Zelená infrastruktura zlepšuje přírodní kapitál Evropy

Zelená infrastruktura zlepšuje přírodní kapitál Evropy

(12. 9. 2014) Česká komora architektů (ČKA) podporuje uplatňování tzv. zelené infrastruktury, která do České republiky přichází z Evropské komise. Ta ji vyvíjí jako součást své politiky v oblasti biologické rozmanitosti (biodiverzity) po roce 2010. Podpora principů zelené infrastruktury přináší plné využití přírodního potenciálu a rovněž napomáhá zmírňovat nepříznivé dopady změn klimatu.

 
 
 
 

Zelená infrastruktura zlepšuje přírodní kapitál Evropy

Česká komora architektů (ČKA) podporuje uplatňování tzv. zelené infrastruktury, která do České republiky přichází z Evropské komise. Ta ji vyvíjí jako součást své politiky v oblasti biologické rozmanitosti (biodiverzity) po roce 2010. Podpora principů zelené infrastruktury přináší plné využití přírodního potenciálu a rovněž napomáhá zmírňovat nepříznivé dopady změn klimatu.


Evropská legislativa má při podpoře zelené infrastruktury především podpůrnou úlohu. Rozhodující odpovědnost za projekty zelené infrastruktury nesou členské státy Evropské unie, tedy i Česká republika, konkrétně orgány regionálního a místního plánování. Hlavním cílem zelené infrastruktury je vytvořit komplexní systém, slučující přírodní, polopřírodní, užitkové či urbanistické krajinné struktury v provázaný celek, který přispívá k zachování biologické rozmanitosti a dalších environmentálních faktorů, přičemž společnosti poskytuje cenově příznivé a udržitelné služby.

Zelená infrastruktura a její nezastupitelné místo v procesech plánování
Zelená infrastruktura se týká jak územního plánování, tak řešení konkrétních projektů. V širší (územní) rovině vzájemným průnikem hodnotných přírodních ploch, hydrologické sítě i veřejných prostorů vytváří kontinuální systém, jež zachovává prostupnost krajiny. Územní koncepce zelené infrastruktury na území České republiky bude logicky navazovat na územní systémy ekologické stability, které se vytváří jako přírodní páteř krajiny již od roku 1992. Kde má naopak Česká republika výrazné rezervy, je péče o kvalitu krajiny vodních toků a jejich povodí. Efektivní je nezabývat se pouze protipovodňovou akumulací vody v dolních částech toku, ale komplexně pečovat o krajinu, její funkční restrukturalizaci a způsob hospodářského využití v celém povodí, zejména v horních částech toku.

Druhá (objektová) dimenze zelené infrastruktury se pak týká zvýšení retence vody u každého stavebního objektu či parcely a zpomalení odparu vody. Toho lze docílit vhodným hospodařením s dešťovou vodou, využitím „zelených“ střech, apod.

Koncepci zelené infrastruktury je třeba neprodleně a účinně začlenit zejména do ochrany a využívání půdy, zemědělství a lesnictví, obecné ochrany přírody a krajiny, vodohospodářského využívání území či politik reagujících na změny klimatu, které se projevují zvýšenou mírou rizika vzniku povodní a sucha. Současně je žádoucí zelenou infrastrukturu zohlednit i v řadě dalších souvisejících politik. Jedná se např. o regionální politiku, politiku soudržnosti, dopravní
a energetickou politiku a příslušné finanční instituty EU.

Česká komora architektů považuje zelenou infrastrukturu za vhodný nástroj, jež propojí zastavěné území s volnou krajinou, které jsou často z důvodu vzájemného nepochopení v protikladu. Komora, která je ze zákona pověřena péčí o kvalitu nejen vystavěného prostředí, bude hrát důležitou roli při šíření informací o smyslu a významu zelené infrastruktury v otázkách územního plánování či projektování staveb a veřejného prostranství.

ČKA zároveň ve spolupráci s dalšími institucemi k tématu zelené infrastruktury připravuje vzdělávací akce pro odbornou i širokou veřejnost. Jako první proběhne za podpory Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) debatní setkání z cyklu OTTA (Otevřený Think Tank Architektů). Akce se uskuteční 18. září 2014 od 17 hodin v prostorách IPR. V úvodní přednášce krajinářského architekta Nigela Thornea se účastníci dozvědí, jak zelenou infrastrukturu do plánování začleňují ve Velké Británii. Zároveň zde budou prezentovány první příklady aplikace zelené infrastruktury v České republice v obci Vestec u Prahy. Během podzimu 2014 pak ČKA počítá s prezentací projektů z Německa a Rakouska.

Zajímá vás toto téma? Rozšiřující článek o zelené infrastruktuře si můžete přečíst ZDE. Další informace a detaily o akcích budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách  a Facebooku ČKA.
tisková zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Sustainability

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

4. 10. 2023 14:53:30

Threema ID_ ZX6ZM8UN Buy adb-butinaca online, Adb butinaca for sale, Buy 6cladba, 6cladba for sale, 5cladba, Jwh-018

Threema ID_ ZX6ZM8UN Buy adb-butinaca online, Adb butinaca for sale, Buy 6cladba, 6cladba for sale, 5cladba, Jwh-018 Best Grade Research Chemical Reagents Available Online at best prices, fast, secure and efficient delivery services. Top Grade quality. All orders come in discreet packaging. Tracking number Provided. https://buy-5cladba-5fmda-online.com/product/buy-adb-butinaca-online/ Threema ID_ ZX6ZM8UN WhatsApp & Skype _ +1 601-207-3026 Wickr_ Cannabinoids71 Telegram & Signal_+1 601-207-3026 Buy ADBB, 4FADB, FUB-AMB precursor Buy Eutylone Buy 2fdck Buy etizolam replacement Buy 5cladb Buy new sgt78 Buy tadalafil Buy Pregabalin Buy Theophylline 58-55-9 Buy 2079878-75-2 Buy 288573-56-8 Buy 102-97-6 Buy 1451-82-7 Buy 2F, 2f-dck, 2-bdck crystal Buy cannabinoids 5cl Buy CAS: 18354-85-3 Buy Bromazolam CAS 71368-80-4 Buy Nitrazolam CAS 28910-99-8 Buy Protonitazene hydrochloride powder CAS 119276-01-6 Buy Metonitazene CAS 14680-51-4 Buy MTTa replace JWH018/THJ018 Buy Etomidate powder or light yellow powder CAS 33125-97-2 Buy BMK powder and oil CAS: 718-08-1 Buy PMK powder and oil CAS:28578-16-7 Buy Xylazine hcl powder CAS: 23076-35-9 Buy CAS: 244-942-2 Buy CAS: 57801-95-3 Our services - express prior overnight or next day delivery - Packing is highly discreet sealed, wrapped with aluminum foil, safe and secure - No signature is required upon arrival of the parcel - 100% customer care and support. - Money-back guarantee - We offer door to door delivery services - Excellent and unbeatable prices. We pack the packages carefully with tungsten and carbon papers to skip through customs x-ray machines at airports. Parcels are beautifully packed with gift papers from outside.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz