V boji o prestižní titul STAVBA ROKU 2020 se utká výběr nejlepších staveb všech regionů

V boji o prestižní titul STAVBA ROKU 2020 se utká výběr nejlepších staveb všech regionů

(25. 8. 2020) Hlasovat může i veřejnost

   
 
 
 
 

V boji o prestižní titul STAVBA ROKU 2020 se utká výběr nejlepších staveb všech regionů

Již 28. ročník unikátní a jedinečné soutěžní přehlídky Stavba roku 2020 na www.stavbaroku.cz představuje všech letošních 87 přihlášených staveb a stavebních děl, z toho 84 přihlášených do Stavby roku 2020 a 3 stavby přihlášené do Zahraniční stavby roku 2020. Soutěží stavby různých velikostí, širokého typologického spektra a všech stavebních odvětví. Odborná pětičlená porota a Sbor expertů mají v letošním roce výrazně těžší úkol v návaznosti na téměř dvojnásobný počet letošních přihlášených staveb v historii soutěže. Výsledkem budou nominace na titul Stavba roku 2020, následné udělení titulů Stavba roku 2020 a udělení dalších cen. Nominace budou vyhlášeny 10. září 2020 v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze. Slavnostní udílení titulů a Zvláštních cen proběhne na galavečeru 15. října 2020 tradičně v Betlémské kapli v Praze.

Hlavním organizátorem letošního již 28. ročníku jedinečné prestižní soutěže celorepublikového formátu je jako každoročně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

„Těší nás opětovně letošní obrovský zájem všech soukromých i veřejných přihlašovatelů. Jak vyplývá z komunikace se stavebními společnostmi, investory ze soukromého i veřejného sektoru, projektanty a autory, a dalšími aktéry staveb, většinou po svém vlastním interním „předkole“ vybírají a následně hlásí do této tradiční celorepublikové přehlídky to, co oni považují ze své činnosti za nejlepší a nejzdařilejší. V soutěži má tak opět nejen odborná, ale i široká veřejnost, možnost seznámit se s absolutní špičkou stavitelského umění a architektury,“ hodnotí průběh aktuálního ročníku Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., viceprezident SIA ČR – Rady výstavby, předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a předseda rady programu Stavba roku, a dodává: „Ve Stavbě roku v letošním roce opět však nejde o kvantitu, ale jde hlavně o kvalitu a vysokou úroveň všech přihlášených. Jako zcela nezbytná, pro hodnocení staveb, se ukázala důležitost osobní návštěvy poroty na všech 84 přihlášených stavbách.“

Všechny regiony se opět utkají o prestižní celorepublikový titul Stavba roku
Přihlášené stavby představují opravdovou špičku stavitelského umění, kterým se přestavují v celorepublikovém klání tradičně všechny regiony. Nejsilněji je zastoupena Praha (23 staveb), následuje Středočeský kraj (13 staveb), Moravskoslezský (9), Liberecký (8), dalších 7 staveb má kraj Jihomoravský, po 4 stavbách mají kraje Ústecký a Plzeňský, kraje Královéhradecký a Pardubický jsou zastoupeny 3 přihlášenými stavbami, po 2 přihláškách přišlo z krajů Jihočeského, Karlovarského, Olomouckého, Vysočiny a Zlínského.

Přihlášená stavební díla přináší různorodost a typologickou pestrost
Mezi soutěžícími stavbami mají převahu novostavby nad rekonstrukcemi.

Typologicky se přihlásili rekonstrukce historických objektů, zámků, komerční a kancelářské budovy, obchodní prostory, průmyslové a výrobní stavby, bytové a rezidenční domy, rodinné domy, kulturní, vzdělávací a sportovní zařízení, dopravní stavby, úpravy veřejného prostoru, vodní díla i stavby infrastruktury. Mezi přihlášenými například najdeme i objekty projektované v BIM, objekty navazující na koncept Smart Cities i stavby energeticky soběstačné.

Výjimečnost této soutěžní přehlídky je právě v širokém záběru a šířce typologického rozsahu přihlašovaných staveb. Představuje nejen současnou architekturu, ale i výborné stavitelství, a nechybí zde ani stavby inženýrské i dopravní. Je otázkou, která díla natolik zaujmou a osloví hodnotitele a odnesou si z letošního soutěžního klání nominaci, titul nebo některou z dalších udělovaných cen.

Kolik úhlů hodnocení má kvalita?
Stavby jsou každoročně posuzovány z různých úhlů pohledu kvality díla – dle investičního záměru, účelnosti, začlenění do okolí, architektury, efektivnosti, inovativnosti, kvality stavebních prací a materiálů, trvalé udržitelnosti, energetické náročnosti, bezbariérovosti, provedení detailů, spokojenosti stavebníka a uživatele, součinnost projektantů, stavebních firem a investora v průběhu stavby, a dalšími kritérii souvisejícími s jejich realizací.

Spuštěno tradiční hlasování veřejnosti
Již každoročně můžete také na http://www.stavbaroku.cz/ dát svůj hlas Vaší favorizované stavbě v hlasování veřejnosti a to do středy 14. 10. 2020 do 12:00, kdy bude hlasování ukončeno a výsledky hlasování budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru ve čtvrtek 15. 10. 2020 v Betlémské kapli v Praze. Hlasování je možné ze všech přihlášených staveb. Cenu veřejnosti podporují i mediální partneři.

Odbornou porotu Stavby roku 2020 vede architekt Jan Vrana
Porota složená ze zástupců vypisovatelů z řad architektů a inženýrů pracuje letos v novém složení: Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana předseda poroty, Ing. arch. Martina Hovořáková (Nadace ABF),  Ing. Renata Zdařilová Ph.D. (ČKAIT), doc. Ing. Jan Pašek Ph.D. (SPS ČR) a Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR). Porota navštívila postupně v rámci hodnocení všech 84 přihlášených staveb. Za Sbor expertů navštívíl většinu staveb spolu s porotou i prof. Ing. arch. Zděněk Jiran. Na cestě porotu doprovázel a všechny stavby zdokumentoval filmový štáb.

Vyhlášení nominací a udělení titulů Stavba roku 2020
Vyhlášení nominací proběhne ve čtvrtek 10. září 2020 od 19:00 v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze. Slavnostní vyhlášení výsledků následně proběhne ve čtvrtek 15. října 2020 již tradičně v Betlémské kapli v Praze v rámci Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR – Radou výstavby, a kromě ocenění Stavba roku 2020 se bude udělovat tradičně i ocenění v soutěžích Zahraniční stavba roku 2020 a Urbanistický projekt roku 2020.

Přihlášená, nominovaná i oceněná díla Stavby roku 2020 budou k vidění na výstavách, veletrzích a při dalších příležitostech v průběhu celého roku v České republice i v zahraničí. V letošním roce se můžete těšit na zcela výjimečnou výstavu všech 84 přihlášených staveb, která bude představena spolu s unikátním filmovým dokumentem.

Soutěž tradičně získala řadu záštit významných institucí, mimo jiné i záštitu prezidenta České republiky, předsedy Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva financí, primátora hlavního města Prahy, rektora ČVUT v Praze, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, všech krajů České republiky a také podporu nejrůznějších dalších odborných institucí.

Hlavními partnery jsou v letošním roce opět ČESKOMORAVSKÝ BETON a BAUMIT.
Soutěžní přehlídka Stavba roku 2020 děkuje všem partnerům i mediím za podporu.

Všechny přihlášené stavby na webu Stavby roku 2020 na www.stavbaroku.cz.
tisková zpráva Nadace ABF


Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz