Trh stavebních prací poklesne o 1,4 %, tržby firem porostou

Trh stavebních prací poklesne o 1,4 %, tržby firem porostou

(7. 4. 2021) Kvartální analýza českého stavebnictví

   
 
 
 
 

Trh stavebních prací poklesne o 1,4 %, tržby firem porostou

Stavebnictví v prvním čtvrtletí poklesne o 1,4 %, tržby společností porostou o 1,3 %. Pozemní stavitelství očekává propad trhu, mezitím co inženýrské stavitelské predikuje jeho růst. Společnosti mají vytížené kapacity v průměru na 78 % a v současné chvíli mají nasmlouvané zakázky na 10 měsíců dopředu. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2021 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o.

V prvním čtvrtletí roku 2021 očekávají ředitelé stavebních společností pokles trhu stavebních prací, a to o 1,4 %. Pro následující čtvrtletí očekávají další pokles, ačkoli mírnější, a to ve výši 0,7 %. „První kvartál se rozjel velice dobře a díky setrvačnosti našeho oboru věřím v pokračování mírného růstu v průmyslovém a logistickém sektoru," komentuje začátek roku ve stavebnictví Ivo Luňák, jednatel společnosti Tyros Loading Systems s.r.o.

Pokud se podíváme na očekávání vývoje trhu stavebních prací z hlediska základního rozdělení na inženýrské a pozemní stavby, potom si můžeme všimnout mírného rozdílu. Mezitímco společnosti zabývající se inženýrskými stavbami očekávají mírný růst trhu, pozemní stavitelství očekává naopak jeho propad. Konkrétně pro první čtvrtletí letošního roku očekává inženýrské stavitelství růst trhu o 0,6 % a pro další čtvrtletí predikuje další růst, a to o 0,3 %. Trh stavebních prací v oblasti pozemního stavitelství by se podle ředitelů stavebních společností měl v prvním čtvrtletí propadnout o 2,7 %. S dalším propadem pozemní stavitelství počítá i v druhém čtvrtletí, a to ve výši 1,3 %. Pokud rozdělíme stavební společnosti podle jejich velikosti na malé a velké, kde je kritériem roční obrat nad 100 mil. Kč, zjistíme, že velké stavební společnosti jsou ohledně vývoje trhu stavebních prací více optimistické. Velké stavební společnosti počítají s propadem trhu o 0,4 % v prvním čtvrtletí a s dalším propadem o 0,7 % ve čtvrtletí následujícím. Malé společnosti očekávají propad větší, a to o 2,3 % v prvním čtvrtletí a o 0,7 % ve druhém čtvrtletí.

V současné chvíli mají stavební společnosti vytíženy své kapacity na 78 %. V druhém čtvrtletí očekávají vytížení vyšší, a to na 91 %. Vytíženost kapacit v souvislost s vývojem stavebního trhu komentuje Libor Libich, útvar korporátního obchodu společnosti Generali Česká pojišťovna a.s.: „Vzhledem k naplnění kapacit stavebních firem očekáváme stagnaci ve vývoji oboru. Obáváme se však dalšího zpomalení přípravy staveb s následným opakováním situace, kdy „zdroje byly", ale nebylo co stavět."

V prvním čtvrtletí roku 2021 očekávají stavební společnosti růst svých tržeb, a to o 1,3 %. Pro další kvartál by měly tržby stavebních společností i nadále růst, a to v průměru až o 1,1 %. „V druhém čtvrtletí očekáváme spíš stagnující tendenci v českém stavebnictví, které později pravděpodobně přejde do mírného poklesu. Vše bude záležet na ochotě státu a zejména municipalit zajistit zdroje a investovat do nových či dlouhodobě avizovaných projektů. Domnívám se taky, že situace bude pravděpodobně lepší v dopravním než pozemním stavitelství," uvádí Tomáš Koranda, předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ a.s.

Inženýrské stavitelství počítá v prvním čtvrtletí s růstem svých tržeb, a to o 3,5 %. Tento trend by měl pokračovat i v následujícím čtvrtletí, kdy tržby společnostem opět porostou, a to v průměru o 2,4 %. Oproti tomu pozemní stavitelství očekává v prvním čtvrtletí mírný propad svých tržeb, a to o 0,2 %. Po tomto poklesu by měl ale následovat mírný růst, a to o 0,2 % ve čtvrtletí následujícím. společností i nadále růst, a to v průměru až o 1,1 %.

Při rozdělení společností podle jejich velikosti, kde je dělicím kritériem roční obrat nad 100 mil. Kč, si můžeme všimnout, že malé společnosti očekávají pokles svých tržeb, zatímco velké počítají s jejich růstem. Malé společnosti očekávají v průměru shodně pokles svých tržeb o 0,7 % v prvním a následně také v druhém čtvrtletí. Velké společnosti naopak očekávají růst svých tržeb, a to o 3,4 % ve čtvrtletí prvním a o dalších 3,0 % ve čtvrtletí druhém.

V současné chvíli mají stavební společnosti nasmlouvané zakázky v průměru na 10 měsíců dopředu. Pro 42 % dotázaných tato doba nepředstavuje ve srovnání se stejným obdobím minulého roku žádnou změnu. Pro 30 % dotázaných se jedná o zkrácení doby předem nasmlouvaných zakázek a pro 28 % se jedná naopak o nárůst.

Jiří Kozel, jednatel společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. komentuje vývoj zakázek s ohledem na investice do infrastruktury: „Stav zakázky vidíme zatím dobře s výhledem na celý příští hospodářský rok, tedy do konce března 2022. Poté se uvidí, jaký vliv bude mít pandemie na jednotlivá odvětví a jaká bude jejich chuť a potřeba investovat. V silničním stavitelství očekáváme vládou proklamovaná investiční protikrizová opatření. Investice však nejsou nutné jen kvůli krizi, ale chybějící infrastrukturu je už konečně nutné dobudovat. Když se podíváte na silniční spojení s Rakouskem, potažmo s jižní Evropou, nezměnilo se na české straně za posledních třicet let téměř nic. A srovnejte si to s tím, co se ve stejném období událo na rakouské straně."

Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2021 bude zveřejněna na: www.ceec.eu

tisková zpráva


Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz