Výsledky architektonicko-urbanistické soutěže pro lokalitu Americká-Sirková

Výsledky architektonicko-urbanistické soutěže pro lokalitu Americká-Sirková

 
 
 
 

Výsledky architektonicko-urbanistické soutěže pro lokalitu Americká-Sirková

Architektonicko-urbanistická soutěž na řešení jedné z nejexponovanějších částí Plzně mezi historickým centrem a vlakovým nádražím zná své vítěze. Porota ocenila tři z jedenácti zaslaných návrhů. Žádný z nich však nenavrhla na příčku nejvyšší. O druhé místo se dělí návrhy č. 6 a 9 mimoplzeňských architektů, třetí místo získal tým plzeňský (návrh č. 10).

„Úroveň soutěžních návrhů bohužel nedosahuje takových kvalit, aby mohl být jeden návrh doporučen jako výchozí podklad pro zpracování územní studie. Z tohoto důvodu porota neudělila první cenu, ale rozhodla o udělení dvou druhých cen. Soutěžní návrhy však obsahovaly řadu námětů, které porota zformulovala do základních urbanistických principů,“ vysvětluje předseda poroty Jaroslav Šafer. Urbanistické principy jsou součástí soutěžního protokolu, který je dostupný na webových stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (www.ukr.plzen.eu).

Vzhledem k významu této oblasti pro vnímání města doporučuje porota věnovat nadstandardní pozornost zpracování územní studie včetně jejího projednání. Výsledná studie by měla definovat zejména strukturu veřejných prostranství, charakter zástavby a výškovou hladinu.

„K vyhlášení soutěže vedla město snaha získat nezávislý architektonický názor na řešení území Americká – Nádražní – křižovatka U Jána – Denisovo nábřeží. Klíčové přitom bylo zejména řešení urbanistické struktury území a vymezení veřejných prostranství,“ doplňuje ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Výsledky soutěže budou v červnu předloženy ke schválení městskému zastupitelstvu. Veřejnost se s ideovými návrhy bude moci seznámit na výstavě od 16. do 29. června v Měšťanské besedě.

Podrobnější informace k soutěži jsou dostupné na webových stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (www.ukr.plzen.eu).

2. cena /návrh č. 6 2. cena /návrh č. 9

Udělená ocenění

3. cena /návrh č. 10
1. cena – nebyla udělena


2. cena – 150 000 Kč
návrh č. 6 – autorský tým: Ing. arch. Pavel Buryška, Bc. Zdeňka Havlová, Ing. arch. Robert Jelínek, Ing. akad. arch. Václav Králíček, Ing. arch. Barbora Mikitová
hodnocení poroty dle soutěžního protokolu:
Návrh reprezentuje skupinu návrhů, které vycházejí z pravoúhlé geometrie ulic Americká – Sirková bez diagonální osy protínající území. Návrh potvrzuje Americkou ulici jako bulvár. Porota souhlasí s tvrzením obsaženým v autorské zprávě, že návrh si klade za cíl vymezit hmotami veřejné prostory, definovat jejich měřítka a vzájemné vazby, což porota vnímá jako kvalitu. Návrh nejvíce respektuje stávající i navrženou dopravní a technickou infrastrukturu. Návrh zachovává a tvůrčím způsobem využívá stávající podchod pro další propojení do území. Ilustrace reálné architektury jsou nepřesvědčivé, včetně ilustrací potenciálních veřejných prostorů. Deklarované principy a popis se dostatečně nepromítá v trojrozměrném návrhu.

2. cena – 150 000 Kč
návrh č. 9 – autor: Ing. arch. Petr Starčevič
hodnocení poroty dle soutěžního protokolu:
Návrh reprezentuje skupinu návrhů, které vycházejí z pravoúhlé geometrie ulic Americká – Sirková bez diagonální osy protínající území. Pro návrh je typická čitelná a atraktivní struktura veřejných prostor, včetně parkově upraveného veřejného prostoru navazujícího na lávku a sadový okruh, velkoryse řešený přednádražní prostor, razantní řešení bloku mezi Sirkovou a Nádražní ulicí. K prověření je ekonomický dopad jinak pozitivního bloku Sirková – Nádražní ve vztahu k dopravním stavbám a infrastruktuře. Za zásadní chybu považujeme navrženou výškovou hladinu zástavby, neadekvátní významu místa a potřebám města. Dopravní řešení Sirkové ulice vyžaduje podrobnější analýzu.

3. cena – 100 000 Kč
návrh č. 10 – autorský tým: Ing. arch. Martin Spěváček, Ing. arch. Bohuslav Strejc, Bc. Filip Kastl, spolupracovníci: Ing. Ondřej Janout, Ing. Martin Hájek, Jan Lusk
hodnocení poroty dle soutěžního protokolu:
Jedná se o jeden ze skupiny návrhů pracující s diagonální pohledovou a komunikační osou muzeum – hlavní vlakové nádraží. Návrh zakládá jasnou kompoziční strategii ulic a budov podél Americké a Sirkové s veřejným prostranstvím před stávajícím Tescem. Pohledová osa je tvořena soustavou rozmanitých veřejných prostorů řazených volným způsobem. Zástavba na nábřeží a řešení promenády není přesvědčivé. Lávková sestava nad křižovatkou U Jána není adekvátním řešením pohybu chodců v této lokalitě. Rovněž není řešen pohyb chodců před nádražím a nejasná je typologie objektů v přednádražním prostoru.
tisková zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Veřejný prostor/landscaping

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.