Zelená střecha roku 2021

Zelená střecha roku 2021

(5. 4. 2021) Uzávěrka přihlášek do soutěže je 30. dubna 2021

 
 
 
 

Zelená střecha roku 2021

Osmý ročník soutěže Zelená střecha roku startuje. Do konce dubna mohou majitelé budov, investoři, architekti či realizační firmy přihlašovat budovy a stavby, jejichž střechy pokrývá vegetace, a to do kategorie Veřejná zelená střecha a Rodinná zelená střecha. Podrobnosti o soutěži nabízí web www.zelenastrecharoku.cz, na kterém budou od poloviny května také představena všechna soutěžící díla. Do výběru nejzajímavějších děl se tak kromě členů odborné poroty zapojí i veřejnost. 


Cílem soutěže je nejenom upozornit na možnost ozeleňování střech, ale především ukázat, že v České republice je řada osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních firem, které umí zelené střechy vybudovat. Dynamiku vývoje v oblasti zelených střech dokládá fakt, že za posledních pět let se plocha zelených střech v republice více než zdvojnásobila. K těmto výsledkům dospěla odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, která každoročně zjišťuje celkovou výměru zelených střech zrealizovaných na území České republiky.  

„Asi se blýská na zelenější časy,“ komentuje příznivá čísla architekt Josef Hoffmann, člen Rady sekce Zelené střechy, který se ve společnosti Saint Gobain Divize Isover věnuje zeleným aplikacím. „Neusněme na vavřínech, přece jen nejde o nic menšího než budoucnost našich dětí,“ připomíná. 

Aktivity jako je soutěž Zelená střecha roku mohou přispět k tomu, že lidé si stále více uvědomují, že střechy nabízejí volný prostor s ideálními podmínkami pro pěstování určitých typů rostlin, a tedy i šanci, jak zvýšit podíl zeleně v rozšiřující se zástavbě. „Díky zeleným střechám, stěnám a dalším zeleným plochám také vzniká prostředí, ve kterém nalézá domov mnoho užitečných druhů hmyzu a další fauny. Více vegetace na střechách umožňuje efektivnější zadržování vody a její následné odpařování, což okolí ochlazuje a výrazně se také snižuje prašnost,“ doplňuje benefity zelených střech Hana Kocmanová ze společnosti Sedum Top Solution. Příznivé podmínky pro růst rostlin na střechách jsou dány i kvalitními pěstebními substráty, které musí mít specifické vlastnosti. „V posledních letech sledujeme zvýšený zájem realizátorů a uživatelů zelených střech o složení střešních substrátů,“ připojuje Kamil Pečenka ze společnosti AGRO CS a dodává: „Zákazníci se stále více zajímají o původ jednotlivých složek substrátu – zda se jedná o přírodě blízké materiály a zda se bude substrát na střeše podobat přirozenému prostředí vysazovaných rostlin.“ 

V objemu realizovaných zelených střech dosud jednoznačně převažují zelené střechy na novostavbách. „Je to dáno především tím, že ozelenění nově navrhované konstrukce je technicky snazší než ozelenění stávající konstrukce a také povinností stavebníka hospodařit na svém pozemku se srážkovými vodami,“ objasňuje předseda Rady sekce Zelené střechy Pavel Dostal.

Loňský ročník soutěže představil rekordních dvacet jedna děl a organizátoři doufají, že letošní ročník přinese mnoho dalších inspirativních realizací. Přihlášená díla navštíví odborná porota v průběhu června. Porotci se při hodnocení zaměří na celkový záměr i kvalitu architektonického provedení a technických řešení, udržitelnost projektu, ale i aktuální stav zelené střechy. Letos již po třetí v historii soutěže bude moci svůj názor vyjádřit i veřejnost, a to hlasováním o přihlášených dílech na portálu www.zelenastrecharoku.cz od 15. května 2021.  

Přihlášku, přílohu přihlášky, fotografie, případně výkresy je nutné zaslat v digitální podobě na info@szuz.cz do 30. dubna 2021.

tisková zpráva

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz