U Kaštanu

U Kaštanu

(16. 12. 2016) Atelier M1 architekti

   
 
 
 
 

U Kaštanu

Studie se zabývá návrhem veřejných prostranství a přilehlých prostor k objektu Kaštan na pražském Břevnově. Dům u Kaštanu je původně hostinec, který vznikl pravděpodobně během přestavby Břevnovského kláštera. V roce 1955 musela být část budovy ubourána při výstavbě Bělohorské ulice. V devadesátých letech se po rekonstrukci z domu stalo kulturní centrum Prahy 6. Tomu dnes budova a její okolí vůbec neodpovídají. K objektu sice přiléhá rozměrná terasa, jenže zde chybí propojení s přízemím stavby, které by mohlo nabídnout kontakt napříč objektem nebo umístění zázemí restaurace. Chybí zde odbytová plocha, která by umožnila celoroční provoz kavárny nebo restaurace a zároveň odclonila hluk z Patočkovy ulice. Na terasu není bezbariérový přístup, park za Kaštanem je tmavý a nepřitažlivý. V ulici Bělohorské chybí stromořadí, které by zútulnilo velkou asfaltovou plochu, ve špici území je zpustlý parčík s rozpraskanými asfaltovými chodníčky a nevyužitý trávník sevřený dvěma dopravně velmi zatíženými ulicemi.
Navrhujeme zlepšení stavu prostředí tak, aby odpovídal významu budovy a využil její potenciál, který jako kulturní centrum bezesporu má. Základním kompozičním prvkem je vložená západovýchodní hmota kavárny a restaurace, která jednak vytváří bariéru proti hluku z Patočkovy ulice a zároveň poskytuje možnost využití prostoru celoročně. Podstatné je propojení budovy s okolím, což je možné rozšířením otvoru v přízemí a použitím transparentních materiálů do průchodu domem.
Budova je z obou stran obklopena terasami, na které je nutnou zajistit bezbariérový přístup. Větší východní terasa je ze severu odcloněna vloženým pavilonem, který vytváří atrium. Z východu na ni navazuje malé hřiště s basketbalovým košem. Západní terasa má hlediště z dřevěných schodů, které může posloužit pro shlédnutí filmu nebo koncertu. Navazuje na ni náměstíčko s mlatovým povrchem a fontánou uprostřed. V celé části řešeného území je do ulice Bělohorské navrženo stromořadí, které zútulní velkou asfaltovou plochu, jež je na místě v současnosti. Ve špičce území je vytvořen clonící val proti dopravně zatížené ulici Patočkově. Val zároveň poskytne zajímavou modulaci terénu, která bude vybízet k sezení nebo ležení. Tato část území je doplněna drobným mobiliářem a hracími prvky.
Autorská zpráva

Atelier M1 architekti: Jakub Havlas, Jan Hájek, Pavel Joba; spolupráce Jakub Straka

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz