Úpravy Jiráskova náměstí v Plzni

Úpravy Jiráskova náměstí v Plzni

(20. 8. 2018) Úpravy zeleně zlepší životní podmínky stromům i lidem

   
 
 
 
 

Úpravy Jiráskova náměstí v Plzni

Slibované prověření možností, jak zmírnit zásahy do parkových ploch při úpravách Jiráskova náměstí, je dokončeno. Autoři vítězného návrhu přicházejí s dílčími úpravami, koncept zůstává. Klíčový je systém hospodaření s dešťovou vodou a prosperita stromů do budoucna. Kácet se bude méně. Kvalitu návrhu potvrzuje i v Česku zatím průlomová srovnávací analýza.
 
„Připomínky některých obyvatel ke kácení na Jiráskově náměstí nás motivovaly k tomu, pokusit se řešení posunout ještě o něco dál,“ popisuje situaci technický náměstek primátora města Plzně Pavel Šindelář. „Úzkou provázanost jednotlivých částí návrhu se podařilo zachovat. Současně se neslevilo z požadovaných funkcí, které má revitalizace náměstí přinést, včetně snahy vytvořit stávajícím i novým stromům takové podmínky, aby nestrádaly,“ dodává.

Změny jsou například v hlavní ploše parkového náměstí, kde se počet kácených stromů sníží o sedm. Na úkor mlatu se mírně rozšíří trávníková plocha a naopak se zmenší betonová růžice před kostelem, u níž se zachovají dva velké vzrostlé stromy. Platí, že se nebudou kácet stromy před školou, naopak až 12 nových stromů bude vysazeno v lunetě u bývalé trolejbusové točny. Ze stávajících 136 stromů bude zachováno 67 a 108 nových vzrostlejších jedinců se vysadí. Z celkového počtu kácených stromů je 27 ve špatném zdravotním stavu, zbytek ustoupí nutné rekonstrukci plynovodu, změnám výšek uličního profilu a dopravnímu řešení, několik z nich je v kolizi se stavbou. Celkový počet stromů po obnově vzroste ze současných 136 až na 175, což je ještě více, než se původně předpokládalo.
 
„Projekt považujeme v celé řadě ohledů za průlomový a za jeho architektonickou kvalitou stojíme,“ doplňuje Jitka Přerovská z Nadace Proměny Karla Komárka.
 
Ve prospěch návrhu mluví i výsledky speciální analýzy, tzv. indexu modrozelené infrastruktury, MZI. Metoda, běžně používaná v zahraničí (Berlín, Seattle, Malmö aj.), porovnává současný stav se stavem navrhovaným z hlediska rovnováhy mezi využitelností území a udržením benefitů zelené infrastruktury. Ty lze podpořit kvantitativní změnou podílu zelených ploch či kvalitativní úpravou vlastností ploch tak, aby došlo ke zlepšení jejich požadovaných funkcí. Jedná se o pilotní aplikaci těchto principů v České republice připravenou kolektivem odborníků různých profesí pracujících ve Sdružení pro modrozelenou infrastrukturu.

Jiráskovo náměstí je tak teprve druhým projektem v republice, kde se index v rámci pilotní fáze prověřoval. Výsledky analýzy uvádíme v příloze.

Projekt obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni se realizuje od roku 2015 v partnerské spolupráci Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, města Plzně, Nadace Proměny Karla Komárka, spolku Pěstuj Prostor, Kláštera dominikánů Plzeň a Masarykovy základní školy Plzeň. Celkové náklady projektu, odhadované až na 160 milionů korun, pokryjí ze svého rozpočtu Městský obvod Plzeň 2 – Slovany a město Plzeň, 25 milionů korun bude uvolněno z nadačního grantu. Autorem vítězného návrhu jsou re:architekti studio s.r.o. V souvislosti s projektem se každoročně koná celá řada akcí a aktivit, jejichž smyslem je nejen společné plánování a debata, ale i snaha vdechnout náměstí nový život a ukázat i nové možnosti využití místa.
 
Harmonogram projektu
2015 / Průzkumy, zjištění potřeb obyvatel, projektový záměr
2016 / Architektonická soutěž otevřená
2017 / Architektonická soutěž vyzvaná
2018 / Projektová dokumentace
2019 / Územní a stavební řízení
2020 / Výběr dodavatele, zahájení stavby
2021 / Stavební a vegetační úpravy
2022 / Dokončení stavby, otevření

tisková zpráva

Související články:
Výstava návrhů řešení obnovy Jiráskova náměstí s klášterní zahradou  19.6.2017
Obnova Jiráskova náměstí s klášterní zahradou v Plzni  1.6.2017
Obnovu Jiráskova náměstí v Plzni navrhne pět vyzvaných ateliérů  13.2.2017
Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni  18.4.2016
Obvod Plzeň-Slovany usiluje o grant na obnovu Jiráskova náměstí  15.10.2015

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Veřejný prostor/landscaping

  Dokumenty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz