Základní škola Hovorčovice

Základní škola Hovorčovice

Hovorčovice

(10. 11. 2015) Ondřej Tuček

   
 
 
 
 

Základní škola Hovorčovice

Nová škola vznikla rekonstrukcí a přístavbou historické budovy, pocházející zřejmě zhruba z poloviny 19. století. V průběhu dob měnila svou funkci a byla mnohokrát přestavována. Škola zde sídlila od 50. let minulého století do roku 2000, od té doby stavba chátrala.
Koncept dostavby byl vytvořen na kontrastu dvou hmot – původní budovy a přístavby. Oba objekty se od sebe na první pohled liší svým tvarem (sedlová vs. plochá střecha), fasádami (obyčejná omítka vs. obklad cihelnými pásky) a tvaroslovím okenních otvorů.

Původní budova byla uvedena do původní archetypální podoby, která zdůrazňuje její historický význam a dominantní roli v urbanismu obce. Bylo nutno nahradit stropní a střešní konstrukce a vyřešit izolaci spodní stavby. Budova byla celkově zrekonstruována, v maximální míře jsme využili stávající dveře a okna. Pouze v severní a západní stěně došlo k mírnému přeformátování některých otvorů a vybourání nových tak, aby vnitřní prostory byly dobře osvětleny. Nová střecha byla zvýšena o 1,2 m tak, aby podkrovní prostory měly dostatečnou využitelnost. Střecha s monolitickou konstrukcí byla provedena jako bezpřesahová se skrytými žlaby i dešťovými svody, má plechovou pozinkovanou krytinu.

Přístavba se záměrně od hlavní budovy výrazově liší. Je napojena v místě stávajícího schodiště komunikačním krčkem, do něhož ústí i hlavní vstup. Umístění přístavby optimálně využívá školní pozemek a ponechává rezervu pro hřiště a školní zahradu. Stavebně jde o jednoduchý třípodlažní hranol položený podél původní budovy. Jeho proporce jsou však štíhlejší a perforace nepravidelně rozmístěnými okenními otvory dvou rozměrů vnáší do celkové kompozice hravost a modernitu.

Škola poskytuje zázemí pro pět učeben, jídelnu s přípravnou, družinu, knihovnu a šatny. Hlavní vstup je umístěn ve spáře mezi oběma budovami do prostoru spojovacího krčku. Na vstup navazuje hala se schodištěm a výtahem, odkud jsou přístupné šatny, družina a školní jídelna. Jídelna je doplněna přípravnou obědů z polotovarů či jen ohřevem dovezených pokrmů. Zásobování jídelny probíhá vlastním zadním vstupem. Jídelna může díky své pozici fungovat nezávisle na provozu školy, například pro společenské akce obce ve večerních hodinách. Vybavení přípravny umožní i základní občerstvení pro tyto příležitosti.
Centrálním komunikačním prostorem je dvoupodlažní atrium, osvětlené střešním světlíkem. V patře jsou čtyři učebny a sociální zařízení. Učebny nemají všechny stejný tvar ani velikost, i orientace ke světovým stranám se liší. Každá je proto zařízena mírně odlišným způsobem tak, aby školní lavice měly správné osvětlení denním světlem zleva a zezadu.
Ve 3. NP se nachází pátá učebna, knihovna a zázemí pro učitele (kabinet a sborovna), sociální zařízení, sklady a kotelna. Na chodbě ke sborovně je malá kuchyňská linka, chodba k ředitelně je lemována vestavnými skříněmi pro uložení školních pomůcek. Zároveň se zde nachází místnost školníka a kotelna.
Vertikální komunikaci zajišťuje historické schodiště v původní budově, která bylo pouze očištěno, opraveno a doplněno ocelovým zábradlím s dřevěným madlem. Pro bezproblémovou komunikaci i pro handicapované uživatele byl do prostoru atria umístěn výtah.
Veškeré pobytové a komunikační prostory jsou vybaveny akustickými podhledy z desek Heraklith pro zajištění pohody a klidu pro výuku.

Autorská zpráva

 

Stavební úpravy a přístavba Základní školy
Místo: Revoluční 903, Hovorčovice
Projekt: 2014
Realizace: 10/2014 – 09/2015
Zastavěná plocha: 373 m2
Plocha pozemku: 1 279 m2

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2015

 
 
 
 
50.1786644
14.5178931
Základní škola Hovorčovice

Základní škola Hovorčovice
Hovorčovice

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz