Základní škola Okrouhlice

Škola se nachází v jihozápadní části obce pod železniční tratí a přímo navazuje na areál mateřské školy a školní jídelny. Na svažitém pozemku podél zmodernizované komunikace vniká postupným budováním areál občanské vybavenosti, který bude časem doplněn o sportovní halu/tělocvičnu.
Třípodlažní objekt má jednoduchou hmotu kvádru a se školkou je propojen proskleným krčkem. V místě krčku je široké venkovní schodiště, které vyrovnává výškový rozdíl pozemku a zároveň slouží jako amfiteátr pro různé outdoorové akce. Z druhé strany na krček navazuje dřevěná terasa se vstupem na školní zahradu. Hlavní vstup je o podlaží níže z jižního průčelí, kde se rozprostírá bohatě dimenzovaná nástupní plocha a sportovní hřiště. Fasádu člení pásy hliníková okna a obkladu ze sibiřského modřínu. Jako doplněk byly použity velkoformátové cementotřískové desky bez povrchové úpravy. Vizuálně se propojují s částmi parteru, který je proveden z pohledového betonu.
Základní dispoziční uspořádání se v každém podlaží opakuje. Z velkorysého centrálního prostoru se vchází do učeben, kabinetů a sociálních zařízení. Pro lepší orientaci v prostoru jsme každému podlaží přiřadili jinou barevnost. Nejspodnější, částečně zapuštěné podlaží, má žlutou barvu. Nachází se zde faktický vstup do školy pro žáky s veškerým zázemím školních i sportovních šaten se sprchami. V parteru má návaznost na venkovní sportoviště. V tomto patře jsou také technická místnost a keramická dílna. Prostřední patro je oranžové. Výškově navazuje na budovu mateřské školy, s níž je škola propojená krčkem, který je zároveň druhým vstupem do budovy. Vstupní krček může být využit zároveň jako volnočasový a relaxační prostor a v mezipatří plní funkci multifunkční místnosti. V nejvyšším, červeném patře je hlavní hala se sedlovým světlíkem ve střeše. Třídy jsou navrženy rovnoměrně a rozměry i dispozicí tak, aby vyhovovaly provozu školy pro menší město; počtem žáků i způsobem uspořádání. Samotné třídy mají střídmou barevnost, aby lépe vynikl barevný svět dětí. Kabinety a kanceláře navazují na vstupní halu a dispozičně jsou umístěny v návaznosti na učebny.

Konstrukční a materiálové řešení
Stěnový konstrukční systém nese montované panelové stropy. Staticky byl objekt dimenzován tak, aby v budoucnu umožnil nástavbu dalšího patra pro druhý stupeň. Stěny v suterénu jsou betonové ze ztraceného bednění, v ostatních podlažích jsou zděné. Objekt je založen na betonových základových pasech. Opěrné zdi a části parteru jsou z pohledového betonu. Materiály interiérů jsou voleny především prakticky a s ohledem na čistotu prostoru. Ve většině provozních místností jsou akustické podhledy a obklady stěn. Převažuje odolná podlahová krytina z kaučuku, v kabinetech doplněná o koberec. Kaučuk v centrální hale a mozaika na sociálních prostorech je na každém patře výrazným barevným prvkem a přispívá k lepší orientaci i rozlišení výškových úrovní. Výrazným prvkem haly je centrální vertikální komunikace – betonové jádro výtahu s betonovým schodištěm ohraničeným skleněnými stěnami a barevnými madly, které korespondují s barvou pater. Grafickým a edukativním prvkem jsou nápisy umístěné nad soklem kolem celého centrálního schodiště vyříznuté z kaučuku. Čelní schodišťovou stěnu zdobí originální tapeta s interaktivními 3D prvky, které zachycuje genius loci města Okrouhlice a vzdělávání

Enviromentální přínos
Stavba byla koncipována s ohledem na životní prostředí. Její obálka je nadstandardně zateplena 20 cm izolace, aby se minimalizovala spotřeba energie na vytápění. Výměna vzduchu ve třídách zajišťuje vzduchotechnická jednotka s rekuperací. Proti nežádoucím tepelným ziskům z velkých prosklených ploch je budova chráněna venkovními žaluziemi. Veškeré osvětlení má LED zdroje, takže šetří energii. Dešťové vody ze střechy i ze zpevněných ploch jsou jímány do nádrží a zpětně využívány ke splachování v budově školy. Myslelo se i na obnovitelné zdroje a recyklaci takže část obvodového pláště je ze dřeva a na vydláždění komunikace před školou se opětovně použila původní kamenná dlažba, která byla skryta pod nánosy asfaltu. 

Tisková zpráva

Základní škola, Okrouhlice získala čestné uznání za přívětivé hmotové a materiálové provedení objektu soutěži STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019

Autor a projekt: DONDESIGN s.r.o., Ing. arch. Vít Pešina; dotegg architekti s.r.o – Ing. František Lebeda, Ing. arch. Lucie Lebedová
Dodavatel: PKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*