Zdi z lehkého keramického betonu

Zdi z lehkého keramického betonu

(23. 6. 2016) Současné komerční budovy jsou stále častěji stavěny z moderních materiálů.

   
 
 
 
 

Zdi z lehkého keramického betonu

Současné komerční budovy jsou stále častěji stavěny z moderních materiálů a konkrétní typ zdiva je vybírán na základě jeho specifických vlastností. Jedním z nich je například lehké kamenino vyráběné expanzí přírodního jílu. Jde tedy vlastně o současnou variantu jednoho z nejstarších a nejosvědčenějších stavebních materiálů – keramické hmoty. Vyrábí se z velmi kvalitní suroviny, tzv. cyprisových jílů, a na český trh ji dodává společnost Lias Vintířov pod značkou Liapor jako ucelený zdicí systém produktů pro nosné stěny i příčky.

Praktický materiál se skvělými akustickými parametry
Při výstavbě administrativních budov a jiných komerčních objektů hraje často velmi podstatnou roli hmotnost používaného zdiva a také poměr tloušťky zdiva k akustickým vlastnostem stěny. Tvárnice řady Liapor M jsou konstruovány tak, aby dosáhly vysokého indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw při co nejmenší tloušťce zdiva. Komůrkový efekt, ke kterému dochází díky mezerovitosti tvarovek, způsobuje, že toto zdivo má vyšší akustický útlum než nosné i nenosné stěny z jiných klasických zdicích materiálů při stejné plošné hmotnosti. Materiál bezproblémově plní i zvýšené požadavky dle ČSN 73 0532 na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách.

Naměřené hodnoty Rw dosahují až 59 dB, takže tento materiál může být využíván i pro mezibytové stěny. A to je výhodné zejména u moderních městských center, která kombinují obchodně-administrativní plochy s byty a kde jsou požadavky na akustické parametry zdiva ještě náročnější. Pro obvodové stěny se používají tvarovky řady Liatherm a Liapor SL. Pro vnitřní nosné zdivo jsou určeny tvarovky řady Liapor M, které byly navrženy tak, aby dosáhly vysokého indexu vzduchové neprůzvučnosti a vyšších hodnot statické únosnosti při co nejmenší tloušťce zdiva.

Poslední inovací systému Liapor jsou kalibrované tvarovky s dokonale rovnoběžnými vodorovnými ložnými spárami, přesně zbroušenými na speciální brousicí lince. Vysoká tvarová a geometrická přesnost tvarovek (KSL, Liatherm K a Liapor KM, všechny s výškou 248 mm) dovoluje tenkovrstvé zdění na maltové lože o tloušťce pouze 2 mm. Celkově se snižuje pracnost zdění, nevznikají tepelné mosty a snížením tloušťky ložné spáry cca o 10 mm (až o 80 %) na výsledné 2 mm dochází k úspoře zdicí malty a tím i ke snížení vlhkosti ve zdivu, které i rychleji vysychá. Zmenšují se také rizika vzniku prasklin v místech spár a v omítkách.

Ověřené protipožární vlastnosti
Velmi důležité jsou také protipožární vlastnosti zdiva. Ve velkých komerčních budovách jsou projektovány různé typy stěn v různých částech objektu s různými protipožárními parametry. V případě požáru musí zděné prvky plnit kritéria R (nosnost), E (celistvost), I (izolace) a M (mechanická odolnost). Kritéria se považují za splněná, pokud: R – nosná funkce zůstane zachována po celou dobu požadované požární odolnosti, E – zabrání se průniku plamenů a horkých plynů stavební konstrukcí, I – průměrná teplota na straně zdi odvrácené od požáru nestoupne více než o 140 K a maximální nárůst teploty v žádném bodě povrchu stěny nepřesáhne 180 K, M – konstrukce odolá vodorovnému soustředěnému zatížení, přičemž její stabilita nesmí být porušena ani v případě zřícení okolních konstrukcí.

Z hlediska navrhování konstrukcí pro účinky požáru dělíme stěny na požární, nosné, nenosné, dělicí a nedělicí. Požární stěna musí splnit kritéria REI – M, nebo EI – M. Dělicí stěna brání šíření požáru a je jím namáhána jen z jedné strany, jako například stěny ohraničující únikové cesty, schodiště či požární úseky. Výrobky systému Liapor prošly atesty v akreditovaných zkušebních laboratořích a jejich parametry byly zkoumány odbornými pracovišti vysokých škol. Odpovídají příslušným českým normám, a lze je tedy použít i pro ty části objektu, které jsou z hlediska požárů nejrizikovější.

Estetický vzhled
Další výhodou tohoto typu materiálu je možnost využít ho i bez omítek, což je zejména u provozních částí budov či průmyslových objektů vítáno jako výrazně úsporný prvek. Součástí řady výrobků Liapor jsou dále pohledové zdicí prvky, známé také jako režné zdivo, řada Liapor R. V kombinaci se sklem a kovem z něj lze vytvářet originální a nezaměnitelné fasády. Na českém trhu jsou dva druhy pohledového zdiva, které se od sebe odlišují tloušťkou, jsou mrazuvzdorné a tím vhodné také do venkovního prostředí. Lze je využít v jednovrstvém i dvouvrstvém systému, a to buď v cementově šedé, nebo v odstínech dle potřeby architekta.

Stěny z keramických materiálů jsou tedy nejen lehké, ale mají i vynikající akustické a protipožární parametry a při vhodném výběru konkrétního produktu mohou být i výrazným architektonickým prvkem. Jejich využití je výhodné jak pro investory, tak pro budoucí uživatele komerčních objektů.

Další informace naleznete na www.liapor.cz.

Projekt Aviatica
Místo: Na Hutmance, Praha 5-Jinonice
Investor: Penta Investments, s.r.o.
Generální projektant: Jakub Cigler Architekti, a.s.
Autor návrhu: Jakub Cigler
Architekt projektu: Jan Hofman, Jan Ferenčík
Hlavní inženýr projektu: Vladimír Vacek
Projekční tým: DavidPoláček, Marie Mrázová, Martin Vítek, Klára Poskočilová, Marián Kolbaský, Marek Jedlička, Petr Kučera, Martina Sýkorová, Anna Salingerová, Peter Bednár, Michal David, Antonín Holubec
Stavební management: PM Group, s.r.o.
Statika: Václav Toman, Building, s.r.o.
Fasády: SKANSKA, a.s.,divize LOP
Projekt: 2007–2013
Realizace:03/2014–06/2015
Plocha pozemku: 13 428 m2
Celková podlažní plocha: 27 000 m2
Foto: Filip Šlapal, archív Lias Vintířov

Publikováno v časopise Stavba č. 1/2016, str. 52-53

  Výrobci/dodavatelé

Vintířov 176

357 44 Vintířov

Telefon +420 352 324 444

info@liapor.cz

http://www.liapor.cz

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

19. 1. 2020 11:37:05

Re: Re: Praha bude chránit panorama města, střech a podpoří stav...

Praha patří mezi nejkrásnější města světa díky jedinečnému urbanismu - celkovému uspořádání historického jádra i fantastické architektuře - málo kde najdeme tak bohatou směs stylů od románského po slohy 19.století. Za Karla IV. to byla jedna z největších metropolí Evropy a v době baroka již tehdy uznávaná svou jedinečnou krásou. Proč bychom jako Češi neměli být hrdí na tak úžasnou hodnotu? Praha zůstala jedinečná jen proto, že jsme v minulosti neměli dost peněz ji přestavět a tedy zničit, jak se to stalo v jiných evropských metropolích. Teď víceméně bez naší zásluhy vlastníme velkou devízu. Tohle vše ale neznamená, že v Praze musí být šmelina a kriminalita, To s tím nijak nesouvisí, spíše bych řekl, že zatímco krásná Praha možná ani není tak přímo vizitka českých schopností, to, co se děje dnes, česká vizitka je. Také se v Praze můžou stavět mrakodrapy, jen ne do historického panoramatu, to přece není nic hrozného. Proč bychom neměli jedinečnou starou Prahu a vedle rostly moderní čtvrtě. Jen to dělejme rozumně, ne tak, jako v mnoha zničených městech a vesnicích za komunistů, ale bohužel i za dnešní doby. Management je první vlaštovkou rozumného přístupu k rozvoji Prahy a pokud bude trend pokračovat, můžeme se dočkat i dalších rozumných opatření, jako vytěsnění šmeliny a grázlovství. Ale to je běh na dlouhou trať a nezapomínejme, že všechno, co se v Praze děje, je víceméně výsledek českých poměrů. Tak se snažme, abychom nemusely pořád jen koukat na ty Němce, Francouze nebo Švýcary.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o.