Vstupní areál Technologického a vývojového centra Škoda – auto

Vstupní areál Technologického a vývojového centra Škoda – auto

Areál vývojového centra – Česana, Mladá Boleslav-Dalovice

(15. 1. 2019) Hlaváček architekti

   
 
 
 
 

Vstupní areál Technologického a vývojového centra Škoda – auto

Technické a vývojové centrum vzniklo v areálu bývalé textilní továrny na česanou přízi. Odtud název lokality Česana. Pozemek trojúhelníkového tvaru je ze západu sevřen železniční tratí pod zalesněným svahem, z východu řekou Jizerou, obě hranice se protínají u mostu. Vstupní areál je situován na jižní stranu za vrátnici a tvz. Vilu.  Projekt měl vytvořit reprezentativní oddechový prostor a místo pro setkávání návštěvníků a zaměstnanců, zároveň také sjednotit architektonický výraz všech objektů, které vymezují plochu vstupního parteru. Dále zlepšil organizaci automobilové a pěší dopravy s hlukovým a vizuálním odstíněním klidové plochy od komunikací, zvýšil počet parkování vozidel zaměstnanců a rozšířil výrobní kapacity centra.

Revitalizace vstupního parteru areálu byla rozdělena do čtyř etap. První z nich byla demolice nevhodných a zastaralých objektů za vrátnicí, druhou částečná demolice Zkušebny exhalací spojená s návrhem rozšíření „Kondičního prostoru“ a výrobních kapacit zkušebny. Třetí etapou pak byla rekonstrukce a nástavba objektů 502 a 503, kde se projektují a modelují první vize a prototypy nových vozů. Poslední etapou byla komunikační a parková úprava vstupního parteru. Původně byla tato plocha jedním velkoplošným asfaltovým parkovištěm s nesourodými technickými objekty uprostřed areálu i po jeho stranách. Chybělo rovněž oddělení pěší a automobilové dopravy. Vstupní plocha je současně hlavní přístupovou pěší osou i hlavním vjezdem pro automobilovou a nákladní dopravu. Hlavním prvkem úprav parteru je kompoziční pěší komunikace, která je podpořena stromořadím. Tato hlavní osa vede těžištěm území a od komunikací, které jsou po obou stranách parteru, ji odděluje vysoký živý plot. Hlavními architektonickými prvky náměstí zůstaly fasády okolních budov.
Postupnými rekonstrukcemi a dostavbami se daří rozmanité typy objektů a jejich fasád spojit v harmonický celek, který působí jednotně. Historizující fasády doplňují současné fasády nástavby obj. 502, 510 a přístavba i celková úprava obj. 519. Barevnost původních omítaných fasád v odstínech šedé vhodně doplňují nové obklady přístaveb z velkoplošných hliníkových panelů a šedě lakovaných ocelových povrchů.
Návrh parteru používá podobné principy, jeho celkové působení je dáno barevností a strukturou zpevněných ploch, rozsahem a modelací mlatových a travnatých ploch spolu se vzrostlou zelení a mobiliářem. Asfaltové plochy komunikací byly omezeny na minimum kvůli celkovému zklidnění dopravy a upřednostnění pohybu pěších. Parkovací stání, která lemují komunikace, jsou z šedé zámkové dlažby a opticky tak potlačují množství pojížděných ploch, protože svou barvou a strukturou se blíží spíše povrchům pro pěší. Ty jsou ze světle šedé betonové skládané dlažby. Plochy z mlatu jsou použity pro umocnění dojmu parkového charakteru.

Tisková zpráva
Vstupní areál Technologického a vývojového centra Škoda – auto
postoupil mezi nominované projekty soutěže Stavba roku 2018. 


Autor: Kabaň - Sporina & Onfrej architekti – MA Jozef Kabaň, Mgr. art. Michal Sporina, Ing. arch. Štefan Onofrej, Hlaváček - architekti, s.r.o. – prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Zdeněk Holek, Ing. arch. Tomáš Skřivan, Ing. arch. Lenka Tanzerová
Projektant: Hlaváček – architekti, s.r.o.: prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Zdeněk Holek, Ing. arch. Tomáš Skřivan, Ing. arch. Lenka Tanzerová
Dodavatel: B.P.B.P. s.a., Bielsko Biala, Ing. Krzysztof Loranzyk, Alexander Swierczek 
Investor: ŠKODA AUTO a.s., Ing. Josef Pilvousek, Ing. Pavol Lancz, Ing. Cyril Kunštek, Ing. Irena Lanczová, Miroslav Matoušek

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2018

 
 
 
 
50.4134087
14.8998563
Vstupní areál Technologického a vývojového centra Škoda – auto

Vstupní areál Technologického a vývojového centra Škoda – auto
Areál vývojového centra – Česana
Mladá Boleslav-Dalovice

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

17. 1. 2022 23:24:11

Re: Re: FN Ostrava.

Mimina?

17. 12. 2021 15:41:37

Re: Česká města se jednoznačně shodla na potřebě okamžité úpravy...

Pamatuju si, jak těsně po revoluci probíhala diskuse o potřebě novýho stavebního zákona. Bavili jsme se o tom, že potřebujeme zákon logickej, přehlednej, stručnej, funkční. Padl názor, že jeden z nejlepších systémů stavebního práva má Bavorsko, navíc je nám kulturně a historicky blízký. Nabízí se tedy řešení prostě bavorský právo převzít a přizpůsobit. Vypadalo to tenkrát v tý euforii, že to je logická cesta a že po ní půjdeme. Pak do toho vstoupily ty naše obvyklý komplexy z "cizáků", malost, neschopnost inspirovat se tam, kde věci fungují, potřeba prosadit si svoje zájmy a zájmečky, potřeba vyšlapat si tu svojí jedinečnou českou cestičku, přece nám někdo nebude radit... Výsledkem byl stavební zákon horší a delší, než byl ten socialistickej. A od tý doby je k horšímu každá další změna. Ja to k pláči, vůbec se městům nedivím. Stát za třicet let demokracie a slibů o zeštíhlení a racionalizaci svých funkcí nabobtnal do obludných rozměrů a zdá se, že není moci, která by s tím něco dokázala udělat. Ideály maximální svobody nejen jednotlivce, ale i obcí a (mikro)regionů, vzaly dávno za svý. Aktuální stavební zákon má 335 paragrafů, 142 stran. Ten předchozí měl paragrafů 198, stran 95. Socialistickej stavební zákon měl 145 paragrafů a 52 stran. Není výmluvnějšího svědectví o tom, kam tahle země směřuje, v přímým rozporu se sliby a proklamacemi každý další politický garnitury. A já se ptám spolu s klasikem a Vávrou: "Musí to bét, Maryšo?!"

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz