VELUX potřetí za sebou mezi nejodpovědnějšími firmami roku

VELUX potřetí za sebou mezi nejodpovědnějšími firmami roku

(12. 11. 2021) TOP Odpovědná firma 2021

   
 
 
 
 

VELUX potřetí za sebou mezi nejodpovědnějšími firmami roku

V prestižním hodnocení TOP Odpovědná firma 2021 získala společnost VELUX Česká republika titul Leader odpovědného podnikání, a to již potřetí za sebou. Porota posuzovala přes 60 společností a VELUX ocenila jak za globální firemní strategii, tak za lokální aktivity. 

Lídry v odpovědnosti a udržitelnosti jsou každoročně vyhlášeny firmy, které se příkladně chovají k životnímu prostředí, společnosti, svým obchodním partnerům i zaměstnancům. Vše hodnotí porota složená z nezávislých odborníků a výsledkem je přesně stanovený rating udržitelnosti. Nad hranici 90 % celkového ratingu se letos dostalo osm firem, které tak získaly titul Leader. Ve stavebnictví podnikají dvě z nich – VELUX a Skanska. Do osmičky nejlepších patří také Vodafone, ČSOB, ČEZ, Plzeňský Prazdroj, Tesco a Nestlé. 

Společnost VELUX získala celkový rating 93,9 %. Vysokého bodového hodnocení nad 90 % přitom dosáhla ve všech pěti hodnocených částech, kterými jsou strategie, odpovědné HR, dodavatelský řetězec, životní prostředí a pomoc okolí. Nejvyšší rating 97,1 % obdržela v kategorii životní prostředí, kde porota ocenila aktivní a důsledný přístup k největším environmentálním výzvám. VELUX již v letech 2007-2020 snížil svou uhlíkovou stopu o 59 %, přičemž původní cíl byl 50 %. Loni se zavázal dosáhnout 100% uhlíkové neutrality do roku 2030 a současně spustil projekt, s jehož pomocí do roku 2041 vymaže svoji historickou uhlíkovou stopu vyprodukovanou za 100 let existence společnosti. 


Udržitelnost je hlavním pilířem strategie společnosti VELUX a promítá se do všech aspektů jejího podnikání – od vývoje výrobků přes jejich výrobu a distribuci až po řešení, co s výrobkem po skončení živostnosti. Konkrétně jde například o zavádění jednodruhových a bezplastových obalů. Z lokálních aktivit porota ocenila mj. přechod na elektřinu z obnovitelných zdrojů v kancelářských prostorech a fakt, že ve výrobním závodě VELUX ve Vyškově je 99 % odpadů recyklováno nebo využito na výrobu energie. 

„VELUX se ke společensky odpovědnému chování hlásí už dlouhá desetiletí. Skupinu VELUX vlastní nadace, které vracejí 49 % našeho zisku zpět do společnosti formou podpory dobročinných projektů. Ocenění v TOP Odpovědná firma vnímám jako potvrzení toho, že naše nová Strategie udržitelnosti je opravdu průkopnická. Přál bych si, abychom se stali inspirací i pro další společnosti a dosáhli stavu, kdy se odpovědný přístup stane v podnikání nevyhnutelným standardem. Zároveň mě velmi těší, že tento trend následují i další společnosti z odvětví stavebnictví, které má dnes opravdu velkou odpovědnost a může měnit svět k lepšímu,“
říká Zsolt Szabó, Market Director VELUX Česká republika.

Cena Byznysu pro společnost TOP Odpovědná firma je v Česku ojedinělý nezávislý rating velkých, středních i malých firem, který hodnotí a oceňuje strategie a aktivity v oblasti odpovědnosti a udržitelnosti. Již 18 let sleduje firmy, které se dlouhodobě věnují rozvoji společnosti, investují do zaměstnanců, snižují dopad na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. Ceny TOP Odpovědná firma jsou otevřeny všem firmám v různých fázích přístupu k udržitelnosti, jednotlivé kategorie reflektují úsilí firem v oblasti životního prostředí, diverzity, vzdělávání a mnoha dalších. 50 nezávislých porotců z akademické sféry, médií, neziskového i komerčního sektoru, ale i z řad významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji kultury podnikání v Česku, vybíralo z více než 60 společností a 145 strategií a projektů ty, které jsou svým přístupem k tématům odpovědnosti a udržitelnosti výjimečné.

www.velux.cz

podle podkladů společnosti VELUX


Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz