují na podhorské prostředí. Architektonicko-výtvarné řešení se odvíjí od tradičních priorit, nosnou konstrukci jsme v interiérech explicitně přiznali, střecha je dřevěná,“ říká architekt Vlastimil Krčmář a dodává: „Nosné i výplňové konstrukce jsou vždy organizovány s ohledy na pohledové uplatnění. Například u železobetonových částí jde o skladbu bednění, u akustických vyzdívek o vazby režných cihel. Vyskytují se i některé novodobé materiálové parafráze tradice, například exteriér je pojednaný v individuální skladbě laminátovými deskami formátu 4,1 x 1,8 m, u nichž jsme zvolili dřevěný dekor.“

Konstrukční řešení
Hala má železobetonovou konstrukci; soustavu pilířů v rozích ztužují monolitické stěny, čelní šikmá stěna je monolitická. Horní průvlak stupňovitě reaguje na šikmou střešní plochu, v zalomení je definováno místo pro kotvení střešních nosníků. Zdvojené dřevěné lepené nosníky nesou dřevěný rošt.
Vnější opláštění tělocvičny tvoří velkoformátové obkladové desky z vysokotlakých laminátů (FUNDERMAX). Fasádu realizovala společnost STYL 2000 z Brna. U přidružených traktů, obsahujících nářaďovnu s ochozem a vestibul, se uplatnil pohledový beton s prosklenými plochami. Stěny z pohledového betonu byly řešeny jako sendviče, v několika prostupech železobetonové konstrukce do exteriéru se vkládaly přerušovače tepelných mostů. Objekt šaten je vyzděn termoizolačními tvárnicemi a omítnut.

Stavba proběhla efektivně bez prodlev. Vynikajícím způsobem bylo organizováno bednění a odlévání železobetonové konstrukce. Technologové společnosti Česká Doka bednicí technika aplikovali systémové dílce na sestavy, které architekt bezprostředně korigoval, a na místě se téměř ihned aktivně bednilo. Dodavatelem dřevěné střešní konstrukce byla firma Střechy Potáček z Hranic na Moravě. Montáž zdvojených nosníků vyžadovala naprosto přesné osazení originálně tvarovaných ocelových kotev na horní stupňovitě formovaný průvlak, dále specifické uložení sofistikovaně řešeného třívrstvého dřevěného roštu v šikmé ploše.

-red-

Investor: Moravskoslezský kraj za přispění evropských fondů
Architektonický návrh a projekt: Vlastimil a Eva Krčmářovi z Ostravy, kteří spolupracovali s kolektivem odborných profesí
Generální zhotovitel: společnost Beskydská stavební, a.s., Třinec
Zastavěná plocha: 1200 m2
Obestavěný prostor: 12 000 m3

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2015

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz