Úvaly-Hostín — projekt s důrazem na městskou vybavenost

Úvaly-Hostín — projekt s důrazem na městskou vybavenost

(15. 3. 2012) Na začátku byly vize a plány, které během sedmi let příprav získávaly stále reálnější podobu. Projekt Úvaly-Hostín, který je koncipován dle zásad udržitelného rozvoje, s plným respektem k ekologické stránce bydlení, vstupuje do další fáze svého života. Pro potenciální zájemce o energeticky úsporné bydlení v ojedinělém developerském projektu, který myslí na budoucnost obyvatel Úval, je v první výstavbové části připraveno 12 rodinných domů a 22 bytů. Stavební práce by měly být zahájeny letos na jaře.

 
 
 
 

Úvaly-Hostín — projekt s důrazem na městskou vybavenost

Na začátku byly vize a plány, které během sedmi let příprav získávaly stále reálnější podobu. Projekt Úvaly-Hostín, který je koncipován dle zásad udržitelného rozvoje, s plným respektem k ekologické stránce bydlení, vstupuje do další fáze svého života. Pro potenciální zájemce o energeticky úsporné bydlení v ojedinělém developerském projektu, který myslí na budoucnost obyvatel Úval, je v první výstavbové části připraveno 12 rodinných domů a 22 bytů. Stavební práce by měly být zahájeny letos na jaře.

Od koncepce a společenské odpovědnosti

Projekt se začal rodit před 7 lety, kdy se společnost MEI rozhodla realizovat u nás ojedinělý projekt, který řeší příměstské bydlení do posledního detailu. „V době vrcholícího developerského boomu se nabízelo mnoho příležitostí, kam investovat, a my jsme si vybrali Úvaly, které splňovaly všechna pro nás důležitá kritéria. Od začátku bylo naším záměrem řešit projekt po všech stránkách koncepčně, tedy jinak, než bylo v té době obvyklé. Nechtěli jsme postavit další satelit. Hledali jsme místo s existující sociální strukturou a komunitou, na kterou noví obyvatelé navážou a stanou se její součástí. Město, které má historii, sportovní kluby a společenské organizace, kam se můžete začlenit, kde nemusíte vybudovat vše od nuly, protože takové věci vznikají obvykle velmi dlouho. A Úvaly beze zbytku naše očekávání naplnily. Neméně důležitým kritériem byla i dopravní dostupnost po železnici. Z Úval jezdí vlak ve špičkách každých 15 minut a za 25 minut jste v centru Prahy na Masarykově nádraží, což je rychleji než z většiny okrajových částí Prahy metrem,“ říká Tomáš Ctibor, Head of Development department. „Chceme vytvořit živý městský organismus. Příjemné prostředí pro cca 2500 lidí, kteří zde postupně najdou svůj nový domov, ve kterém bude radost žít.“Základním pilířem projektu je aktivní spolupráce developera s městem
Vzhledem k tomu, že se v průběhu několika let zvýší počet obyvatel Úval až téměř o polovinu, existovalo riziko, že nová část obce zahltí tu původní. Developerovi se však podařilo nalézt společnou řeč se starousedlíky i jejich představiteli. Nabídl totiž městu oboustranně výhodnou spolupráci, a dokonce finančně přispívá na rozvoj Úval. „Naše jednání nebyla vždy jednoduchá a na začátku nám místní nestavěli slavobrány. Jsem však rád, že jsme nakonec s městem našli společnou řeč a převedli ji do dohod, které obě strany plní,“ říká Tomáš Ctibor a pokračuje: „Již několik let máme podepsanou dlouhodobou smlouvu o spolupráci, která jednoznačně definuje, co má učinit město a co my. Pro ilustraci: město získalo více než 400 mil. Kč na různých dotačních programech do vlastní technické infrastruktury jen díky tomu, že jsme tyto projekty předfinancovali. Naším cílem je navázat na současné Úvaly a být součástí města, které má spoustu aktivit a velký potenciál do budoucna. Máme zájem a prostředky ten potenciál rozvíjet. Dnes má město hmatatelné důkazy o našem přístupu a serióznosti. Připravili jsme například studii na regeneraci historického centra města a ve spolupráci s městem se podíleli na dalších projektech, kterými jsou mimo jiné integrovaný plán rozvoje města nebo analýza kanalizačního systému. A nejen to. Podporujeme rozšiřování stávající školy a různé úvalské spolky a sportovní kluby, od fotbalového klubu přes hasiče až po cyklisty.“

Promyšlený urbanismus
Základní urbanistická koncepce a projekt první fáze vznikl pod vedením ateliéru Headhand architekta Petra Hlaváčka. Jednotlivé dílčí čtvrti navrhovaly další architektonické týmy – Jiran Kohout architekti, Hynek Novák – Lewis and Hickey, A.LT, K2, ABM a Mikoláš Vavřín. Již od začátku bylo hlavní myšlenkou developera společně s architekty vytvořit skutečně funkční novou městskou část s vlastní infrastrukturou a kompletní občanskou vybaveností s dostatkem veřejných ploch a zeleně. Vznikne tak množství charakteristických a různorodých čtvrtí, se kterými se obyvatelné mohou identifikovat.„Hned od začátku jsme s developerem měli podobnou představu, jak by měla nová čtvrť vypadat.  Zejména co by mělo být její součástí, aby mohla fungovat samostatně, ale zároveň se bez problémů začlenila do současných Úval. Mělo by vyrůst neokázalé, avšak originální městečko, které harmonicky kombinuje tradiční a moderní prvky architektury a vytváří pestrý ráz zástavby. Hostín se tak stane příjemným místem, kde se život odehrává nejen uvnitř domů, v předzahrádkách a zahradách, ale také v obytných ulicích se stromořadími, v uličkách a na pláccích, kde si kluci můžou zahrát fotbal,“ říká o projektu architekt Petr Hlaváček.
Velký důraz byl kladen na zeleň, která je důležitou součástí celého projektu a přirozeně navazuje na okolní přírodu. Její začlenění do projektu s nadstandardním podílem 61 % z celkové plochy tak nejen vizuálně obohacuje celý obytný prostor, ale také poskytne ideální prostředí pro sport a odpočinek budoucích obyvatel. Dalších 21 % území tvoří veřejné plochy a 18% jsou zastavěné plochy.

Bydlení pro všechny generace
Lokalita Hostín se svými 70 hektary představuje nejvýznamnější rozvojovou plochu města Úvaly. Projekt přirozeně navazuje na stávající zástavbu a vytváří multifunkční urbanistickou strukturu. Návrh projektu usiluje o maximální využití potenciálu cenného území; svým měřítkem doplňuje dnešní Úvaly v jejich charakteru příjemného a obytného městečka. V projektu jsou navrženy kapacitně odpovídající objekty občanské vybavenosti, jako jsou mateřské školy, první stupenÌ? základní školy, sportoviště, veřejné prostory, obchodní plochy a další zařízení, která budou budována postupně v rámci jednotlivých výstavbových částí.
Projekt v jednotlivých výstavbových celcích předpokládá všechny typy bydlení od rodinných solitérních domuÌ? přes rÌ?adové rodinné domy až po bytové domy s různými typy dispozic: u bytů 1+kk až 4+kk včetně mezonetů, u rodinných domů pak 3+1 a 6+1. Vybere si opravdu každý.
 
Architektura udržitelného rozvoje
„V době, kdy jsme začali o projektu přemýšlet, nebyla ještě otázka udržitelného rozvoje u nás příliš známá, ale jeho zásady již od počátku vstupovaly do návrhu projektu. V průběhu přípravy projektu jsme prováděli analýzy a průzkumy reakcí ve fokusových skupinách potenciálních zájemců o bydlení a zkoumali jsme, zda témata udržitelného rozvoje a ekologie jsou důležitým aspektem při výběru bydlení. Od v počátcích negativního stanoviska se postupem času názor respondentů změnil, zejména pak po roce 2008 a nástupu krize. Klienti začali postupně vnímat a posuzovat kvalitu bydlení, zkrátka a dobře jak se jim bude žít, a nejen za jakou cenu,“ vysvětluje průběh přípravy projektu Tomáš Ctibor.
Ke spolupráci přizval developer Ing. Jiřího Tencara, Ph.D., spoluautora hodnotiící metodiky SBToolCZ pro bytové stavby, a společně s architekty pak vypracovali optimalizaci konceptu projektu respektujícího zásady udržitelného rozvoje. „Pod pojmem architektura udržitelného rozvoje si u nás ještě stále hodně lidí představuje zejména nízkoenergetické nebo ekologické bydlení. Nicméně je to téma daleko širší, které kromě environmentální stránky stojí na dvou dalších pilířích: sociálním a ekonomickém. Z širšího urbanistického hlediska sem však patří i lokalita,“ objasňuje využití zásad udržitelného rozvoje Jiří Tencar. „Projekt Úvaly-Hostín tato kritéria respektuje ve všech směrech a nabízí budoucím obyvatelům komfortní bydlení nejen s nízkými provozními náklady, ale i s promyšlenou strukturou soukromých, poloveřejných a veřejných ploch s důrazem na sociální vztahy a bezpečnost, s nadstandardním množstvím zeleně v architektonicky přívětivém městečku se vším, co lidé potřebují k životu.“

Více o zásadách udržitelného rozvoje v projektu Úvaly-Hostín se dozvíte z brožury
 
Základní informace o projektu:
1. výstavbová část
Lokalita: Úvaly
Developer: Hostín Development, s. r. o.
Architekt: Headhand architekti, s. r. o.


Tisková zpráva,
Praha 8.3. 2012


Související články:

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Bytové domy

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz