Základní škola na Komenského náměstí v Říčanech

Základní škola na Komenského náměstí v Říčanech

Komenského náměstí, Říčany

(1. 2. 2018) První místo v architektonické soutěži: ateliér Rusina Frei

   
 
 
 
 

Základní škola na Komenského náměstí v Říčanech

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž. Předmětem soutěže byl návrh architektonického a konstrukčního řešení základní školy s 18 třídami pro první i druhý stupeň. Kromě toho tu budou specializované učebny, jídelna, tělocvična a venkovní sportoviště. Návrh bude řešit i zpevněné plochy (chodníky, parkoviště, komunikace) a sadové úpravy pozemku.

Vyhlašovatel: Město Říčany
Porota: Mgr. Vladimír Kořen - starosta města Říčany; Ing. arch. Alice Štěpánková - architekt města Říčany; Ing. arch. Jitka Hofmeisterová; Ing. arch. Tomáš Bezpalec; Ing. arch. David Mareš; JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, PhD. - místostarosta města Říčany; Ing. arch. Lenka Dvořáková; doc. Ing. arch. David Tichý, PhD.
Přizvaní odborníci: Ing. Tomáš Suchomel - odborník na investiční náklady, rozpočty; Mgr. Pavel Bednář – ředitel 1. ZŠ v Říčanech; Ing. Michal Čejka - posouzení energetické koncepce; Mgr. Filip Hošpes – posouzení návrhů z hlediska požárně-bezpečnostního hlediska

Datum konání soutěže: 16. 6. 2017 - 4. 9. 2017; zveřejnění výsledků 1. 12. 2017
Počet odevzdaných návrhů: 20

První místo ateliér Rusina Frei, s.r.o. - Ing. arch. Markéta Poláčková, Ing. arch. Johana Šohájková, Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ing. arch. Martin Frei

Hodnocení poroty: Porotu přesvědčila jasnost a čistota urbanistického řešení celého Komenského náměstí, protažení Chelčického ulice až k parkové části náměstí. Koncepce dopravy s pěší zónou na jižní straně náměstí před vstupem do školy je pro danou lokalitu vhodná.
Dům je rozdělený ulicí Chelčického na dva samostatné objekty: vyšší budova je orientována k parkové části náměstí, nižší tělocvična má samostatný vstupe pro veřejnost. Tělocvična je se školou propojena podzemní chodbou. Škola má půdorysný tvar nepravidelného písmene H, kde dvě nestejně vysoké a hluboké „klády“ klesající směrem na jih propojuje krček s venkovním terasovitým schodištěm - tribunou, klouzačkou a střešní pobytovou terasou. Krček s funkcí knihovny rozděluje plochu mezi budovami na dva samostatné školní dvorky. Díky terénním úpravám nejsou dvorky veřejnosti přístupné, ale přitom nabízí vizuální kontakt s okolím. Pozitivní je orientace jídelny v přízemí směrem k tělocvičně a do parku. Velkorysá šířka chodeb a dobrá práce s jejich profilem, napojení na terén, respiria nebo rozmanité střešní terasy přístupné z každého patra budovy, intimita polodvorků, podnětná atmosféra, to vše rozhodlo o jednomyslné volbě vítězného návrhu. Tělocvična s krytou venkovní tribunou podél sportoviště, autonomní vstup pro veřejnost nebo podzemní parkoviště pod tělocvičnou, které není propojené s budovou školy a nesnižuje tak bezpečnost školy, to jsou další pozitiva návrhu. Z hlediska architektonického řešení působí hmoty do náměstí přirozeně, dynamičtější budova školy upozorňuje na hlavní vstup. Tělocvična je směrem od náměstí jednopodlažní s prosklenou fasádou umožňující vizuální kontakt. Její výška eliminuje zastínění DPS. Dům využívá moderní technologie dřevostavby a zelených střech. I když je hmotové řešení méně kompaktní, nemá to zásadní vliv na energetickou charakteristiku objektu. Zónování budovy je správně navrženo. Z hlediska koncepce energetické hospodárnosti jde o nadprůměrný návrh, kritizována byla pouze vysoká míra zasklení.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz