Zelená střecha roku 2021

Osmý ročník soutěže Zelená střecha roku startuje. Do konce dubna mohou majitelé budov, investoři, architekti či realizační firmy přihlašovat budovy a stavby, jejichž střechy pokrývá vegetace, a to do kategorie Veřejná zelená střecha a Rodinná zelená střecha. Podrobnosti o soutěži nabízí web www.zelenastrecharoku.cz, na kterém budou od poloviny května také představena všechna soutěžící díla. Do výběru nejzajímavějších děl se tak kromě členů odborné poroty zapojí i veřejnost. 

Cílem soutěže je nejenom upozornit na možnost ozeleňování střech, ale především ukázat, že v České republice je řada osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních firem, které umí zelené střechy vybudovat. Dynamiku vývoje v oblasti zelených střech dokládá fakt, že za posledních pět let se plocha zelených střech v republice více než zdvojnásobila. K těmto výsledkům dospěla odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, která každoročně zjišťuje celkovou výměru zelených střech zrealizovaných na území České republiky.  

„Asi se blýská na zelenější časy,“ komentuje příznivá čísla architekt Josef Hoffmann, člen Rady sekce Zelené střechy, který se ve společnosti Saint Gobain Divize Isover věnuje zeleným aplikacím. „Neusněme na vavřínech, přece jen nejde o nic menšího než budoucnost našich dětí,“ připomíná. 

Aktivity jako je soutěž Zelená střecha roku mohou přispět k tomu, že lidé si stále více uvědomují, že střechy nabízejí volný prostor s ideálními podmínkami pro pěstování určitých typů rostlin, a tedy i šanci, jak zvýšit podíl zeleně v rozšiřující se zástavbě. „Díky zeleným střechám, stěnám a dalším zeleným plochám také vzniká prostředí, ve kterém nalézá domov mnoho užitečných druhů hmyzu a další fauny. Více vegetace na střechách umožňuje efektivnější zadržování vody a její následné odpařování, což okolí ochlazuje a výrazně se také snižuje prašnost,“ doplňuje benefity zelených střech Hana Kocmanová ze společnosti Sedum Top Solution. Příznivé podmínky pro růst rostlin na střechách jsou dány i kvalitními pěstebními substráty, které musí mít specifické vlastnosti. „V posledních letech sledujeme zvýšený zájem realizátorů a uživatelů zelených střech o složení střešních substrátů,“ připojuje Kamil Pečenka ze společnosti AGRO CS a dodává: „Zákazníci se stále více zajímají o původ jednotlivých složek substrátu – zda se jedná o přírodě blízké materiály a zda se bude substrát na střeše podobat přirozenému prostředí vysazovaných rostlin.“ 

V objemu realizovaných zelených střech dosud jednoznačně převažují zelené střechy na novostavbách. „Je to dáno především tím, že ozelenění nově navrhované konstrukce je technicky snazší než ozelenění stávající konstrukce a také povinností stavebníka hospodařit na svém pozemku se srážkovými vodami,“ objasňuje předseda Rady sekce Zelené střechy Pavel Dostal.

Loňský ročník soutěže představil rekordních dvacet jedna děl a organizátoři doufají, že letošní ročník přinese mnoho dalších inspirativních realizací. Přihlášená díla navštíví odborná porota v průběhu června. Porotci se při hodnocení zaměří na celkový záměr i kvalitu architektonického provedení a technických řešení, udržitelnost projektu, ale i aktuální stav zelené střechy. Letos již po třetí v historii soutěže bude moci svůj názor vyjádřit i veřejnost, a to hlasováním o přihlášených dílech na portálu www.zelenastrecharoku.cz od 15. května 2021.  

Přihlášku, přílohu přihlášky, fotografie, případně výkresy je nutné zaslat v digitální podobě na info@szuz.cz do 30. dubna 2021.

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*