Základní škola Okrouhlice

Základní škola Okrouhlice

Okrouhlice

(22. 10. 2020) Vít Pešina

   
 
 
 
 

Základní škola Okrouhlice

Škola se nachází v jihozápadní části obce pod železniční tratí a přímo navazuje na areál mateřské školy a školní jídelny. Na svažitém pozemku podél zmodernizované komunikace vniká postupným budováním areál občanské vybavenosti, který bude časem doplněn o sportovní halu/tělocvičnu.
Třípodlažní objekt má jednoduchou hmotu kvádru a se školkou je propojen proskleným krčkem. V místě krčku je široké venkovní schodiště, které vyrovnává výškový rozdíl pozemku a zároveň slouží jako amfiteátr pro různé outdoorové akce. Z druhé strany na krček navazuje dřevěná terasa se vstupem na školní zahradu. Hlavní vstup je o podlaží níže z jižního průčelí, kde se rozprostírá bohatě dimenzovaná nástupní plocha a sportovní hřiště. Fasádu člení pásy hliníková okna a obkladu ze sibiřského modřínu. Jako doplněk byly použity velkoformátové cementotřískové desky bez povrchové úpravy. Vizuálně se propojují s částmi parteru, který je proveden z pohledového betonu.
Základní dispoziční uspořádání se v každém podlaží opakuje. Z velkorysého centrálního prostoru se vchází do učeben, kabinetů a sociálních zařízení. Pro lepší orientaci v prostoru jsme každému podlaží přiřadili jinou barevnost. Nejspodnější, částečně zapuštěné podlaží, má žlutou barvu. Nachází se zde faktický vstup do školy pro žáky s veškerým zázemím školních i sportovních šaten se sprchami. V parteru má návaznost na venkovní sportoviště. V tomto patře jsou také technická místnost a keramická dílna. Prostřední patro je oranžové. Výškově navazuje na budovu mateřské školy, s níž je škola propojená krčkem, který je zároveň druhým vstupem do budovy. Vstupní krček může být využit zároveň jako volnočasový a relaxační prostor a v mezipatří plní funkci multifunkční místnosti. V nejvyšším, červeném patře je hlavní hala se sedlovým světlíkem ve střeše. Třídy jsou navrženy rovnoměrně a rozměry i dispozicí tak, aby vyhovovaly provozu školy pro menší město; počtem žáků i způsobem uspořádání. Samotné třídy mají střídmou barevnost, aby lépe vynikl barevný svět dětí. Kabinety a kanceláře navazují na vstupní halu a dispozičně jsou umístěny v návaznosti na učebny.

Konstrukční a materiálové řešení
Stěnový konstrukční systém nese montované panelové stropy. Staticky byl objekt dimenzován tak, aby v budoucnu umožnil nástavbu dalšího patra pro druhý stupeň. Stěny v suterénu jsou betonové ze ztraceného bednění, v ostatních podlažích jsou zděné. Objekt je založen na betonových základových pasech. Opěrné zdi a části parteru jsou z pohledového betonu. Materiály interiérů jsou voleny především prakticky a s ohledem na čistotu prostoru. Ve většině provozních místností jsou akustické podhledy a obklady stěn. Převažuje odolná podlahová krytina z kaučuku, v kabinetech doplněná o koberec. Kaučuk v centrální hale a mozaika na sociálních prostorech je na každém patře výrazným barevným prvkem a přispívá k lepší orientaci i rozlišení výškových úrovní. Výrazným prvkem haly je centrální vertikální komunikace – betonové jádro výtahu s betonovým schodištěm ohraničeným skleněnými stěnami a barevnými madly, které korespondují s barvou pater. Grafickým a edukativním prvkem jsou nápisy umístěné nad soklem kolem celého centrálního schodiště vyříznuté z kaučuku. Čelní schodišťovou stěnu zdobí originální tapeta s interaktivními 3D prvky, které zachycuje genius loci města Okrouhlice a vzdělávání

Enviromentální přínos
Stavba byla koncipována s ohledem na životní prostředí. Její obálka je nadstandardně zateplena 20 cm izolace, aby se minimalizovala spotřeba energie na vytápění. Výměna vzduchu ve třídách zajišťuje vzduchotechnická jednotka s rekuperací. Proti nežádoucím tepelným ziskům z velkých prosklených ploch je budova chráněna venkovními žaluziemi. Veškeré osvětlení má LED zdroje, takže šetří energii. Dešťové vody ze střechy i ze zpevněných ploch jsou jímány do nádrží a zpětně využívány ke splachování v budově školy. Myslelo se i na obnovitelné zdroje a recyklaci takže část obvodového pláště je ze dřeva a na vydláždění komunikace před školou se opětovně použila původní kamenná dlažba, která byla skryta pod nánosy asfaltu. 


Tisková zpráva

Základní škola, Okrouhlice získala čestné uznání za přívětivé hmotové a materiálové provedení objektu soutěži STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019

Autor a projekt: DONDESIGN s.r.o., Ing. arch. Vít Pešina; dotegg architekti s.r.o – Ing. František Lebeda, Ing. arch. Lucie Lebedová
Dodavatel: PKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2019

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

4. 10. 2023 14:53:30

Threema ID_ ZX6ZM8UN Buy adb-butinaca online, Adb butinaca for sale, Buy 6cladba, 6cladba for sale, 5cladba, Jwh-018

Threema ID_ ZX6ZM8UN Buy adb-butinaca online, Adb butinaca for sale, Buy 6cladba, 6cladba for sale, 5cladba, Jwh-018 Best Grade Research Chemical Reagents Available Online at best prices, fast, secure and efficient delivery services. Top Grade quality. All orders come in discreet packaging. Tracking number Provided. https://buy-5cladba-5fmda-online.com/product/buy-adb-butinaca-online/ Threema ID_ ZX6ZM8UN WhatsApp & Skype _ +1 601-207-3026 Wickr_ Cannabinoids71 Telegram & Signal_+1 601-207-3026 Buy ADBB, 4FADB, FUB-AMB precursor Buy Eutylone Buy 2fdck Buy etizolam replacement Buy 5cladb Buy new sgt78 Buy tadalafil Buy Pregabalin Buy Theophylline 58-55-9 Buy 2079878-75-2 Buy 288573-56-8 Buy 102-97-6 Buy 1451-82-7 Buy 2F, 2f-dck, 2-bdck crystal Buy cannabinoids 5cl Buy CAS: 18354-85-3 Buy Bromazolam CAS 71368-80-4 Buy Nitrazolam CAS 28910-99-8 Buy Protonitazene hydrochloride powder CAS 119276-01-6 Buy Metonitazene CAS 14680-51-4 Buy MTTa replace JWH018/THJ018 Buy Etomidate powder or light yellow powder CAS 33125-97-2 Buy BMK powder and oil CAS: 718-08-1 Buy PMK powder and oil CAS:28578-16-7 Buy Xylazine hcl powder CAS: 23076-35-9 Buy CAS: 244-942-2 Buy CAS: 57801-95-3 Our services - express prior overnight or next day delivery - Packing is highly discreet sealed, wrapped with aluminum foil, safe and secure - No signature is required upon arrival of the parcel - 100% customer care and support. - Money-back guarantee - We offer door to door delivery services - Excellent and unbeatable prices. We pack the packages carefully with tungsten and carbon papers to skip through customs x-ray machines at airports. Parcels are beautifully packed with gift papers from outside.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz